Oltul dezbate cele trei variante de predare la clasele V-VIII

413

Inpectoratul Şcolar Judeţean Olt a stabilit calendarul dezbaterilor publice privind planurile cadru pentru clasele V-VIII, în variantele propuse de Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Informările privind cuprinsul celor trei variante şi dezbateri pe conţinutul acestora vor demara în fiecare unitate şcolară cu clase de gimnaziu, în perioada 11- 15 ianuarie urmând ca şefii de catedre, comisiile metodice şi consiiile profesorale să analizeze planurile-cadru şi să facă propuneri privind disciplinele ce vor fi predate elevilor de gimnaziu şi orele alocate pe săptămână acestora. Dezbaterile vor continua în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt în perioada 14- 18 ianuarie, atât în cadrul şedinţelor Consiliului Consultativ, cât şi în cadrul şedinţei săptămânale a inspectorilor şcolari, invitaţi fiind şi reprezentanţi ai sindicatelor din învăţământul preuniversitar. Pe 19 ianuarie, Colegiul „Ion Minulescu” Slatina va găzdui o dezbatere judeţeană, la care vor participa inspectori şcolari, directori de şcoli, precum şi reprezentanţi ai sindicatelor, părinţilor şi elevilor, urmând ca Oltul să transmită ministerului de resort propunerile privind cea mai bună metodă de predare pe 22 ianuarie.
Forma finală a planului-cadru agreat la nivel naţional de toţi „actorii” implicaţi va fi stabilită, pe baza propunerilor primite din teritoriu, dar şi în urma completării unui chestionar lansat online, pe 10 februarie de către Institutul de Științe ale Educației. Reamintim că principalul argument adus pentru modificarea actualului plan-cadru este acela că elevii de gimnaziu studiază după planuri-cadru promovate acum aproape 15 ani (Ordinul M.E.C. nr. 3638 / 11.04.2001), în timp ce în învățământul primar au fost introduse noi plauri cadru. Elevii aflați acum în clasa a III-a reprezintă prima generație care urmează un nou curriculum, pentru ca acest proces să continue ministerul încercând să găsească formula cea mai bună pentru noi planuri-cadru în învățământul gimnazial și liceal.
Printre modificările comune celor trei planuri propuse, se numără predarea a 4 ore de română pe săptămână la toate clasele, astfel la clasa a V-a reducându-se programa actuală cu o oră. Limba latină, studiată în prezent de clasa a VIII-a, va dispărea din programă și apar discipline noi, care înlocuiesc Cultura civică: Educație pentru drepturile copilului (clasa a V-a), Educație interculturală (clasa a VI-a), Educație pentru cetățenie democratică (clasa a VII-a) și Educație economică (clasa a VIII-a). Tehnologia Informației și a Comunicațiilor devine obligatorie, iar Religia rămâne neschimbată.