Micul Meu Monument

75

Primăria Slatina vrea reabilitarea centrului vechi printr-un concurs

Administraţia municipiului reşedinţă de judeţ vrea să schimbe aspectul urbanistic al centrului vechi din Slatina prin organizarea unui concurs la care pot participa atât persoanele fizice cât şi cele juridice. Concursul, „Micul Meu Monument”, urmează a fi organizat anual, în funcţie şi de fondurile disponibile, imobilele avute în vedere fiind cele de pe străzile Lipscani şi Mihai Eminescu.

Scopul concursului este de a îmbunătăţi aspectul urbanistic şi estetic a1 imobilelor situate în Centrul Istoric a1 municipiului Slatina, respectiv cele situate pe străzile Lipscani şi Mihai Eminescu, amplasate la frontul străzii, a condiţiilor de habitat ale cetăţenilor, reabilitarea spiritului gospodăresc precum şi îmbunătăţirea colaborării dintre autorităţile locale şi cetăţeni.

„Acest concurs este o ocazie deosebită pentru persoanele fizice şi persoanele juridice, proprietari ai imobilelor situate pe străzile Lipscani şi Mihai Eminescu, de a câştiga finanţarea pentru creşterea calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor, respectiv pentru refacerea faţadelor acestor imobile. Această finanţare va fi suportată din fondurile Primăriei municipiului Slatina şi ale Consiliului Local Slatina, precum şi din alte surse atrase cu această destinaţie”, a precizat primarul Slatinei, Minel Prina.

Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii publice, iar în următoarea şedinţă a Consiliului Local probabil că va  fi supus votului consilierilor locali.


 

Proprietarii vor avea ocazia să-şi refacă clădirile pe banii primăriei

Concursul propus de Primăria Slatina se adresează în special proprietarilor de clădiri din acea zonă, care astfel vor avea ocazia să-şi refacă faţadele, municipalitatea nedorind să investească şi în consolidarea clădirilor în cauză.

„Este un concurs destinat în principal proprietarilor de clădiri din Centrul Istoric al oraşului. Având în vedere interesul instituţiei noastre de a îmbunătăţi aspectul urbanistic şi estetic a1 imobilelor situate în Centrul Istoric al municipiului Slatina, existenţa în această zonă a unor imobile proprietate particulară ale căror faţade necesită lucrări de intervenţie pentru refacerea acestora care prezintă o imagine dezolantă a acestei zone a urbei noastre şi care prezintă un real pericol pentru pietoni prin riscul de desprindere a unor bucăţi din tencuiala acestora, ne-am gândit la organizarea acestui concurs –  «Micul Meu Monument»

Acest concurs va fi o oportunitate a proprietarilor din centrul vechi, persoane fizice şi persoane juridice, ai imobilelor situate pe străzile Lipscani şi Mihai Eminescu, de a câştiga finanţarea pentru creşterea calităţii arhitectural – ambientale a clădirilor, respectiv pentru refacerea faţadelor acestor imobile”, mai spune primarul Minel Prina.

Cum se va desfăşura concursul

Concursul „Micul Meu Monument” se va desfăşura anual în ordinea înscrierii şi a punctajelor obţinute, în limita fondurilor disponibile în bugetul de venituri şi cheltuieli cu această destinaţie, concurs în cadrul căruia premiile acordate constau în refacerea faţadelor imobilelor câştigătoare. Cererile pentru înscrierea la concurs se vor depune la Direcţia Administrarea Domeniului Public şi Privat până la data de 31 martie a fiecărui an. Monitorizarea şi jurizarea concursului  se va face de către Comisia de Monitoritare, Jurizare şi Premiere a Concursului formată din administratorul public al municipiului Slatina – Cristian Cismaru şi viceprimarul Cristian Bircea, alături de care vor mai fi desemnaţi ulterior alţi trei reprezentanţi din Consiliul Local.

Cererile pentru înscrierea la concurs vor fi însoţite de următoarele documente: a) dovada dreptului de proprietate asupra imobilului, inclusiv extrasul de Carte Funciară, în termen de valabilitate; b) documente de identificare a proprietarului (acte de identitate în cazul persoanelor fizice, actul constitutiv împreună cu hotărârea judecătorească în cazul asociaţiilor şi ONG-urilor sau certificatul constatator emis de Registrul Comerţului în cazul celorlalte persoane juridice); c) expertiza tehnică a clădirii din care să rezulte faptul că imobilul nu necesită lucrări de consolidare, efectuarea lucrărilor de reparaţii la acoperiş şi subsol, după caz; d) un proiect din care să rezulte intenţia proprietarului de valorificare a potenţialului imobilului şi de dezvoltare a Centrului Istoric din Municipiul Slatina care va cuprinde: activitatea ce urmează a se desfăşura, numărul de locuri de muncă ce urmează a se crea, programul de funcţionare, alte elemente semnificative; e) declaraţia proprietarului din care să rezulte valoare cu care acesta poate contribui la realizarea lucrărilor de reabilitare a faţadelor; f) acordul proprietarului cu privire la obţinerea autorizaţiei de construire de către  Primăria Municipiului Slatina.

În situaţia în care proprietarul imobilului se angajează să consolideze clădirea şi să efectueze lucrările de remediere prin grija şi pe cheltuiala sa, imobilul respectiv poate fi înscris în concurs, situaţie în care acesta va depune anexat cererii de înscriere în concurs şi declaraţie autentificată din care să rezulte asumarea acestei obligaţii.

La imobilele declarate câştigătoare se vor realiza, prin grija şi cu fonduri de la bugetul local al municipiului Slatina, lucrări de reabilitare a faţadei principale, iar în situaţia imobilelor situate la intersecţii a tuturor faţadelor cu vedere directă din stradă.