Primăria Slatina- prejudicii şi abateri financiare cât tot bugetul pe anul trecut

427

Curtea de Conturi a publicat raportul celor 43 de acţiuni de control/audit efectuate în 2014, soldate cu nu mai puţin de 235 de măsuri de remediere a abaterilor. Printre instituţiile controlate, una singură a fost ţinta mai multor acţiuni- Primăria Slatina, unde s-au estimate abateri şi prejudicii totale de circa 86 milioane lei.

43 de acţiuni de control au desfăşurat în 2014 în judeţul Olt angajaţii Curţii de Conturi , la 41 de primării, Consiliul Judeţean şi o societate comercială de interes local. Potrivit raportului, într-o singură situație s-au desfășurat mai multe acțiuni de verificare la același ordonator de credite- Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina: audit financiar asupra conturilor anuale de execuție bugetară; verificări ca urmare a unor informații apărute în mass media, a unor sesizări primite de Curtea de Conturi sau din alte surse. Rezultatul a arătat prejudicii de peste 15 milioane lei, abateri financiar contabile de peste 67 milioane lei şi abateri privind realizarea de venituri suplimentare de 3,4 milioane lei.

Lucrări supraevaluate, concesionări şi vânzări ilegale la Slatina

Printre neregulile constatate la Primăria Slatina se numără: darea în folosință gratuită a unui imobil aparținând domeniului public către o societate comercială cu capital integral privat; trecerea din domeniul public în domeniul privat și vânzarea terenului ,,Parc Aleea Oltului” în suprafață de 80.120 mp, contrar prevederilor legale privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia; efectuarea unui schimb de imobile în condiții neeconomicoase- suma estimată de 916 mii lei; supraevaluarea valorii estimate a Acordului-cadru nr. 28691/07.12.2010, având ca obiect ,,Proiectare și execuție lucrări de construcții, finisare, reparații, renovare și restaurare clădiri în municipiul Slatina, județul Olt” și atribuirea acestuia unui ofertant a cărui ofertă financiară conține prețuri supraevaluate la unele categorii de materiale, ceea ce a determinat efectuarea de plăți nelegale în suma estimată de 4.375 mii lei; atribuirea contractului “Concesionarea Serviciului Public de Administrarea Domeniului Public și Privat având ca obiect întreținerea, dezvoltarea și amenajarea parcurilor, a spațiilor verzi, a locurilor de joacă și a fântânilor arteziene din Municipiul Slatina” unui ofertant care a prezentat o ofertă inacceptabilă, întrucât nu a respectat una din cerințele obligatorii stabilite de entitate prin documentația de atribuire, respectiv de a încheia și prezenta o asigurare de răspundere profesională.

Preţuri supraevaluate la Spitalul Judeţean, plăţi nelegale la primării

Curtea de Conturi a constatat, printre altele, efectuarea de plăți nelegale, reprezentând contravaloare materiale înscrise în situațiile de plată la prețuri supraevaluate în comparație cu cele practicate pe piața liberă la: Spitalul Județean de Urgenţă Slatina, entitate din subordinea Consiliului Judeţean Olt – suma de 668 mii lei, dar şi efectuarea de plăți nelegale pentru lucrări neexecutate și înscrise în situațiile de plată la: CJ Olt – suma de 115 mii lei, Primăria Slatina – suma de 111 mii lei, Primăria Dăneasa – suma de 41 mii lei, Dobroteasa – suma de 46 mii lei, Poboru – suma de 46 mii lei, Movileni – suma de 43 mii lei, Oboga – suma de 26 mii lei, Pleșoiusuma de 109 mii lei, Radomirești – suma de 159 mii lei, Sârbii Măgura – suma de 43 mii lei, Slătioara – suma de 61 mii lei, Stoicănești – suma de 40 mii lei, Șopârlița- 49 mii lei, Sprâncenata – suma de 519 mii lei, Studina – suma de 43 mii lei, Tătulești – suma de 17 mii lei, Verguleasa – suma de 271 mii lei și Vulpeni – suma de 30 mii lei.

Primăriei Scorniceşti i se reproşează vânzarea unui imobil din domeniul privat afără respectarea prevederilor legale privind stabilirea prețului de pornire al licitației, precum şi efectuarea de plăți reprezentând despăgubiri salariale acordate unor salariați în baza unor hotărâri judecătorești definitive și irevocabile prin care s-a constatat nulitatea actului administrativ de desfacere a contractului individual de muncă și nerecuperarea sumelor de la persoanele vinovate – suma de 27 mii lei.

Sumele estimate ale abaterilor constatate la nivelul entităților verificate:

Mii lei Venituri suplimentare Prejudicii Abateri                                                                         financiar contabile
1. U.A.T.J. OLT 147 786 0
– Activitatea proprie 37 82 0
– Spitalul Județean de Urgență Slatina 0 704 0
– D.G.S.S.P.C. Olt 110 0 0
2. U.A.T.M. SLATINA 2.030 11.595 4.521
– Activitatea proprie 1.864 11.267 4.521
– Colegiul Tehnic Alexe Marin 63 0 0
– Colegiul National Agricol Carol I 20 0 0
– Liceul cu Program Sportiv 29 0 0
– Colegiul Economic P.S. Aurelian 32 0 0
– Școala Gimnaziala Eugen Ionescu 22 0 0
– Direcția Adm. Străzilor și Iluminat public 0 328 0
– Direcția de Protecție si Asistenta Sociala 0 0 0
3. U.A.T.M. CARACAL 0 205 10.325
4. U.A.T.C. BĂRĂȘTI 2 30 0
5. U.A.T.C. BOBICESTI 20 86 92
6. U.A.T.C. BREBENI 0 83 363
7. U.A.T.C. COTEANA 5 480 625
8. U.A.T.C. CRÎMPOIA 19 0 0
9. U.A.T.C. DĂNEASA 9 45 0
10. U.A.T.C. DOBROTEASA 1 46 0
11. U.A.T.C. GĂVĂNEȘTI 27 12 3.406
12. U.A.T.C. GRĂDINARI 20 30 0
13. U.A.T.C. IANCU JIANU 8 24 0
14. U.A.T.C. MĂRUNȚEI 68 25 144
15. U.A.T.C. MORUNGLAV 16 0 364
16. U.A.T.C. MOVILENI 15 102 288
17. U.A.T.C. OBOGA 1 26 2.298
18. U.A.T.C. OPORELU 53 97 11
19. U.A.T.C. OSICA DE SUS 332 0 1.821
20. U.A.T.C. PLEȘOIU 0 109 0
21. U.A.T.C. POBORU 10 46 45
22. U.A.T.C. RADOMIREȘTI 6 170 3
23. U.A.T.C. REDEA 132 0 5.835
24. U.A.T.C. ROTUNDA 6 14 6
25. U.A.T.C. SÎRBII MĂGURA 37 43 0
26. U.A.T.C. SEACA 1 0 40
27. U.A.T.C. ȘERBANEȘTI 9 20 11
28. U.A.T.C. SÂMBUREȘTI 15 68 15.320
29. U.A.T.C. SLĂTIOARA 0 61 3.118
30. U.A.T.C. ȘOPÂRLIȚA 60 49 0
31. U.A.T.C. SPINENI 19 17 0
32. U.A.T.C. SPRÎNCENATA 7 522 0
33. U.A.T.C. STOICĂNEȘTI 27 116 33
34. U.A.T.C. STREJEȘTI 0 0 21
35. U.A.T.C. STUDINA 100 81 26
36. U.A.T.C. TĂTULEȘTI 49 30 169
37. U.A.T.C. TOPANA 3 15 140
38. U.A.T.C. VERGULEASA 0 271 17.808
39. U.A.T.C. VULPENI 151 30 561
40. S.C. SECTOR PRESTĂRI PIATRA OLT S.R.L. 0 0 83
41. U.A.T.O. SCORNICEȘTI 0 35 0