Problema educației copiilor fără venituri din România, discutată în Adunarea Parlamentarilor a Consiliului Europei

306

Vineri, 29 ianuarie, cu ocazia primei părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei,  senatorul Viorel-Riceard Badea a luat cuvântul, în plenul Adunării, în cadrul dezbaterii pe marginea raportului cu tema: „Accesul la școală și educație pentru toți copiii”.

Potrivit senatorului Badea, educația constituie o condiție sine qua non a evoluției oricărei societăți, iar o educație precară presupune costuri sociale ridicate pentru reintegrarea ulterioară a grupurilor vulnerabile în sânul societății, costuri sociale care se traduc în șomaj și dependență de asistența socială.

De asemenea, a menționat că asigurarea accesului tuturor copiilor la școală, indiferent de diferitele dificultăți pe care le pot întâmpina este esențială, întrucât oferă fiecărui copil șansa de a dobândi o educație de calitate, care să fie calibrată în funcție de aptitudinile fiecărui copil și care să îi ofere la maturitate perspectiva obținerii unui loc de muncă pe măsura capacităților sale și a cunoștințelor dobândite.

A arătat totodată că școala poate reprezenta locul pregătirii unor oameni integri, responsabili, care să fie formați într-un spirit care va limita  derapajele de la normele de integritate.

Parlamentarul român a subliniat că lipsa accesului la educație pentru grupurile vulnerabile (copiii migranților, solicitanților de azil, refugiaților, minorităților naționale, persoanelor cu venituri modeste, persoanelor de origine Roma, copiilor cu dizabilități etc.) poate induce un sentiment de excluziune socială, discriminare, neapartenență, fapt ce contribuie la antagonizare socială, care uneori poate îmbrăca unele dintre cele mai radicale forme.
În încheiere, senatorul Badea a evidențiat faptul că parlamentarilor le incumbă obligația de a contribui la degajarea unui nivel cât mai ridicat de voință politică în acest domeniu, de natură să determine transpunerea în măsuri legislative viabile și asigurarea unei finanțări corespunzătoare pentru promovarea accesului la educație pentru toți copiii, premisă a progresului social.