Primăria Slatina explică modul de impozitare, pentru 2016, a terenului intravilan

2306

De la 1 ianuarie, a intrat în vigoare noul Cod fiscal, ce a schimbat modalitatea de calcul pentru impozitul/taxa pe teren intravilan datorată de contribuabilii-persoane fizice. Primăria Slatina vine cu lămuriri pentru toţi slătinenii. Lămuririle vin după acuzaţiile candidatului PNL la fotoliul de primar Marius Bălaşa, potrivit cărora, în fapt, primăria a mărit taxele şi nu le-a scăzut după cum s-a lăudat candidatul PSD Emil Moţ că a reuşit să realizeze prin consilierii partidului. Lupta electorală se ascute, aceasta fiind a doua rundă de contrarieri PNL-PSD, după cea privind preţul la apă.

Într-un comunicat remis redacţiei, Primăria Slatina explică pentru cetăţenii municipiului cum se calculează, pentru acest an, impozitul pe terenul intravilan, modificările fiind prevăzute de noul Cod Fiscal. Pentru a evita înţelegerea eronată a acestor explicaţii, nu vom face niciun fel de interpretare asupra textului şi redăm întocmai explicaţia avizată a specialiştilor:

Conform art. 465, alin. 2: ”În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosință terenuri de construcții, precum și terenul înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții în suprafață de până la 400 mp inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel”:

Zona din cadrul localităţii Nivelurile impozitului/taxei, pe ranguri de localităţi

– lei/ha –

O I II III IV V
A 8282-20706 6878-17194 6042-15106 5236-13090 711-1788 569-1422
B 6878-17194 5199-12998 4215-10538 3558-8894 569-1422 427-1068
C 5199-12998 3558-8894 2668-6670 1690-4226 427-1068 284-710
D 3558-8894 1690-4226 1410-3526 984-2439 278-696 142-356

Nivelul de impozitare pentru municipiul Slatina este cel prevăzut la rangul II.

Deși Noul Cod Fiscal prevede niveluri minime și maxime cuprinse, ex. – pentru zona A, între 6.042 lei/ha. și 15.106 lei/ha., Consiliul Local Slatina a optat pentru pragurile minime la impozitul/taxa pe teren conform HCL nr. 418/16.12.2015 privind nivelul taxelor și impozitelor locale pe anul 2016, respectiv:

-zona A:  6.042 lei/ha. (0,6042 lei/mp);

– zona B:  4.215 lei/ha. (0,4215 lei/mp);

-zona C:  2.668 lei/ha. (0,2668 lei/mp);

– zona D:  1.410 lei/ha. (0,410 lei/mp).

Mai exact, diferența de impozitare dintre vechiul Cod Fiscal (în vigoare până la 31 decembrie 2015) și Noul Cod Fiscal (valabil după 1 ianuarie 2016) constă în faptul că, până anul trecut inclusiv, impozitul/taxa pe teren se plătea pe fiecare categorie de folosință a terenului conform declarației depuse de către contribuabil la Registrul Agricol teritorial. Noile prevederi fiscale menționează că impozitul/taxa pe teren se plătește pentru categoria de curți-construcții pentru o suprafață de până la 400 mp. inclusiv ȘI pentru celelalte categorii de folosință. Ceea ce depășește suprafața de 400 mp. se achită la nivelul categoriei de folosință respectivă.

Exemplu 1 (Legea nr. 227/2015):

Mod de calcul pentru un contribuabil care deține în intravilanul mun. Slatina o suprafață de 1.900 mp., defalcat pe următoarele categorii de folosință, zona A de impozitare:

a – curți-construcții:  300 mp;

b – arabil: 500 mp;

c  – pășune: 500 mp;

d  –  viță de vie: 600 mp.

   Impozit datorat anul 2016:

a – 300 mp. x 0,6042 lei/mp. = 181,26 lei

b – 100 mp. x 0,0028 lei/mp. x 4 coef. corecție = 1,12 lei

400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei

c  -100 mp x 0,0021 lei/mp. x 4 coef. corecție = 0,84 lei

400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei

d  – 200 mp. x 0,0046 lei/mp. x 4 coef. corecție = 3,68 lei

400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei

TOTAL impozit datorat: 181,26 + 1,12 + 241,68 + 0,84 + 241,68 + 3,68 + 241,68 = 912 lei

Prin OUG nr. 50/2015 a fost modificată și completată Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal în sensul că, la art. 465, a fost introdus un nou alineat – 21: ”În cazul unui contribuabil care deține mai multe terenuri situate în intravilanul aceleiași unități/subdiviziuni administrative-teritoriale, suprafața de 400 m.p. prevăzută la alin. (2) se calculează o singură dată prin însumarea suprafețelor terenurilor, în ordine descrescătoare”.

Prin aceasta, modul de calcul a impozitului/taxei pe teren se modifică pentru celelalte categorii de folosință în afara celui de curți-construcții în sensul că impozitul aferent categoriei de folosință curți-construcții în suprafață de până la 400 m.p. inclusiv se calculează o singură dată pentru categoria de folosință cu suprafața cea mai mare.

Exemplu 2 (Legea nr. 227/2015 completată cu OUG 50/2015):

Mod de calcul pentru un contribuabil care deține în intravilanul mun. Slatina o suprafață de 1.900 mp., defalcat pe următoarele categorii de folosință, zona A de impozitare:

a – curți-construcții:  300 mp;

b – arabil:  500 mp;

c  – pășune:  500 mp;

d  – viță de vie:  600 mp.

  Impozit datorat anul 2016:

a – 300 mp. x 0,6042 lei/mp. = 181,26 lei

b – 500 mp. x 0,0028 lei/mp. x 4 coef corecție = 5,6 lei

c  – 500 mp. x 0,0021 lei/mp. x 4 coef. corecție = 4,2 lei

d  –  400 mp. x 0,6042 lei/mp. = 241,68 lei

200 mp. x 0,0046 lei/mp. x 4 coef. corecție = 3,68 lei

TOTAL impozit datorat: 181,26 + 5,6 + 4,2 + 241,68 + 3,68 = 436 lei

De precizat că, până la data de 20 ianuarie a.c. inclusiv, Direcția Economică Slatina a stabilit și încasat impozitul/taxa pe teren conform Legii nr. 227/2015 (Exemplul 1), iar, după data menționată, au fost efectuate modificările aduse legii menționate (Exemplul 2).

Pentru contribuabilii-persoane fizice care au achitat în totalitate pe anul 2016 impozitul/taxa pe teren până la data de 20 ianuarie a.c., sumele achitate în plus le vor fi restituite la cerere, iar celor care au achitat parțial impozitul anterior amintit li se va compensa suma plătită în plus cu obligațiile de plată ce au ca și scadență termene ulterioare de plată.

În concluzie, deși Primăria Slatina a redus, prin HCL nr. 418/16.12.2015 privind taxele și impozitele locale, cuantumul mai multor taxe și impozite față de anul 2015 (inclusiv a taxei/impozitului pe teren) pentru anul 2016, totuși, modificările aduse din 1 ianuarie a.c. de către Noul Cod Fiscal/Legea nr. 227/2015 au condus la creșterea impozitului/taxei pe teren. Precizăm încă o dată că, prin HCL nr. 418/2015, administrația publică locală a optat pentru pragurile minime la mai multe taxe și impozite locale, printre care și la impozitul/taxa pe teren.