Guvernul îi sponsorizează pe tinerii antreprenori

134

Programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor și facilitarea accesului acestora la finanțare – START, va funcționa și în anul 2016.

Bugetul schemei de minimis este în acest an de 17 milioane de lei, Guvernul estimând că vor exista un număr de minim 141 de beneficiari, anunță ministerul economiei.

În cadrul programului, un IMM poate accesa maximum 120.000 de lei (aproximativ 26.000 de euro), reprezentând cel mult 90% din investiția totală pe care trebuie să o realizeze în program. Antreprenorul va trebui să vină el cu restul de minimum 10% din investiție. Astfel, la un ajutor nerambursabil maxim, cu intensitatea cea mai mare, antreprenorul beneficiar va trebui să vină cu 13.300 de lei (aproximativ 2.900 de euro), pentru ca valoarea totală a investiției să ajungă la 133.300 de lei.
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanțare și completarea planului de afaceri în vederea obținerii finanțării se vor face pe site-ul Direcției Politici Antreprenoriale, printr-o aplicație care va fi disponibilă în ziua demarării programului.

Finanțarea nerambursabilă START 2016 poate fi accesată de microintreprinderile și intreprinderi mici și mijlocii (care au maximum 249 de angajați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de pâna la 50 milioane euro sau dețin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei).

Aceste firme trebuie să îndeplinească cumulativ o serie întreaga de condiții, printre care să aibă capital social integral privat; să nu fi beneficiat de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori și nu au asociați, acționari sau administratori care dețin sau au deținut calitatea de asociați, acționari, administratori în cadrul altor societăți beneficiare de alocații financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociații, acționarii sau administratorii care dețin mai multe societăți nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate.

Totodată, firmele trebuie să aibă cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerțului la data deschiderii aplicației electronice de înscriere a planului de afaceri și să nu aibă datorii la bugetul general consolidat și la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru. Solicitanții care au datorii eșalonate nu sunt eligibili pentru a accesa Programul.

Startup-urile beneficiare pot investi ajutorul nerambursabil de la Guvern în diverse mijloace de producție sau servicii, cum ar fi: echipamente tehnologice, mașini, utilaje și instalații de lucru, inclusiv software-ul aferent, aparate și instalații de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice, aparate de marcat electronice fiscale, autoutilitare, brevete de invenție, mărci de produse și servicii (francize, etichetare ecologică, licențe), software pentru comerțul on-line, ehipamente IT tehnică de calcul.

De asemenea, banii pot fi investiți și în achiziționarea de spații de lucru, spații de producție și spatii pentru prestări servicii și comerț, mobilier, birotică, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale, instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare sau instalații de încălzire sau climatizare aferente spatiului de comerț, producție sau servicii.
Potrivit grilei de evaluare a planurilor de afaceri pentru programul START 2016, profilul ideal al unei firme câștigătoare ar arăta aproximativ astfel:

– Activează în producție (industrie prelucrătoare) sau programare IT
– Investește în mijloace fixe peste 60% din valoarea cheltuielilor pentru care cere banii de la stat
– Angajează cel puțin 4 salariați, din care 2 absolvenți sau șomeri începând cu anul 2014
– Investește în echipamente IT sau de de tehnică de calcul peste 60% din banii ceruți pentru investiții
– Firma reinvestește anual cel puțin 50% din valoarea profitului pe o perioada de 3 ani începând cu anul următor acordării ajtorului nerambursabil
– Valoarea proiectului sau de investiții este mai mare de 175.000 lei fără TVA.