Table inteligente, modernizări și extinderi pentru învățământul slătinean

208

67.133 de lei- este suma alocată învățământului din bugetul local al Slatinei pe acest an. Administrația municipală a prevăzut o serie de investiții de modernizare, extindere, dotări, menite să asigure condiții cât mai bune elevilor care învață în unitățile slătinene. Programul obiectivelor de investiții a fost aprobat recent de către consilierii locali, cheltuielile de capital ridicându-se la aproape 7 milioane lei.

Primăria Slatina a alocat din bugetul din acest an pentru învățământ suma de 67.133 lei. Banii acoperă salariile profesorilor, decontarea cheltuielilor cu naveta cadrelor didactice, organizarea și premierea Olimpiadei Liceelor, burse, cheltuielile legate de centralele termice din unitățile de învățământ, participarea sportivilor de la LPS în competiții, finanțarea Centrului Județean de Excelență Olt.
De asemenea, la repartizarea bugetului au fost luate în calcul și o serie de investiții: GPP nr.5-reparații învelitoare tablă și țevi subsol; CN Agricol Carol I- hidroizolație clădire central termică, reparații cantină; Colegiul Tehnic Metalurgic- reparații sala de sport, cantină si rețea de apă; -Școala nr.3- modernizare și reabilitare clădire; CT Alexe Marin – întreținere și reparații curente. Totalul cheltuielilor cu bunuri si servicii aprobat de consilierii locali este de 8.302 mii lei, suma ce cuprinde toate sursele de finanțare.
În proiecția bugetară este inclusă și suma de 10 mii lei pentru Școala nr.1, pentru co-finanțarea proiectului de tip AFTER SCHOOL realizat în parteneriat cu fundația Pestalozzi-zeFIR.
Cheltuielile de capital se ridică la 6,9 milioane lei, investițiile fiind:
A.Lucrări în continuare:
– Reabilitare clădire ateliere și amenajare sală de sport Liceul Economic PS Aurelian- 1.298.000 lei
– Extindere clădiri Colegiul Național Ion Minulescu- 2.861.000 lei
B. Lucrări noi:
– Construire sală sport Școala Gimnazială Vlaicu Vodă – 1.500.000 lei
– Proiectare și executie Centru județean de Excelență Olt- 400.000 lei
– Achiziție și montare valve conducte apă Colegiul Tehnic Alexe Marin- 15.000 lei
– Construire clădire centrală termică GPP nr.2 – 150.000 lei
C. Alte cheltuieli de investiţii:
– Achiziţionare cazane, pompe şi vase expansiune la unităţile de învăţământ- 150.000 lei
– Reabilitarea și modernizarea clădirilor universitare din Municipiul Slatina – 10.000 lei
– Transformare imobil strada Tunari nr.1 în grădiniță cu program prelungit -10.000 lei
-Îmbunătățirea eficienței energetice în unitățile de învățământ din municipiu- 50.000 lei
-Achiziție table inteligente pentru 16 unități(8 școli gimnaziu +7colegii +1liceu)- 144.000 lei
– Extindere și modernizare C.N.V.Nicolae Titulescu- 111.000 lei
– Reabilitarea și modernizarea Colegiului Tehnic Alexe Marin – 50.000 lei
– Dotări plită industială și instalație termică CEc.P.S. Aurelian și hidroizolație clădire- 200.000 lei
– Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Vlaicu Vodă și a infrastructurii adiacente- 20.000 lei.