Statul vrea să impulsioneze familiile sărace să-şi trimită copiii la grădiniţă. Pentru a nu mai invoca lipsa banilor, aceştia vor primi lunar un ticket social în valoare de 50 lei pe care să-l folosească în beneficial micuţului. Stimulentul pentru educaţie va fi acordat fiecărui copil ce provine dintr-o familie săracă, al cărei venit nu depăşeşte 284 lei pe membru, cu condiția de a frecventa grădiniţa. Pot beneficia de acest ajutor toţi copiii preşcolari dintr-o familie care îndeplineşte condiţiile de venit.