Pensiile se majorează cu 5% din această lună. De această indexare nu beneficiază şi cei aproape 40.000 de vârstnici care primesc pensia minimă socială. Pentru ei, procentul se aplică doar la partea de pensie ce le revine în urma muncii prestate. Creşterea punctului de pensie conduce la majorarea ajutorului de înormântare.