Şcoala olimpicilor

166

Sute de elevi din judeţul nostru au şansa de a se pregăti suplimentar, pe gratis, în cadrul Centrului de Excelenţă Olt. Tot ceea ce li se solicită, dacă vor să rămână în centru este să participe la concursurile organizate su egida ministerului sau a forurilor şi organizaţiilor de specialitate recunoscute la nivel naţional. Cine nu se conformează sau se pot lăuda doar cu participarea pierd şansa de a continua să se pregătească în Centru.

 

S-a triat excelenţa

În acest an, numărul elevilor admişi este aproape la jumătatea celui de anul trecut deşi s-au înscris cu câteva sute mai mulţi eelvi decât cei admişi.

,,Anul trecut numărul elevilor din Centruld e Excelenţă Olt a fost de aproape 1100. Anul acesta, cursurile celro 43 de grupe, sunt urmate de aproape 575 de elevi. Dinc ei peste 900 care şi-au depus cererile de a fi admişi, cca 325 au fost respinse#, a declarat Mirela Paraschiv, purtătoruld e cuvânt al IŞJ Olt, precizând că înscrierea pentru admiterea în Centru se face anual.

Şi tot anual are loc selecţia copiilor pe bază de portofoliu.

,,În Centru sunt admişi doar copiii care au anumite înclinaţii, care participă şi obţin premii la concursuri, în semn de recunoaştere a calităţilor lor într-un domeniu. Admiterea se face pe baza unei evaluări a portofoliului elevului care a depus cerere de admitere. Cu cât elevul are mai mute dovezi privind aptitudinile sale într-un domeniu sau altul, cu atât şansele de a fi admis sunt mai mari. Dacă după nu participă la concursuri sau nu obţine anumite recunoaşteri a rpegătirii lui superioare, elevul nu mai este admis. Practic cursurile sunt condişionate de participarea la concursuri şi obţinerea de premii, medalii sau diplome”, a susţinut Aurelia Tănase, directorul Centrului de Excelenţă Olt, ce funcţionează la Şcoala Gimnazială „Ştefan Protopopescu” Slatina.

 

Materie pentru concursuri

Materia predată elevilor ce urmează cursurile la unua dintre amteriile importante-lb. română, matematică, fizică, chimie, istorie, geografie, lb.engleză, biologie şi educaţie tehnologică depăşeşte programa şcolară, fiind adaptată copiilor cu aptitudini deosebite înt-un anume domeniu, care vor să obţină performanţă la concursurile şcolare.

,,Material pe care le-o predăm elevilor noştri de la Centru de Excelenţă diferă mult faţă de cea de şa clasă. La clasă respectăm şi ne încadrăm în programa şcolară, aici lucrurile stau altfel pentru că material este mult peste nivelul mediu. E normal pentru că aici nu avem de a face cu noşlte cursuri normale de şcoală cu cu unele destinate olimpicilor”, ne-a declarat Margareta Gheorghiţă. Profesor de matematică n cadrul Centrului.

,,La orele de la centru punem mult accentual pe dezvoltarea vocabularului, pe analiza gramaticală, altceva decât ceea ce vizează orele de la clasă” , a afirmat şi Camelia Aldea, care-I pregăteşte excelenţele la lb. română.

Predarea se face pe grupe compse din 8-15 elevi. Copiii urmează, indiferent de anul de studio,săptămânal, între 4 şi 6 ore de pregătire în cadrul centrului, la material la care copiii au fost admişi. La Slatina, excelenţele de la clasele primare  fac pregătirea la şcoala unde îşi are sediu Centru, ceilalţi merg la Colegiul Naţional ,,Radu Greceanu”, primii în cursul săptămânii, elevii de la gimaziu în week-end.

 

Munca din Centru a început să dea roade

Eficienţa orelor de la Centru de Excelenţă a fost dovedită încă din primul an de funcţionare a acestuia. Numărul premiilor obţinute de elevii olteni la olimpiadele şcolare dar şi la celelalte cncursuri au crescut substanţial. La fel s-a întâmplat şi în cazul elevilor care se remarcă prin rezultatele foarte bune obţinute la concursurile naţionale.

Dacă este să adunăm premiile, se poate spune fără teama de a greşi că deschiderea Centrului de Excelenţă a dublat premiile obţinute de elevii noştri.

Nu doar numărul premiaţilor a crescut darşi a importanţei aprecierilor cu care elevii –au întors de la concrsurile la care au participat.

Este şi cazul lui Andrei Filip Popa care s-a clasat pe primul loc pe ţară la Concursul de matematică ,,Euclid”.

 

Centrul îşi merită toţi banii

Centrul de Excelenţă Olt are puncte de lucru deschise în mai toate oraşele judeţului. Activitatea desfăşurată aici este susţinută financiar de autorităţile locale, fiecare primărie de municipiu şi oraş acoperind cheltuielile c funcţionarea punctului de lucru din localitate.

Bugetul estimate pentru buna desfăşurare a centrului de Excelenţă în acest an şcolar se ridică, a susţinut directorul ,,Şcolii olimpicilor” la 460.000 lei. Din aceşti bani se asigură materialele consumabile dar şi plata dascălilor care predau în centru. Şi aceştia, ca şi elevii, sunt selectaţi cu mare grijă. Profesorii care le predau elevilor de excepţie sunt şi ei, la rândul lor, dascălid e excepţie, selectaţi în funcţie de preformanţele obţinte de elecii pe care-I pregătesc.