Şcolile, invitate să predea fără note

256

Sistemul tradiţional de învăţământ a început să se schimbe, să se apropie de cel european. Introducerea manualelor digitale şi predarea transdisciplinară reprezintă un pas bun, însă nu suficient pentru a schimba o metodă bazată de memorarea şi reproducerea cunoştinţelor transmise de cadrul didactic, pe competiţia cu scop de ierarhizare. Deşi au apărut şi s-au implementat în şcolile din România după 1990 mai multe alternative educaţionale (Waldorf, Montessori, Step by step, Freinet si Jena-Petersen), cu rezultate bune, compatibile cu sistemele de predare implementate la nivel internaţional, în Olt puţine sunt însă şcolile care au ales să ofere astfel o şansă de schimbare educativă şi, mai ales, de mentalitate. Ca un paradox, deşi la nivel naţional se extind aceste alternative, la Olt, judeţ în care Step by step a apărut acum 17 ani, se bate pasul pe loc.

Centrul Step by step pentru Educaţie şi Dezvoltare Profesională a lansat un apel către unităţile de învăţământ de extindere a alternativei educaţionale pentru anul şcolar 2016-2017. Cererile de extindere ar trebui trimise până pe 20 februarie, însă în Olt nu sunt şanse ca unităţile să dorească să implemeteze alternativa, adresată grădiniţelor şi claselor primare. Deşi judeţul nostru se numără printre primele care au implementat Step-ul, în urmă cu 17 ani de către profesorul Nicolae Sulger de la Colegiul Naţional Vocaţional Slatina, alternativa nu a fost extinsă. Fiind vorba de spaţiu, o anumită dotare a clasei, program prelungit de predare şi de doi profesori la clasă, şcolile nu dau curs invitaţiei de extindere a acestei metode de predare, deşi aceasta este compatibilă cu sistemele educaţionale implementate în multe state. Profesorii nu vor să renunţe aşa uşor la învăţământul tradiţional, în care elevul nu este încurajat să descopere materia, ci s-o „digere” aşa cum este ea predată din manual.

Peste 400 de elevi, la predarea Step
„Primim anual adrese de la nivel central pentru extinderea alternativei, însă în ultimii ani la noi nu au existat cereri în acest sens. După metoda Step by step se predă în acest moment pentru învăţământul primar la CNV „Nicolae Titulescu” Slatina-5 clase, Colegiul „Ioniţă Asan” Caracal-5 clase şi Şcoala „N. Titulescu” Caracal- 3 clase, iar la preşcolari la câte două grupe de la GPP nr.2 Slatina-49 preșcolari şi GPP nr.3 Caracal-54 preșcolari. În total, 415 elevi și preșcolari învață după metoda Step, predată de 34 de cadre didactice.”, menţionează Gabriela Şerban, inspector mentoral în cadrul Inspectoratului Şclar Judeţean Olt. Potrivit acesteia, introducerea Step-ului şi în alte unităţi ar fi de salutat, dându-ne exemplul judeţelor Vâlcea, Braşov şi Timiş, care au extins alternativa Waldorf şi la clasele de liceu, înregistrând rezultate cel puţin satisfăcătoare la examenele naţionale. „Spre deosebire de învăţământul tradiţional, această metodă are drep avantaj major încurajarea comunicării interpersonale şi dezvoltarea la elevi a abilităţilor necesare secolului XXI, elevii ştiind să-şi revendice un punct de vedere fără comunicare pasivă sau agresivă. Sunt de părere că ar trebui încurajate şcolile să aplice şi metode alternative. Copilul este mult mai receptiv atunci când se implică în a descoperi informaţia, decât atunci când ea îi este furnizată ca atare.”, explică Gabriela Şerban.
În favoarea unor metode moderne de predare şi alinierea cu cele din alte ţări s-a plasat şi inspectorul şcolar general al IŞJ Olt, Felicia Man, vorbindu-ne despre poziţionarea României în clasamentele ruşinoase la nivel european privind calitatea educaţiei. „Evaluările internaţionale de tip PISA, PIRS, sunt făcute după standarde diferite decât cele ale şcolii româneşti. La ei se face învăţare transdisciplinară permanent, toate disciplinele, nu există discipline de sine stătătoare, la noi există încă o separare a disciplinelor şcolare. Din acest motiv, modalitatea de evaluare fiind diferită, modul în care se predă fiind diferit în şcoală, România este clasată pe locuri codaşe.”, ne-a declarat generalul Man.

Învăţare prin cercetare

Programul Step by Step (învăţare pas cu pas) promovează modele educaţionale centrate pe elev, educaţia individuală, ţinând cont de nivelul de dezvoltare a fiecărui elev. Activităţile didactice se bazează pe munca în grupuri şi îşi propun să îi înveţe pe copii să îşi dezvolte un simţ al identităţii şi preţuirii de sine, să coopereze, să se respecte unii pe alţii şi să se integreze în comunitatea elevilor. Activitatea la clasă se desfăşoară pe centre: de alfabetizare, de lectură, de ştiinţe, de matematică, de arte, de teatru şi jocuri, pe mai multe niveluri şi cu materiale diferite, organizate logic, funcţie de cerinţele şi stilurile individuale de învăţare. Activităţile elevilor sunt bazate pe cercetare, ei învaţă prin asocierea informaţiilor noi cu cele asimilate şi a materialelor noi cu cele pe care le cunosc deja şi sunt evaluaţi prin modalităţi specifice, cum sunt: scaunul evaluării, mapa de lucrări, caietul de evaluare. Nu primesc calificative sau note şi nu au teme. Programul este de la ora 8.00 la 14.00, cu pauza de masă. Descoperă cunoştinţe noi prin joc şi artă, încurajându-se comunicarea, expresivitatea.
Cele mai răspândite metode de predare în ţară, în afară de Step by step (singurul ajuns în Olt), sunt Montessori şi Waldorf. Şi acestea îi învaţă pe elevi să acţioneze independent, cu libertatea de a găsi soluţii, cu conceperea programei în mod creativ. Un loc important îl ocupă artele, lucrul manual, artizanatul. Profesorul predă materia cu cuvinte proprii. Evaluarea în şcolile Waldorf nu se bazează pe probe, teste, extemporale, teze sau examene, ci are în vedere toţi factorii ce permit să fie evaluată personalitatea elevului: scrisul, dedicaţia, forma, fantezia, logica şi flexibilitatea gândirii, stilul, ortografia. Evaluarea constă într-o caracterizare calitativă, care evidenţiază ceea ce este pozitiv, care critică ceea ce este negativ doar în legatură cu ceea ce elevul ar fi în stare să realizeze. Şcoala face o evaluare cantitativă, pe care o menţine secretă şi o oferă elevului sau părinţilor numai în momentul în care se încheie studiile.