Oltenii sunt mulţumiţi de serviciile CAS Olt

101

Pentru asigurarea accesului populaţiei judeţului Olt la servicii medicale, medicamente compensate şi gratuite şi dispozitive medicale în anul 2014, C.A.S. Olt a încheiat 503 de contracte de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în valoare de 212.549,00 mii lei, conform sumelor alocate de C.N.A.S. în anul 2014, pentru toate domeniile de asistenţă medicală. Procesul de contractare s-a desfăşurat în luna iunie, cu respectarea prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate.

Pentru accesul asiguraţilor la servicii medicale din toate tipurile de asistenţă medicală, medicamente şi dispozitive medicale oferite de sistemul de asigurări sociale de sănătate, Casa de Asigurări de Sănătate Olt a urmărit şi urmăreşte îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale de sănătate printr-o mai bună acoperire teritorială şi în timp a serviciilor contractate cu furnizorii. Mai multe amănunte despre serviciile medicale asigurate de CAS Olt ne spune directorul acestei instituţii, Florin Ciocan

• Domnule Florin Ciocan, am înţeles că de luna aceasta se asigură şi servicii de medicină dentară. Ce ne puteţi spune?

– Aşa este, începând cu data de 1 iulie 2014 se asigură furnizarea serviciilor medicale în asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitatea medicină dentară în baza contractelor încheiate cu 22 de furnizori de servicii de medicină dentară. De menţionat este faptul că în anul 2013 şi în semestrul I 2014 la nivel naţional nu au fost asigurate serviciile medicale de medicină dentară. Furnizarea acestor servicii se asigură de 24 medici cu următoarea structură în funcţie de gradul profesional: medici de medicină dentară primar – 2; medici de medicină dentară specialist – 5; medici de medicină dentara – 17. Pentru a asigura accesul la servicii medicale de medicină dentară pentru asiguraţii din judeţul Olt, s-au încheiat contracte cu 9 furnizori din mediul rural şi 15 din mediul urban. Pachetul de bază de servicii de medicină dentară asigură servicii pentru toate categoriile de asiguraţi gratuit şi compensat. Bugetul aprobat pentru servicii medicale de medicină dentară în anul 2014 este de 330,00 mii lei.

• Ce ne puteţi spune despre serviciile medicale acordate la domiciliu?

– În ceea ce priveşte acordarea de servicii de îngrijiri medicale la domicilu C.A.S. Olt a încheiat contracte cu 8 furnizori prin ale căror servicii asiguraţii beneficiază de creşterea accesului la acest tip de servicii foarte solicitate. De asemenea, creşterea numărului de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu este o soluţie eficientă de reducere a cererilor de servicii medicale spitaliceşti prin reducerea zilelor de spitalizare. Având în vedere faptul că serviciile de îngrijiri medicale la domiciliu constituie o alternativă mai puţin costisitoare pentru sistemul de sănătate şi, în acelaşi timp, una care creşte calitatea vieţii pacienţilor, se urmăreşte ca asiguraţii cu afecţiuni acute şi/sau cronice, care prezintă un anumit nivel de dependenţă şi o capacitate limitată de a se deplasa la o unitate sanitară în vederea asigurării îngrijirilor ambulatorii recomandate de medici, să beneficieze în continuare de anumite tratamente de durată la domiciliu.

Prin decontarea de către Casa de Asigurări de Sănătate Olt a serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu furnizate de cei 8 furnizori de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu, se elimină astfel costurile de cazare. Având în vedere necesitatea acestui tip de asistenţă medicală şi în acelaşi timp lipsa la nivelul judeţului Olt, se urmăreşte conştientizarea medicilor din spitale şi din ambulatoriile de specialitate, cărora le revine responsabilitatea optimizării funcţionării sistemului de sănătate, asupra eficienţei îngrijirilor medicale la domiciliu recomandate la externarea pacienţilor (recuperarea în climatul familial este mai eficientă şi mai puţin costisitoare decât în mediul spitalicesc, contribuind astfel la scăderea duratei medii de spitalizare). Bugetul aprobat pentru servicii de îngrijiri medicale la domiciliu în anul 2014 este de 183,00 mii lei.

• În ce măsură credeţi că asiguraţii sunt mulţumiţi de serviciile pe care le acordă Casa de Asigurări de Sănătate Olt?

– Calitatea reprezintă satisfacerea nevoilor privind serviciile medicale ale asiguraţilor la un nivel tehnic optim şi un preţ accesibil. De asemenea, înseamnă raportarea la un anumit standard care este îndeplinit sau nu, facând referire în special la competenţa profesională, eficacitatea unei procedurii sau prestaţii medicale, gradul de satisfacţie al asiguratului, dar şi accesibilitatea serviciului medical.

Un aspect important al calităţii serviciilor medicale este atitudinea personalului medical din spital, asiguraţii apreciază ca fiind mulţumitoare, în proporţie de 57,50%, procedura de internare în spital 72,50%, medicamentele necesare tratamentului au fost procurate şi administrate de spital – 28,75%. Asiguraţii chestionaţi (400) nu şi-au exprimat opinii şi sugestii referitoare la activitatea CAS. Pentru a satisface aşteptările asiguraţilor trebuie să cunoaştem nevoile acestora. Asiguratul va alege furnizorii de servicii medicale oferite de sectorul public sau privat, care îi satisfac cel mai bine nevoile. O mare parte din asiguraţii chestionaţi consideră că furnizorii care se află în relaţie contractuală cu CAS Olt pe toate domeniile de asistenţă medicală, farmaceutică, dispozitive medicale, îngrijiri la domiciliu, au răspuns bine necesităţilor de îngrijiri medicale iar sistemul actual corespunde nevoilor de îngrijiri medicale ale asiguraţilor.

Analizând chestionarele s-au obţinut răspunsuri care conduc ideea că impresia generală asupra calităţii serviciilor medicale furnizate de medicina de familie, referitor la procedura de programare şi atenţia acordată asiguratului de către medicul de familie, procentul ca foarte mulţumit – 62,50% şi ineficienţa 37,50% din cazuri; 68,75% au beneficiat de atenţia cuvenită din partea medicului de familie, 27,50% consideră atenţia parţială din partea medicului de familie, 3,75% nu au primit atenţia cuvenită din partea medicului de familie.

 Referitor la efectuarea investigaţiilor de laborator 37,50% au beneficiat o dată pe an, de două ori pe an 18,75%, de patru ori pe an 12,50%, lunar 7,5%, niciodată 23,75%. Investigaţiile de înaltă performanţă au fost efectuate într-un procent mai mic, PET/CT – 3,25%, RMN – 89,75%, SCINTIGRAFIE – 0,25%, ANGIOGRAFIE – 6,75%. Impresia asupra sistemului de asigurări sociale de sănătate care va implica un pachet de bază mai restrâns decât cel existent în prezent, asiguraţi au optat pentru o asigurare voluntară de sănătate procentul fiind de 60%, pentru plata directă la furnizor – 40%.

• Din calculele dvs, câţi pacienţi au fost trataţi în primul semestru al acestui an?

– În primul semestru al acestui an, la nivelul judeţului, s-au derulat şi finanţat din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate, din sume alocate din venituri proprii ale MS precum şi din subvenţii primite din bugetul fondului naţional unic de asigurări de sănătate, programe naţionale cu scop curativ pentru boli cu consecinţe grave asupra stării de sănătate a populaţiei derulate numai prin contracte încheiate cu CAS Olt. Dintre acestea, medicamentele utilizate pentru tratamentul în ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat cu antidiabetice de tipul insulinelor, al bolnavilor oncologici, pentru tratamentul stării posttransplant al pacienţilor transplantaţi precum şi pentru unele boli rare (mucoviscidoza, epidermoliză buloasă, scleroză amiotrofică), s-au eliberat prin farmaciile cu circuit deschis asigurându-se accesibilitatea şi continuitatea tuturor bolnavilor, eliminându-se astfel aglomeraţia, tensiunile şi nemulţumirile pacienţilor.

Pot să spun că în semestrul I au fost trataţi la nivelul judeţului Olt un numar de 1322 – pacienţii pe Programul Naţional de Oncologie, 11.765 – pacienţi pe Programul Naţional de Diabet Zaharat, din care 35 copii şi 2924 adulţi automonitorizaţi; 8984 cu ADO, 1780 cu insulină, 1564 terapie mixtă.; 5 – pacienţi pe Program Naţional de Hemofilie şi Talasemie; 12 – pacienţi pe Program Naţional de tratament pentru boli rare, din care 1 copil cu tirozinemie, 5 copii cu mucoviscidoză, 1 adult cu mucoviscidoză, 5 adulţi cu scleroză laterală amiotrofică; 38 – pacienţi endoprotezaţi pe Program Naţional de Ortopedie; 41 – pacienţi pe Program National de Transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umanaă; 168 – pacienţi pe Program Naţional de Supleere a funcţiei renale la bolnavii cu insuficienţă renal cronică, din care 5 bolnavi trataţi prin hemodiafiltrare intermitentă on-line, 20 bolnavi trataţi prin dializă peritoneală continuă, 1 bolnav tratat prin dializă peritoneală automată.