Eforturi pentru asigurarea de standarde… minime în căminele pentru bătrâni

1689
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa

Bătrânii Oltului ce-şi duc traiul în centrele de îngrijire şi asistenţă vor avea condiţii mai bune pe viitor. Centrele funcţionează în clădiri noi, recent renovate sau care vor fi renovate cu fonduri europene. Deşi se fac eforturi pentru asigurarea unui mediu familial, cu asistenţă calificată şi o cazare cât mai bună, la nivelul Oltului se vorbeşte de menţinerea la nivelul Standardelor… minine de calitate.

Sunt găzduiţi în dormitoare mobilate adecvat, cu acces la grup sanitar şi baie, li se asigură alimentaţie, asistenţă medicală, un stil de viaţă activ, prin încurajarea socializării şi participării la diverse activităţi şi se duc eforturi pentru modernizarea condiţiilor. Bătrânii din judeţ care nu-şi pot duce traiul, din diverse motive, alături de familie, sunt găzduiţi în căminele aflate în subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Olt. Îmbunătăţirea asistării şi confortul în căminele pentru persoanele vârstnice a fost tema adusă astăzi în discuţia Comitetului consultativ de dialog civic pentru problemele acestor persoane, întrunit la Prefectura Olt.
În Olt, funcţionează trei cămine pentru persoane vârstnice în regim rezidenţial, la Băbiciu, Fălcoiu şi Slatina, unde sunt asistaţi 96 de bătrâni, şi un Complex servicii persoane vârstnice în Slatina, ce cuprinde un centru de zi pentru persoanele vârstnice şi un centru de informare şi consiliere pentru persoanele aflate în situaţii de dificultate, cu 80 de beneficiari. Totodată, persoanele vârstnice încadrate într-un grad de handicap primesc îngrijire specializată în cadrul centrelor de îngrijire şi asistenţă de la Spineni, Şopârliţa şi Complexul Servicii Persoane Adulte Slatina.
În prezent, centrele nu sunt ocupate la capacitate maximă, existând posibilitatea de a prelua şi alţi beneficiari. De un număr mai mic disponibil beneficiază persoanelor cu handicap, în general acestea fiind ocupate prin obligativitatea de preluare din sistemul de protecţie a copilului a celor care împlinesc 18 ani şi nu pot fi preluaţi de familie. Pot fi primiţi într-un cămin bătrânii cu o pensie de 657 de lei, iar într-un centru de asistenţă contribuţia este de 602 lei- 80% din pensie, diferenţa fiind suportată de aparţinătorii legali. Între direcţiile judeţene există protocoale de colaborare, în baza cărora persoanele cu handicap pot să fie primite în centre din alte judeţe.

Modernizare cu bani europeni

Potrivit DGASPC, toate centrele funcţionează în clădiri noi sau recent renovate, cu excepţia căminului de la Fălcoiu, care găzduieşte 42 de beneficiari. Aici, modernizarea s-a limitat doar la zugrăvirea încăperilor, introducerea în lista clădirilor de patrimoniu (este un fost conac boieresc) făcând imposibilă intervenţia fără proiect. Potrivit Strategiei Judeţene de dezvoltare a serviciilor sociale, centrul Fălcoiu va fi modernizat şi reabilitat până în 2017. „Modernizarea acestui centru este prinsă în strategia de dezvoltare a judeţului. Proiectul „Modernizarea Căminului pentru persoane vârstnice Fălcoiu” va fi propus spre finanţare în POR 2014- 2020, pe axa 8. Valoarea investiţiei este estimată la 8,7 milioane lei. Este vorba de lucrări de modernizare interior-exterior, instalaţii interioare, dotări cu echipamente specifice. Proiectul se află la nivel de propunere. Avem Studiul de Fezabilitate, se aşteaptă lansarea ghidului”, declară Miruna Ginerică, purtătorul de cuvânt al Consiliului Judeţean Olt.
În perioada 2010- 2012 au fost derulate proiecte cu finanţare nerambursabilă pentru reabilitarea şi modernizarea parţială a Complexului de Servicii Persoane Adulte Slatina şi integrală a Centrului de Îngrijire şi Asistenţă Şopârliţa. Potrivit evaluării nevoilor sociale realizate de DGASPC Olt, s-au stabilit printre măsurile de dezvoltare a serviciilor sociale, pe lângă reabilitarea integrală a Căminului de la Fălcoiu şi modernizarea/reabilitarea etajelor I şi IV şi a acoperişului clădirii căminului de bătrâni Slatina, dar şi înfiinţarea unui centru de primire în regim de urgenţă pentru persoanele aflate în situaţii de risc- incluzând şi o componentă de adăpost de noapte, prin derularea unor proiecte cu finanţare nerambursabilă.
Consiliul Judeţean Olt a realizat două astfel de proiecte, aflate la stadiul de propunere pentru POR 2014- 2020: modernizarea clădirii Centrului de plasament Floare de Colţ Balş, în vederea amenajării ca instituţie de tip rezidenţial pentru adulţi- valoare estimată 7,8 milioane lei şi amenajare bucătărie şi spaţii se servire a mesei pentru Complexul pentru persoane adulte Corabia- valoare 9 milioane lei.