15 ani de performanţă şi împliniri

122

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – Filiala Slatina

 

15 ani de la inaugurarea filialei Slatina a USAMV Bucureşti

 

La începutul acestei săptămâni a avut loc deschiderea noului an universitar la Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală Slatina, filială a Universităţii Agronomice şi Medicină Veterinară Bucureşti, eveniment la care au participat o serie de reprezentanţi ai instituţiei de la nivel central, dar şi local, alături de care s-au aflat prefectul judeţului Olt, Silviu Neacşu, deputatul Emil Moţ, preşedintele Consiliului Judeţean Olt – Paul Stănescu, primarul municipiului Slatina – Minel Prina şi viceprimarul Mihaela Stana, ultima absolventă şi ea a acestei facultăţi.

 

Nu puteau lipsi de la acest eveniment, mai ales că s-au aniversat şi 15 ani de la deschiderea acestei filiale,  Ion Nicolae Alecu, preşedintele onorific al Filialei Slatina a Facultăţii de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Ion Bozga – directorul USAMV Slatina şi conf. dr. Gheorghe Stan, cel care a înfiinţat această filială la Slatina, dar şi Adrian Tinu Toma, decanul facultăţii.

 

Toţi au avut numai cuvinte de laudă la adresa rezultatelor acestei facultăţi şi le-au urat proaspăţilor studenţi să aibă parte de rezultate excepţionale.

 

„Vreau să vă felicit că sunteţi studenţii acestei facultăţi de prestigiu dun România. Vreau, prin dumneavoastră, prin specialiştii care se vor forma aici să excelăm în acest domeniu, pentru că aşa cum ştiţi cu toţii agricultura reprezintă o şansă, reprezintă o şansă pentru ieşire din criză. Vă doresc să aveţi succes în acest domeniu şi spor la lucru”, a declarat primarul Slatinei Minel Prina.

 

„Mă bucur să fiu astăzi prezent aici şi mă bucur că valoarea acestei unităţi de învăţământ a crescut în timp. Nu pot decât să vă urez succes în anul universitar ce începe astăzi şi că voi face tot ce îmi este îmi putinţă să fiu alături de dumneavoastră”, a precizat şi prefectul de Olt, Silviu Neacşu.

 

„Cu 15 ani în urmă, un grup de oameni inimoşi au reuşit să pună bazele acestei filiale, unul dintre ei fiind şi domnul profesor Gheorghe Stan, directorul liceului agricol de atunci.  La fel de important pentru apariţia acestei filiale a fost şi prof. dr. academician Ion Nicolae Alecu. (…) Viaţa e o şansă, viaţa e frumuseţe… Admir-o! Viaţa e bucurie… Gust-o din plin! Viaţa e un mister, încearcă să-l pătrunzi! Vă doresc un an universitar cu multe bucurii şi realizări”, a declarat diretorul USAMV Slatina, Ion Bozgă.

 

File de istorie

 

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală – filiala Slatina a fost înfiinţată în anul 1999, este autorizată şi acreditată pe baza HG 535/1999. Absolvenţii facultăţii pot ocupa locuri de muncă în sectoarele de activitate precum: comerţ/marketing, agricol, servicii, agroindustrial, consultanţă, administraţie, mass-media. Facultatea este de stat, autorizaţă şi acreditată prin hotărârea ARCIS 3931 din 3 mai 2010.

 

În prezent, Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală numără 2.973 studenţi şi are următoarea structură organizatorică: învăţământ cursuri de zi – cu durata de 4 ani, pentru specializările – „inginerie economică în agricultură”, cu sediul în Slatina (360 studenţi, din care 261 cu taxă); învăţământ la distanţă, cu specializările: „inginerie economică în agricultură” şi „inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism” – durata studiilor este de 4 ani.

 

În ansamblul său, facultatea dispune de 57 cadre didactice, din care 12 profesori, 17 conferenţiari, 24 şefi de lucrări, restul fiind asistenţi universitari. În cadrul facultăţii există personalităţi academice şi ştiinţifice de prestigiu, care sunt membre ale diferitelor organisme ştiinţifice din ţară şi străinătate. Decanul facultăţii este prof. univ. dr. Toma Adrian Dinu, iar directorul filialei Slatina este conf. univ. dr. Ion Bozgă.

Instruirea teoretică şi practică a studenţilor

 

Facultatea pune accent pe instruirea temeinică a studenţilor în vederea acumulării de cunoştinţe solide teoretice şi practice în domeniul ştiinţelor tehnice şi economice aplicate în agricultură. Astfel, în cele cinci laboratoare dotate cu tehnică de calcul, studenţii învaţă utilizarea  şi programarea pe calculator. Practica studenţilor se desfăşoară atât în cadrul facultăţii, cât şi în cadrul unităţilor de profil (MADR, Staţiunea de Cercetare Caracal, SC Longin SRL etc). O atenţie deosebită se acordă însuşirii a două limbi moderne, din care engleza de afaceri este obligatorie pe durate a şase semestre. A doua limbă modernă este la alegere (franceză, germană, spaniolă, italiană). Facultatea a încheiat parteneriat cu British Council pentru organizarea cursurilor de limba engleză şi obţinerea atestatului Cambridge.

Colaborări

 

Facultatea de Management colaborează pe linie academică şi ştiinţifică cu Universităţile de Ştiinţe Agronomice din Timişoara, Cluj-Napoca, Iaşi şi Craiova, cu Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Economie Agrară din cadrul ASAS, Intitutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în informatică ş.a.

 

În ultimii ani s-au dezvoltat relaţii de colaborare internaţională cu universităţi din ţările vest europene, în vederea schimburilor de studenţi şi cadre didactice: Ecole Nationale Superieure d’Agriculture, rennes, Angers şi Lille – Franţa, Universite Catholique de Louvaine – Belgia, Universita di Studi Agricole e Forestale din Florenţa – Italia, Institutul Agronomic din Lisabona – Portugalia, The Royal Veterenary and Agricultural University din Copenhaga – Danemarca, The Queen’s University din Belfast şi Reaseheath College din Marea Britanie.

Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură şi Dezvoltare Rurală a iniţia şi derulat programe de colaborare şi cercetare de tipul  AGRAL, EXCELENŢĂ, TEMPUS, ERASMUS-SOCRATES, TEMPER, RALP, LEONARDO, CNFIS, CNCSIS, BANCA MONDIALĂ, BIOTECH, PROGRAME SECTORIALE, POSDRU, PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE, care vizează în principal alinierea programului de învăţământ la cerinţele standardelor internaţionale, realizarea de mobilităţi ale cadrelor didactice şi studenţilor pentru efectuarea unor stadii de studii de scurtă şi lungă durată în universităţile din ţările vest-europene. Prin aceste programe, facultatea a beneficiat de o serie de dotări pentru sălile de curs şi laborator.

 

Baza materială

• Două laboratoare dotate cu 100 calculatoare conectate full-time la Internet

 

• Un laborator dotat cu 30 calculatoare pentru învăţarea şi aprofundarea limbilor moderne

 

• O bibliotecă modernă, cu peste 2.000 volume de specialitate, dotată cu calculatoare conectate la internet şi un copiator performant

 

• Un laborator dotat cu aparatură audio-video (TV LCD, videoproiectoare, camere video digitale

 

• Săli şi amfiteatre necesare derularii procesului de învăţământ, dotate cu tehnică medernă

 

• Autocar de 50 locuri şi microbuz de 20 locuri pentru efectuarea

 

excursiilor de studiu şi aplicaţiilor practice pe teren

• Centru de Practică – Moara Domnească