Prefectura Olt, cu ochii pe laptele și cornul copiilor…

103

Reprezentanții Prefecturii Olt au cerut un raport al Consiliului Județean Olt și al celorlalte instituții abilitate să urmărească buna desfășurare a programului „lapte și corn” pentru elevii olteni. Programul privind acordarea de produse lactate și de panificație pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și private cu program normal de 4 ore, pentru anul școlar 2014-2015, a început la data de 15 septembrie, în urma contractului semnat de CJ Olt și SC Matra SRL Scornicești. Distribuția produselor lactate și de panificație se face pentru un număr de 42.550 preșcolari și elevi, din care: preșcolari – 8.690, elevi din învățământul primar – 17.701 și elevi din învățământul gimnazial – 16.159. Conform raportului CJ Olt, distribuția produselor lactate și de panificație se face conform graficelor aferente contractului, respectiv, zilnic la orașe și municipii, bisăptămânal la comune, iar până în prezent nu s-au constatat nereguli.

DSP Olt a găsit probleme

Dacă din punctul de vedere al celor de la CJ Olt totul este în regulă până acum, reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt nu sunt de aceeași părere. În perioada 16-23 septembrie cei de la DSP Olt au efectuat o serie de controale în unitățile de învățământ, descoperind nereguli la șase din cele 59 de spații verificate. Astfel, la Grădinița cu Program Nornal (GPN) Văleni nu era amenjat corespunzător spațiul propriu de depozitare, pavimentul era deteriorat; la Școala cu cls. I-IV și GPN Buta comuna Crâmpoia, GPN Bistrița-Nouă – oraș Piatra Olt și Școala gimnazială și GPN Oporelu spațiul destinat depozitării laptelui și cornului era multifuncțional (arhivă, materiale didactice, sala clasă, spațiu trecere); la GPN Potelu comuna Ianca și GPN Bistrița-Nouă – oraș Piatra Olt nu exista apă curentă. Există și unități de învățământ care nu au spațiu propriu de depozitare lapte-corn, acesta se află în școli care sunt la distanță apreciabilă de unitatea beneficiară (GPN nr.1 și nr. 2 Stoenești, GPN Cezieni, GPN Reșca (neautorizată sanitar, funcționare provizorie în Căminul cultural).

„Alte deficiențe constatate privesc nemonitorizarea temperaturii din incintele frigorifice, lipsa echipamentului individual de protecție pentru distribuția produselor, persoanele care distribuie nu sunt în concordanță cu comisia de recepție-distribuție stabilită de conducerea unităților de învățământ, astfel încât controlul medical periodic este neconform legislației în vigoare și însușirea Noțiunilor Fundamentale de Igienă. S-a constatat că nu se respectă prevederea din Anexa la HG nr. 714/2008 cu modificările și completările ulterioare privind obligativitatea ca fiecare unitate școlară beneficiară să țină evidența cantității de produse consumate care să conțină categoriile, tipul de produs, numărul de porții și numărul de zile de școală, precum și evidența numărului de copii cu frecvență regulată. Pentru neconformitățile constatate s-au făcut recomandări și s-au acordat termene pentru remediere după care se vor efectua recontroale. Au fost aplicate 6 avertismente conducerii unitatilor de învățământ și personalului care manipulează produsele”, a precizat Victorița Diaconescu, director executive DSP Olt.

Controale și verificări în această perioadă au efectuat și cei de la Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt și Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Olt, fără însă a găsi ceva în neregulă.

1 COMENTARIU

  1.  Locuri de munca absolut serioase. Aveti o noua sansa !!Lucrati comod , 3 ore pe zi, ca operator online, si castigati 300 dolari lunar! Daca doriti detalii, trimiteti textul ”Info” la adresa de email:vioricaflorea53@gmail.com

Comments are closed.