Primăriile pot accesa fonduri de la Şomaj pentru lucrări de dezvoltare

176

După cinci ani de la abrogare, anul acesta se reia subvenţionarea cheltuielilor primăriilor cu forţa de muncă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru lucrări de dezvoltare locală.

Şomerii cu sau fără indemnizaţie, înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt, pot fi folosiţi de către primării sau organizaţii neguvernamentale cu avizul administraţiei publice locale, începând cu acest an, pe banii Şomajului, la lucrări de refacere şi întreţinere a infrastructurii, de ecologizare sau lucrări edilitare, servicii sociale care cuprind activităţi de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap. Aceştia pot fi angajaţi pe o perioadă de până la 12 luni, cu contract individual de muncă.
Subvenţionarea cheltuielilor cu forţa de muncă efectuate în cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor, pentru dezvoltarea comunităţilor locale, se reia după cinci ani de pauză, în 2010 fiind abrogat articolul respectiv din legea şomajului.
Potrivit AJOFM Olt, subvenţiile se acordă, la solicitarea autorităţilor publice locale, angajatorilor cărora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementărilor în vigoare privind achiziţiile publice, pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru fiecare persoană încadrată.
Cuantumul lunar al subvenţiei acordate pentru fiecare persoană angajată în perioada 1 aprilie – 31 octombrie este de 70% din valoarea indicatorului social de referinţă (500 lei), iar în perioada 1 noiembrie – 31 martie angajatorul va primi valoarea indicatorului social de referinţă, la care se adaugă contribuţiile de asigurări sociale datorate.
Subvenţiile se acordă angajatorilor, fie ei primării, regii autonome sau organizaţii, asociaţii sau societăţi care prestează lucrări pentru administraţiile publice locale.