Învăţământul oltean, pregătit pentru un nou an şcolar

74

În vederea monitorizării pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar din judeţul Olt pentru deschiderea în bune condiţii a noului an şcolar 2014 – 2015 şi respectarea normelor de igiena privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt a realizat, prin inspectorii de zonă, vizite la unităţi şcolare şi a transmis documente în toate unităţile de învăţământ, prin care s-au solicitat informaţii referitoare la stadiul execuţiei lucrărilor de igienizare şi reparaţii ale clădirilor şi situaţia obţinerii autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru spaţiile de învăţământ cât şi problemele şi necesităţile concrete ale acestora. Din analiza datelor transmise de către inspectorii de zonă, se remarcă efortul unităţilor de învăţământ şi al autorităţilor locale pentru a se realiza igienizarea şi reparaţiile necesare în spaţiile şcolare cât şi înaintarea documentaţiei necesare pentru obţinerea autorizaţiilor sanitare de funcţionare pentru aproape toate spaţiile de învăţământ, pentru desfăşurarea în condiţii optime a procesului instructiv – educativ în anul şcolar 2014 – 2015.

Mai multe amănunte despre starea învăţământului oltean aflaţi de la inspectorul general al ISJ Olt, Felicia Man.

 

• Doamna Felicia Man, care este starea unităţilor de învăţământ la începerea acestui nou an şcolar?

– Unităţile şcolare au întocmit referate de necesitate către Consiliile Locale, solicitând materiale de curăţenie şi igienizare şi materiale de construcţii necesare şcolilor coordonatoare şi structurilor. Majoritatea unităţilor şcolare au primit materialele sau banii necesari procurării acestora, lucrările de igienizare şi reparaţii/consolidare aflându-se în derulare. O parte din cheltuielile aferente procurării de materiale sunt suportate din fonduri proprii ale unităţilor şcolare sau sponsorizări. Conform datelor transmise de reprezentanţii şcolilor, în peste 80% din unităţile şcolare din judeţul Olt au fost efectuate integral, până la finale lunii august, lucrările de igienizare, dezinfecţie, dezinsecţie şi deratizare, iar în 20% au fost realizate au fost finalizate până la 15 septembrie sau se vor încheia în această perioadă.

 

Din analiza situaţiei privind condiţiile igienico-sanitare din unităţile de învăţământ se constată deficienţe la grupurile sanitare destinate elevilor, în sensul că 56,35% din spaţiile şcolare nu au grupurile sanitare în interiorul clădirilor, nu au apă curentă, nu sunt racordate la canalizare şi nu au gresie/faianţă. În mediul rural, asigurarea asistenţei medicale pentru elevi este realizată prin intermediul cabinetului medical comunal. În unele localităţi cabinetul medical este la distanţă mare de spaţiile şcolare (GPN Mierleştii de Sus – la 3 Km, GPN Cocorăşti – la 5 Km).

 

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor cauzate de disconfortul termic, îndeosebi în sezonul rece, unităţile de învăţământ sunt prevăzute cu centrale termice cu combustibil: solid (40,5%), gazos (33%) sau sobe (26,5%) iar directorii, împreună cu reprezentanţii administraţiilor locale asigură respectarea condiţiior optime de încalzire şi ventilaţie pentru elevi.

• Care sunt unităţile de învăţământ unde încă se mai desfăşoară lucrări de reparaţii sau renovare?

– În momentul de faţă, Şcoala Gimnazială Deveselu se află în proces de reabilitare, iar lucrările vor fi finalizate la sfârşitul anului şcolar 2014/2015. De asemenea, în comuna Deveselu se află în construcţie un local nou pentru grădiniţă. La Şcoala Gimnazială Pleşoiu a fost finalizată reparaţia acoperişului distrus ca urmare a furtunilor din aceasta vară. Liceul Teoretic Tudor Vladimirescu Drăgăneşti Olt se află şi el în etapa finală a lucrărilor de reabilitare, acestea urmând a fi finalizate până la 15 septembrie 2014. De asemenea, mai sunt lucrări la construcţia unei grădiniţe (Grădiniţa cu Program Normal Nr. 1) cu termen de finalizare 1 noiembrie 2014 în incinta Liceului Tehnologic Drăgăneşti-Olt şi renovarea sălii de educaţie fizică şi sport a aceluiaşi liceu.

• Care sunt totuşi problemele cu care se confruntă unităţile de învăţământ în acest debut de an şcolar?

– Putem spune că problemele şi necesităţile pe care le au o parte dintre unităţile şcolare din judeţ se referă la amenajarea de surse proprii de apă, precum şi efectuarea de lucrări de asanare şi dezinfecţie a apei în cazul în care probele de apă recoltate au fost necorespunzătoare; efectuarea de lucrări de reparaţii, igienizări, montare uşi la grupurile sanitare din mediul rural, construirea de toalete în incinta şcolii; efectuarea de lucrări de reparaţii ale clădirilor (acoperiş, paviment, pereţi); achiziţionarea de mobilier corespunzător vârstei elevilor şi preşcolarilor şi de înlocuire a celui învechit; efectuarea de lucrări de reparaţii ale centralelor termice, acolo unde instalaţiile de distribuţie a agentului termic sunt învechite sau achiziţionarea altora, noi; modernizarea laboratoarelor, înlocuirea calculatoarelor; amenajarea de locuri de joacă pentru preşcolari.

• Poate cea mai mare problemă a unităţilor de învăţământ este obţinerea autorizaţiei sanitare. Care este situaţia la acest început de nou an şcolar?

– La nivelul judeţului Olt, pentru anul şcolar 2014/ 2015 peste 80 % din unităţile şcolare au obţinut autorizaţie sanitară de funcţionare. Restul de unităţi de învăţământ deşi au făcut demersurile necesare pentru autorizare, nu au putut obţine autorizaţia sanitară de funcţionare pentru anul şcolar în curs. Cauzele care determină neîncadrarea în exigenţele regulilor de funcţionare şi igienico-sanitare necesare pentru acordarea autorizaţiei sanitare de funcţionare sunt: lipsă sursă proprie de apă potabilă; lipsă apă curentă; calitatea necorespunzătoare a apei; clădiri având componente de construcţie deteriorate (faţade, tavane, pereţi interiori, acoperişuri); mobilier şcolar degradat sau neadaptat ca dimensiuni la vârsta copiilor şi tinerilor aflaţi în pregătire; iluminat natural şi / sau artificial necorespunzător; grupuri sanitare necorespunzătoare (deteriorate, număr insuficient de grupuri sanitare, grupuri sanitare pentru elevi neseparate pe sexe, lipsă grup sanitar personal didactic, lipsa grupurilor sanitare în incinta unităţii şcolare); lipsa sistemului de canalizare sau existenţa unui sistem de canalizare necorespunzător.

• Care este situaţia cadrelor didactice care sunt nevoite să facă naveta?

– În judeţul Olt avem un număr de 1983 de cadre didactice navetiste, iar pentru 539 (27,18%) cadre didactice nu a fost decontată naveta. Restul cadrelor didactice au primit integral sau parţial banii pentru navetă. Din datele furnizate de unităţile de învăţământ, un număr de 40 de unităţi administrativ teritoriale nu au decontat naveta cadrelor didactice. S-a constatat că 54,18 % din sumele care revin cadrelor didactice navetiste nu au fost decontate, iar printre primăriile şi consilii locale care refuză decontarea navetei pentru cadrele didactice pe cale administrativă putem enumera: Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Mortunglav, Cârlogani, Radomireşti, Dobrun, Osica de Jos, Valea Mare, Urzica, Obârşia, Perieţi, Strejeşti, Coteana, Pleşoiu, Ipoteşti.

 

Există de asemenea şi hotărâri judecătoreşti pronunţate de către Tribunalul Olt referitoare la cheltuielile de transport ale cadrelor didactice care nu au fost puse în executare până în luna iunie 2014, cum este cazul localităţilor Drăgăneşti-Olt, Stoeneşti, Redea sau Teslui.

 

• Cu câţi elevi şi cadre didactice a început noul an şcolar?

– Conform datelor noastre statistice, avem 195 clase pregătitoare cu 3369 elevi, în timp ce numărul total de elevi din învăţământul preuniversitar este de 66.999: preşcolar – 11.217; primar – 18.086; gimnazial – 16.792; liceal – 18.902; învăţământ profesional – 123.