Promovabilitate crescută pe bani europeni

106

Judeţul Olt nu s-a situat niciodată, în ultimii ani, pe un loc fruntaş la nivel naţional în ceea ce priveşte promovabilitatea la examenele naţionale: BAC şi Evaluare, în ciuda eforturilor făcute. Singurii care s-au dovedit sârguincioşi la orele de meditaţie menite să-i ajute pe elevi să ,,îngraşe” notele de la examene s-au dovedit a fi… profesorii. Şi acest lucru s-a întâmplat în condiţiile în care dascălii fac meditaţiile fără a fi recompensaţi financiar. Mai mult ca sigur, acestea au fost motivele care au determinat conducerea IŞJ Olt să acceseze fonduri europene pentru activităţi menite să crească promovabilitatea elevilor din judeţ la aceste examene.

Primii paşi spre un BAC de succes

Printre proiectele iniţiate de mai marii învăţământului din judeţ pentru care s-au primit fonduri europene se numără şi două, în valoare de 9 milioane lei, care vin în sprijinul elevilor de clasa VIII-a şi a liceenilor din ultimul an. Aceste proiecte au fost lansate oficial zilele trecute şi urmează să se deruleze pe parcursul unui an şi jumătate.

Primul dintre ele, în valoare de 4,8 milioane lei, este un proiect intitulat “EduBAC – Educaţie europeană pentru un bacalaureat de succes”, care îşi propune “creşterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat în rândul elevilor din ciclul liceal din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului”. Acest lucru ar urma să se facă prin sprijinirea sistematică a dezvoltării şi evaluării procesului de formare a competenţelor – cheie ,,pentru un acces ridicat la nivele superioare de educaţie şi o mai bună adaptabilitate la cerinţele unei pieţe a muncii flexibilă şi incluzivă”. Mai pe româneşte, printre altele, şi prin meditaţii plătite din banii europenilor.

Liceeni dezinteresaţi

„Era nevoie de un proiect în acest sens pentru că am constatat că aveam resurse limitate de dezvoltare a elevilor, am observat că elevii sunt nemotivaţi şi că au nevoie de suport psiho-pedagogic pentru a reuşi să dobândească competenţele-cheie pentru a absolvi examenul de bacalaureat. De asemenea, am mai constatat că avem un corp profesional destul de îmbătrânit şi avem nevoie de resurse noi, avem nevoie de metode noi pentru a-i motiva pe elevi să înveţe mai bine, să reuşească să rămână la şcoală în primul rând – pentru că, din analizele pe care le-am făcut înainte de a scrie proiectul, am constatat că marea problemă este cauzată, în primul rând, de absenteismul şcolar. Cauzele care au condus la rezultate slabe la examenul de bacalaureat: numărul mare de absenţe, motivaţie redusă a elevilor pentru învăţare, programe şi manuale necorespunzătoare examenelor deoarece nu au fost revizuite de foarte mult timp, materii dificile şi stufoase – neatractive, accentul punându-se la clasă pe memorare şi nu pe învăţarea logică”, a declarat Felicia Man, inspector şcolar general al IŞJ Olt, la coferinţa de lansare a proiectului.

Activităţi extracuriculare pentru elevi

Celălalt proiect, în valoare de 4,2 milioane de lei, vizează îmbunătăţirea rezultatelor şcolare ale elevilor din învăţământul gimnazial.

Obiectivul general îl constituie susţinerea unei formări sistematice de competenţe-cheie a procesului de evaluare, monitorizare şi stimulare a rezultatelor şcolare pentru un număr de 3.200 de elevi din învăţământul gimnazial din Olt şi Bacău. S-ar urmări, în acest mod, formarea unei educaţii de calitate prin dezvoltarea de activităţi extracurriculare inovatoare, cu accent pe dezvoltarea abilităţilor personale ale elevilor.

Primele rezultate ale implementării acestor proiecte în care vor fi cuprinşi aproape 7500 de elevi din  judeţele Olt şi Bacău şi câteva sute de cadre didactice ar trebui să apară la examenele de anul viitor.

Până se va afla dacă aceste proiecte şi-au atins scopul pentru care au fost derulate –acela de a creşte promovabilitatea la examenele naţionale, ele vin în sprijinul a câtorva sute de dascăli care îşi vor perfecţiona şi diversifica metodele de predare, dar îşi vor rotunji şi veniturile prin banii obţinuţi în urma meditaţiilor pe care le vor face cu elevii din anii terminali ai ciclurilor gimnaziale şi liceale, care nu vor mai fi neplătite.

Venituri mai mari pentru dascăli

,,Îndemn toate unităţile de învăţământ să acceseze fondurile europene pentru a-şi perfecţiona personalul didactic şi a permite acestuia să-şi rotunjească veniturile pentrin activităţile desfăşurate în afara activităţii desfăşurate la cursuri”, a afirmat Minel Prina, primarul municipiului Slatina, la conferinţa de lansare a celor două proiecte.

Ambele proiecte se desfăşoară, susţin reprezentanţii IŞJ Olt, în parteneriat IŞJ Bacău şi Federaţia Naţională a Asociaţiilor de Părinţi-Învăţământ Preuniversitar. Cum durata de implementare este de 18 luni, rezultatele ar trebui să apară peste cel mai târziu doi ani.

În acest an numărul celor care s-au înscris la BAC este cu 25% mai mic decât al absolvenţilor de liceu. Anul trecut doar cu puţin peste 43% dintre cei care au susţinut BAC-ul au reuşit să-l treacă