SDN Slatina se pregătește de iarnă

111

Secţia Drumuri Naţionale Slatina, o instituţie subordonată Direcţiei de Drumuri şi Poduri Craiova – Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România SA a început deja pregătirea drumurilor din județ pentru perioada de iarnă, iar verificările din teren au scos la iveală o serie de deficiențe. Astfel, pe DN 6 (E70) l-a data actuală datorită lucrărilor de reabilitare care au fost demarate și neterminate din cauza rezilierii contractului de lucrări, este necesară întreținerea permanentă a semnalizării rutiere prin completarea semnalizării distruse sau furate, îndreptarea lor și curățirea pentru vizibilitate; pe tot sectorul sunt casete de lărgire a drumului deschise – s-au remediat parţial de către SDN Slatina; pe sectoarele cu casete executate sunt şi șanturi adânci la baza taluzului, cu diferenţe de nivel de 2 – 3 m, foarte periculoase din cauza lipsei parapetului – semnalizate cu indicatoare de circulaţie; sunt mixturi asfaltice turnate pe o singură parte ceea ce crează denivelări în ax, între benzi de 4 până la 15 cm, şi denivelări transversale la capete (praguri), periculoase pentru circulaţie – s-au remediat parţial de către SDN Slatina și continuă lucrările; pe sectorul km 132+435 – 136+000, îmbrăcămintea asfaltică prezintă făgașe cu tendințe de refulare a asfaltului spre bordură – SDN Slatina va lua măsuri în perioada 15.10 – 30.10.2014 pentru eliminarea acestora.

SDN Slatina a început pe 1 septembrie pregătirea drumurilor pentru sezonul rece, urmând să de încheie la sfârșitul acestei luni. Până în momentul de față s-au făcut colmatări pe 11 mii metri liniari, s-au început marcajele pe E574 (DN 65) km 21+250 – 90+050, iar din 20 octombrie începe montarea semnalizării de iarnă care se va finaliza până la data de 15.11.2014.

„Materialul antiderapant, amestec de sare și nisip, existent în bazele de deszăpezire este în procent de 35% (1.779 to), stoc ce trebuia asigurat până la data 30.11.2014 conform Normativului, iar până la data de 31.12 2014 trebuie asigurat în proporţie de 75%, urmând ca diferența până la 100% să se aprovizioneze în trimestrul I 2015. CNADNR SA a finalizat procedura de achiziție pentru sare, cea pentru nisip fiind în derulare. S-au întocmit adrese pentru obţinerea acordurilor proprietarilor de terenuri acolo unde se vor amplasa panourile parazăpezi în lungime de 7.914 ml. Pe toate drumurile naţionale de pe raza judeţului Olt s-au executat tăieri de plantaţii (pomi uscaţi și drajoni) pentru evitarea producerii unor evenimente de blocare a traficului prin căderi de arbori și crengi. S-au stabilit şedinţe cu tot personalul care participă la activitatea de deszăpezire pentru instruire privind modul de intervenţie pentru combaterea poleiului şi înzăpezirii, iar începând cu data de 1 noiembrie se instituie serviciul de permanență la SDN și baze de deszăpezire.

De asemenea, s-a făcut revizuirea şi repararea utilajelor, a echipamentelor şi mijloacelor de transport din dotare prevăzute în programul de iarnă, şi a spaţiilor de cazare, de garare utilaje, parcare. SDN Slatina deţine un număr de 12 utilaje proprii care vor participa la activitatea de deszăpezire. Conform Planului de iarnă se vor închiria 36 utilaje permanent și 11 utilaje la cerere”, spune șeful SDN Slatina, Adrian Motorga.