Deşi se predă pentru toate cultele, 3.000 de elevi nu participă la ora de religie

168

Mii de elevi din Olt refuză să participe la ora de religie, deşi aceasta se poate preda diferenţiat, în funcţie de cultul din care fac parte. Inspectoratul Şcolar a încheiat protocoale inclusiv cu cultele protestante şi neoprotestante, elevii având posibilitatea să aducă adeverinţe cu note de la cultul de care aparţin.
Fie pe motiv religios, aparţinând altui cult decât celui majoritar creştin-ortodox, fie invocând lipsa timpului de studiu (clasele terminale) sau, pur şi simplu, fără niciun motiv, în fiecare şcoală se întâlnesc cazuri în care părinţii sau elevii majori au refuzat, prin cerere, să participe la materia obţională religie. Oltul se află pe locul II pe ţară privind participarea la această oră de curs, cu un procent de 95,45%. Raportat la numărul total de elevi care învaţă la una din cele 165 de unităţi din judeţ, rezultă că circa 3000 de elevi nu vor să aibă de-a face cu religia. Un număr destul de mare, cărora şcoala trebuie să le poarte de grijă în timpul orei libere. „Dacă religia este în orar la prima sau la ultima oră, pot să lipsească. Dacă nu, metodologia prevede că pot să rămână ca audienţi în clasă, dacă vor, fără însă să li se pună note sau să li se încheie media. În situaţia în care refuză participarea la oră, şcoala trebuie să le asigure supraveghere prin profesorul de serviciu, putând merge la bibliotecă sau într-o altă sală liberă”, ne declară Florica Grecu, inspector şcolar de religie.

„Informaţia nu este strict închistată pe religia ortodoxă”
Refuzul neparticipării la ora de curs pe motiv că materia conţine norme şi informaţii care ţin cu precădere de ortodoxism este nejustificat, consideră inspectorul şcolar, explicând că, de fapt, doar „un capitol din manual se referă la religie şi se predă conform obţiunii părintelui făcută prin cerere scrisă, celelalte abordează teme precum istoria religiilor sau stiluri arhitecturale, deci intră deja pe domeniul unor discipline precum educaţia plastică, educaţia artistică. Avem ore de muzică religioasă, în legătură cu educaţia muzicală. Deci, din punct de vedere al transdisciplinalităţii, religia atinge şi aceste aspecte. Informaţia nu este strict închistată pe religia ortodoxă. Practic, nu au motive să refuze participarea la această oră, însă este libertatea de a alege. Dar ideea că această oră de religie închistează sau îndoctrinează este greşită. Este o informaţie pe confesiunea pe care o are fiecare, iar restul este o informaţie generală, care abordează, aşa cum am mai spus, teme de istorie a religiilor, de morală, nu putem spune că este o îndoctrinare. Dacă se vrea mai mult, informaţia predată la ora de religie poate fi completată de către fiecare prin participarea la cultul divin, iar asta este foarte important.”

Note de la cult pentru protestanţi şi neoprotestanţi
Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a încheiat protocoale cu cultele care au solicitat ca elevii să poată învăţa în funcţie de religia de care aparţin. Astfel, dacă ortodocşii şi creştinii pot fi notaţi la orele predate de profesor sau, în cazuri tot mai rare, de către preoţi ortodocşi, s-a găsit o soluţie şi pentru neoprotestanţi sau pocăiţi (baptiştii, evangheliştii, creştinii după evanghelie, penticostalii, adventiştii de ziua a şaptea) şi protestanţi (luterani, calvinişti, unitarianişti, anglicani, prezbiterieni). „Avem protocol încheiat cu cultul protestant şi neoprotestant privind predarea religiei. Nu există în şcolile din judeţul Olt grupe care să-şi desfăşoare activitatea efectiv în şcoală. Activitatea protestanţilor şi neoprotestanţilor se desfăşoară în cadrul cultului şi elevii care frecventează aceste cursuri aduc adeverinţe cu notele pe care le-au obţinut în cadrul cultului respectiv, iar acestea sunt trecute în catalog de către diriginte sau chiar de profesorul de religie. Deci, se încheie media la acest obiect, conform religiei lor.”, spune Grecu.

Orarul, în funcţie de practicile religioase
Educaţia se poate face şi în funcţie de cult. Spre exemplu, Parohia Romano-Catolică Slatina a solicitat şi primit avizul IŞJ de a şcolariza două grupe de preşcolari în cadrul GPN nr.5, sub denumirea „Sf. Benedetta”. O altă situaţie legată de religie este întâlnită la Colegiul Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu” Slatina. „La întocmirea orarului, am ţinut cont de solicitările venite din partea protestanţilor, care au cerut ca pe elevii respectivi să nu-i prindă seara la şcoală în zilele de vineri”, spune directorul Adina Gruia.

Facă-se voia… părinţilor!
Religia este singura materie pentru care şcoala cere acordul părinţilor. A trebuit ca părinţii să solicite sau să refuze, în scris, participarea copiilor la această ora. Discuţiile pro şi contra sunt parcă interminabile, iar argumentele tot mai diferite şi, de cele mai multe ori, bizare şi hilare. De ce ar trebui să participe elevii la ore, indiferent de cult? Ne răspunde, convingător, inspectorul de religie Florica Grecu: „Religia este mână în mână cu istoria şi ar fi bine să cunoască aceste lucruri. A face religie, înseamnă a te cunoaşte pe tine. Nu ştiu dacă există cineva care nu şi-a botezat copilul sau nu face şi o căsătorie religioasă. Religia suntem noi!”.