Facilităţi pentru angajarea absolvenţilor

62

Statul oferă facilităţi angajatorilor care încadrează în muncă absolvenţi ai şcolilor, liceelor sau a instituţiilor de învăţământ superior. În cazul persoanelor cu dizabilităţi, care fac parte din aceste categorii, facilităţile se acordă pentru o perioadă de 18 luni, ceea ce înseamnă cu şase luni mai mult decât perioada stabilită pentru acordarea înlesnirilor la modul general.

Astfel, pentru angajarea, pe perioadă nedeterminată a absolvenţilor a zece clase sau a şcolilor de arte şi meserii, agenţii economici în cauză vor primi câte 500 de lei, lunar, timp de un an, pentru fiecare absolvent angajat. În cazul absolvenţilor liceului sau a şcolilor postliceale, suma primită de angajatori se majorează la 600 de lei, iar pentru fiecare absolvent al unei instituţii de învăţământ superior, angajat în aceste condiţii, agenţii economici vor primi câte 750 de lei, lunar. Mai multe amănunte aflaţi de la directorul AJOFM Olt, Constantin Câţu.

• Domnule director, urmează perioada în care elevii încep să dea BAC-ul. Pentru cei care şi reuşesc să-l ia, cu ce vine AJOFM Olt în sprijinul lor?

– Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt  oferă  servicii absolvenţilor dacă se înregistrează, în termen de 60 de zile de la absolvire, la agenţiile locale sau punctele de lucru din subordine, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi, în vederea medierii pentru încadrare în muncă. Pentru înregistrare ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă, absolvenţii vor depune următoarele documente: actul de identitate, în original şi copie; adeverinţă medicală cu menţiunea “apt de muncă” sau eventuale restricţii medicale; actele de studii şi calificare sau adeverinţa din care să rezulte absolvirea formei de învăţământ, în original şi copie.

Ca urmare a înregistrării la AJOFM Olt, absolvenţii beneficiază de informare şi consiliere profesională, ansamblu de servicii care are ca scop evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale, instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă, tehnici de prezentare la interviuri de angajare etc. De asemenea, beneficiează de medierea muncii, adică punerea în contact cu angajatorii care oferă locuri de muncă vacante în acord cu pregătirea, aptitudinile şi interesele lor. Prin formarea profesională, asigurăm iniţierea, calificarea, recalificarea, perfecţionarea şi specializarea în diferite meserii solicitate pe piaţa muncii.

Absolvenţii, care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale, sunt înregistraţi la  AJOFM Olt , nu urmează o formă de învăţământ, nu realizează venituri sau realizează din activităţi autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare, pot solicita acordarea indemnizaţiei de şomaj. Aceasta se acordă timp de şase luni şi este de 250 lei. 

• De ce alte facilităţi mai pot beneficia absolvenţii?

– Absolvenţii, înregistraţi la AJOFM Olt, care se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni beneficiază de o primă de încadrare în valoare de 500 lei. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la data angajării. De asemenea, absolvenţii care primesc indemnizaţie de şomaj şi se angajează cu normă întreagă pentru o perioadă mai mare de 12 luni, în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiază de o sumă egală cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, până la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacă nu s-ar fi angajat. Acest drept se solicită în termen de maximum 60 de zile de la expirarea celor 12 luni de la data angajării.

Nu în ultimul rând, absolvenţii pot beneficia de prime de mobilitate. Absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează în muncă într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km. de localitatea de domiciliu beneficiază de o primă de încadrare egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării. Pe de altă parte, absolvenţii care, în perioada în care li se acordă indemnizaţie de şomaj, se încadrează într-o altă localitate şi ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul, primesc o primă de instalare egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării. Atât prima de încadrare, cât şi prima de instalare se restituie integral de către angajat dacă încetează raporturile de muncă din motive imputabile lui într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă.

• Măsurile AJOFM Olt pentru stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor nu-i are în vedere numai pe aceştia, ci şi pe angajatori. Ce ne puteţi spune în acest sens?

– Aşa este, există şi unele măsuri de care beneficiază şi angajatorul. Noi le reamintim angajatorilor că pot beneficia de un stimulent financiar lunar, în valoare de 250 lei, acordat din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru fiecare elev şi student încadrat în muncă. Angajarea elevilor şi studenţilor se poate realiza pe perioada vacanţelor, iar stimulentul financiar se poate acorda la cererea angajatorului din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe o perioadă maximă de 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat pentru încadrarea în muncă a elevilor şi studenţilor şi salariul realizat se suportă de către angajator din fonduri proprii. Beneficiază de stimulentul financiar prevăzut de Legea 72/2007 cu modificările şi completarile ulterioare angajatorii care, pe perioada vacanţelor stabilită potrivit legii, încadrează în munca elevi şi studenti, în baza: unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, egală sau mai mică decât perioada vacanţei, încheiat în condiţiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parţial; unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanţei.

În cazul tinerilor cu vârsta de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi/30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Pentru acordarea acestui stimulent financiar, angajatorii trebuie să încheie cu Agenţia Judeţenă pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt o convenţie în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor şi studenţilor aflaţi în perioada vacanţelor.

Nu beneficiază de stimulentul financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi şi studenţi anterior datei de începere a vacanţei stabilită potrivit legii, pentru elevii şi studenţii respectivi, dar nici angajatorii care au beneficiat, pentru elevii şi studenţii respectivi, de stimulentul financiar prevăzut în lege pentru o perioadă de 60 zile lucrătoare în cursul anului calendaristic.

• Cu şomajul cum mai stă judeţul Olt domnule director?

– În ceea ce priveşte rata şomajului, pot să vă spun că aceasta era, la sfârşitul lunii mai 2014, la nivel judeţean,  de 7,19 %,  mai mica cu 0,26 puncte procentuale decât cea din luna aprilie a anului 2014 şi mai mare cu 0,30 pp decât cea din luna mai a anului 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt  a fost de 13.047  persoane (din care femei 4.889)  cu 471 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare. Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean, 2.901 sunt şomeri indemnizaţi (2.689 indemnizaţie de şomaj 75% şi 212 indemnizaţie de şomaj 50%) şi 10.146 neindemnizaţi. Din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele noastre, femeile reprezintă 37,47%, rata şomajului în rândul acestora fiind de 5,57%