Cum au fost folosite fondurile europene în județul Olt în decursul anului trecut

426

Pentru a avea statistică corectă a gradului de utilizare a fondurilor europene, Instituția Prefectului – Județul Olt a realizat, pe baza datelor oferite de către Consiliul Județean și primării, stadiul proiectelor finanțate din fonduri europene la nivelul județului Olt în anul 2015.

Din cele 112 unități administrativ-teritoriale, 68 au derulat proiecte cu finanțare europeană. 121 de proiecte finanțate cu fonduri europene erau aprobate/în implementare;

Valoarea celor 121 de proiecte este de 103.311.033,14 Euro;

Din totatul de 121 proiecte finanţate din fonduri europene, 97 de proiecte (în valoare de 34.814.905,43 Euro) au fost finalizate, 24 (în valoare de 68.496.127,71 Euro) aflându-se în diverse stadii de execuție.

Defalcat, pe programe operaționale, situația prezintă 15 proiecte, în valoare de 30.240.707,34 Euro, finanţate prin POR; 80 proiecte, în valoare de 27.320.864,00 Euro, finanţate prin PNDR; 12 proiecte în valoare de 4.986.504,98 Euro, finanţate prin Programul Operaţional pentru Pescuit; 9 proiecte, în valoare de 2.659.674,61 Euro, finanţate prin POSDRU; două proiecte, în valoare de 34.722.116,17 Euro, finanţate prin POS MEDIU; un proiect, în valoare de 1.493.256,00 Euro, finanţat prin POS CCE; două proiecte, în valoare de 1.887.910,04 Euro, finanţate prin Mecanismul Financiar SEE 2009-2014.

 

Din punct de vedere al numărului de proiecte finanțate, cele mai multe se regăsesc la Corabia – 7; Slatina – 6; Consiliului Județean Olt și Dobrun – câte 5 fiecare;

Iar d in punct de vedere al valorii proiectelor, cele mai mari sume se regăsesc la Consiliul Județean Olt – 38.508.043,17 Euro; Slatina – 16.115.865,48 Euro; Corabia – 9.626.564, 82 Euro.