Povești de SUCCES

407

Sub sloganul „Împreună creştem satul românesc”, caravana APDRP a dat, timp de 4 zile, exemple de bune practici din judeţul Olt

 

În perioada 18-21 martie 2014, Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a organizat în  judeţul Olt o vizită de exemplificare la proiectele de succes finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2007-2013. Aceste vizite au fost dedicate persoanelor şi instituţiilor care doresc să facă parte din reţeaua multiplicatorilor de informaţii despre PNDR- Euroagricultura.

La aceasta acţiune au luat parte reprezentanţi ai APDRP de la birourilor judeţene şi centrale. Vizitele au avut loc în cadrul Campaniei lansate la nivel naţional de APDRP, pentru diseminarea şi multiplicarea informaţiilor privind accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. Organizată la finalul implementării Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 şi ca etapă de pregătire pentru PNDR 2014 – 2020, această Campanie şi-a propus să contribuie la îmbunătăţirea percepţiei generale privind programele de finanţare pentru dezvoltare rurală şi să încurajeze o cât mai bună înţelegere a conceptului de activitate economică derulată la standarde europene.

În cele patru zile ale caravanei PNDR au fost vizitaţi mai mulţi beneficiari ai programului din judeţul din Olt, reprezentanţii Oficiului Judeţean de Plăţi pentru dezvoltare Rurală şi Pescuit Olt, studenţii şi mass-media având ocazia să afle poveştile de succes ale unor întreprinzători din Slatina, Scărişoara, Rusăneşti, Dobrosloveni, Osica de Sus, Scorniceşti, Găvăneşti, Baldovineşti, Călui şi Strejeşti.

 


 

APDRP a început campania de informare a cetăţenilor

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), cu sprijinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) a demarat pe 11 martie 2014, campania naţională de informare a reprezentanţilor societăţii civile pentru multiplicarea informaţiilor despre accesarea şi derularea finanţărilor europene pentru agricultură şi dezvoltarea rurală. Campania se va derula în perioada martie – august 2014 sub denumirea Euro Agricultura – Reţeaua Naţională a Multiplicatorilor de Informaţii despre PNDR, având ca slogan „Împreună creştem satul românesc”.

Organizată pentru prezentarea implementării Programului Naţional pentru Dezvoltare Rurală (PNDR) 2013 şi ca etapă de pregătire pentru PNDR 2020, campania are ca obiectiv diseminarea şi multiplicarea eficientă a informaţiilor şi a mesajelor despre finanţările europene nerambursabile acordate pentru agricultură şi dezvoltare rurală. De asemenea, campania APDRP îşi propune să contribuie la îmbunătăţirea percepţiei generale privind programele de finanţare pentru dezvoltare rurală şi să încurajeze o cât mai bună înţelegere a conceptului de activitate economică derulată la standarde europene.

„Ne dorim ca informaţiile privind derularea proiectelor finanţate prin PNDR în exerciţiul financiar 2007 – 2013 să fie o sursă de inspiraţie pentru următorul PNDR. Plecând de la ideea că exemplul concret este cel mai bun mijloc de comunicare, campania va prezenta proiecte care pot fi considerate exemple de bună practică în accesarea şi derularea fondurilor europene. În acelaşi timp, considerând deosebit de importantă asigurarea egalităţii de şanse în accesarea fondurilor, construim un sistem performant de informare a beneficiarilor PNDR dar şi a viitorilor potenţiali beneficiari. Iar acest sistem este Reţeaua Multiplicatorilor de Informaţii privind PNDR, formată din reprezentanţi ai societăţii civile care pot transmite în mod eficient informaţiile către toate persoanele interesate de obţinerea banilor pe care Uniunea Europeană îi acordă pentru dezvoltarea mediului rural. Credem că este foarte important să încurajăm multiplicarea informaţiilor corecte, clare, concise despre accesarea şi derularea fondurilor europene”, a declarat David Eugen Popescu, Directorul General al APDRP.

 

Reţea de 2.000 multiplicatori

Principala activitate pe care se va concentra noul proiect APDRP va fi cea de creare a unei reţele naţionale ce va cuprinde peste 2.000 de multiplicatori de informaţii din toate judeţele ţării. Aceştia vor fi selectaţi şi pregătiţi pentru a putea transmite către publicul larg informaţiile generale şi specifice despre modalitatea şi condiţiile de accesare şi utilizare corectă a fondurilor europene disponibile prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală.

Selecţia multiplicatorilor va fi făcută pe baza experienţei pe care aceştia o demonstrează în activităţile de comunicare cu publicul larg şi mai ales în comunicarea privind fondurile europene, dar şi pe baza potenţialului lor de multiplicare a informaţiei.

„La nivelul judeţului Olt se va crea o reţea judeţeană a multiplicatorilor de informaţii care va avea în componenţă aproximativ 50 de reprezentanţi ai societăţii civile. Pentru desemnarea multiplicatorilor vor fi luate în considerare asociaţii, patronate şi cooperative de profil, ONG-uri reprezentative, Grupuri de Acţiune Locală (GAL), centre de documentare europeană, centre de informare EuropeDirect, asociaţii studenţeşti, organizaţii active în zona rurală etc”, ne-a declarat Ştefan Olarul, directorul Oficiului Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi pescuit Olt.

„Prima etapă a campaniei va consta într-un proces de comunicare, demonstrativ şi interactiv, organizat cu multiplicatorii de informaţii, proces în care proiectele finanţate prin PNDR vor fi folosite ca sursă principală de documentare. Sunt prevăzute în acest scop vizite exemplificative la peste 850 de proiecte care au primit sprijin nerambursabil prin PNDR în România, dar şi în alte ţări ale Uniunii Europene.

Din cei peste 2.000 de multiplicatori naţionali, în funcţie de performanţele obţinute în multiplicarea informaţiilor, 60 vor fi selectaţi să participe la vizitele exemplificative organizate în afara ţării. Proiectele care vor fi vizitate vor fi alese având drept criterii exemplul pe care îl oferă acestea şi diversitatea activităţilor finanţate.” a menţionat David Eugen Popescu.

Multiplicatorii care aderă la reţeaua nou creată trebuie să conceapă un plan de lucru şi să organizeze, pe baza informaţiilor primite despre procedura de accesare şi derulare a finanţărilor europene, mai multe acţiuni de comunicare pentru locuitorii din mediul rural (conferinţe tematice, întâlniri de informare despre PNDR, puncte de informare în cadrul târgurilor regionale, prezentarea unor proiecte identificate ca exemple de bună practică în presa locală, prezentări despre PNDR susţinute în cadrul evenimentelor etc.).

Tot în cadrul acestei campanii va fi lansată o platformă web (www.euroagricultura.ro) care va servi ca sursă de informare pentru multiplicatori, dar şi pentru publicul larg. Platforma online de informare va include atât informaţii utile pentru activitatea curentă a multiplicatorilor, cât şi prezentări ale celor mai reuşite activităţi de comunicare dezvoltate în reţea şi ale celor mai activi şi eficienţi multiplicatori.

 

Produse de patiserie „Made in Slatina”

Una dintre beneficiarele progragramului PNDR este şi firma SC Natural din Slatina, care comercializează angro produse de patiserie şi cofetarie pentru piaţa internă. Firma a depus în 2008 un proiect prin care a cerut de la UE circa 400.000 de euro pentru a achiziţiona utilaje performante, care să-i permită creşterea capacităţii de productţe de patru ori.

„Ne-am gândit că este o oportunitate să luam bani de la UE pentru aceste investiţii şi am apelat la o firmă de consultanţă pentru că dimensiunea proiectului a fost mare şi nu a fost chiar atât de uşor de realizat proiectul”, spune Florina Popescu, directorul companiei Natural Slatina.

Proiectul depus de firma Natural pentru Schema de ajutor de stat XS13/2008, aferentă Masurii 123 din FEADR (Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală), şi care se numeşte „Produse de patiserie şi cofetărie la cele mai înalte standarde”, are o valoare eligibilă de 812.000 de euro. Valoarea totală a proiectului a fost de 3,6 milioane lei, din care 1,4 milioane lei finanţare nerambursabilă.

Florina Popescu spune că sumele au fost solicitate pentru o noua linie completă de producţie a produselor de patiserie şi cofetărie necesară în cadrul secţiei de produse ambalate cu termen mare de valabilitate – 75% dintre utilaje fiind achiziţionate din Italia, 10% din România şi restul din Germania. Aceste utilaje au permis creşterea capacităţii de producţie de patru ori, de la trei-patru tone în 2008 la 12-13 tone în medie pe an acum, şi productivitatea muncii de şase ori. Înainte de implementarea proiectului firma slătineană avea 125 de angajaţi, acum a ajuns la 155”, spune directorul Natural, care a mai precizat că între timp a mai contractat şi un credit de la bancă pentru o perioadă de cinci ani.

 

Exemplu de bune practici şi la Rusăneşti

Un alt proiect de succes pe care am avut ocazia să-l cunoaştem în cele patru zile ale caravanei APDRP este cel prin care un tânăr fermier a transformat practic o mică fermă de vaci, dezvoltată pe iniţial pe baza grajdurilor fostului CAP, într-o adevărată fermă modernă în care a adus diferite rase de vaci de lapte şi carne din import, în momentul de faţă aceasta livrând peste 5.000 litri de lapte către o firmă specializată în procesarea laptelui.

Ceea ce impresionează cel mai mult este faptul că aici totul este de un profesionalism exemplar şi totul se realizează în sistem automat, de la curăţarea grajdurilor şi până la mulsul animalelor sau îmbutelierea laptelui.

Este vorba despre Liviu Florentin Chirea, din Rusăneşti, care a depus la sfârşitul anului 2008 documentaţia pentru obţinerea unei finanţări pe măsura 112 – modernizare exploataţii agricole, iar în martie 2012 proiectul a fost finalizat, valoare totală a acestuia fiind de peste 9 milioane RON, din care aproape 3,5 milioane reprezentând finanţare nerambursabilă / fonduri publice. Proiectul a prevăzut creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a factorilor de producţie, introducerea de tehnologii noi în scopul ajustării nivelului şi calităţii producţiei agricole obţinute la cerinţele pieţii.

„Proiectul presupune modernizarea exploataţiei agricole prin achiziţionarea de utilaje necesare atât procesului zootehnic cât şi al celui agricol. În ceea ce priveşte sectorul zootehnic, utilajeze pe care le-am achiziţionat au fost: încărcător frontal, remorcă tehnologică, vidanjă, grapă circulară de adunat fân, grajd pentru vaci de lapte, tehnologie de grajd, cameră de muls, echipament de muls, tehnologie pentru stocarea dejecţiilor etc. Pentru sectorul agricultură am achiziţionat, printre altele, tractor 250 CP, plug reversibil, combină agricolă, platformă tăiere, dispozitiv pentru recoltat rapiţă, echipament recoltat porumb, semănătoare de păioase, echipament de erbicidat, instalaţie de selectare, calibrare, tratare, cântărire, însăcuire seminţe”, a declarat beneficiarul proiectului Liviu Florentin Chirea, cel care a mărturist şi faptul că a muncit foarte mult până să vadă proiectul finalizat, birocraţia şi procedura stufoasă aducându-l la un moment dat în situaţia chiar de a renunţa.

„A durat foarte mult de la depunerea cererii şi până am văzut proiectul finalizat. Au fost momente în care eram aproape să clachez. E prea multă birocraţie, iar procedura de obţinere a finanţării este foarte stufoasă. Din fericire, nu m-am dat bătut, am continuat să lupt şi să muncesc, iar acum văd rezultatele muncii”, a mai spus Chirea.

Să mai precizăm că utilajele şi echipamentele tehnologice achiziţionate în cadrul acestui proiect au caracteristici tehnice deosebite, fiind realizate în condiţii de respectarea unor înalte standarde  de caliate şi fiabilitate, în scopul modernizării exploataţiei agricole. „Societatea Agro Chirea SRL are în vedere dezvoltarea părţii zootehnice a fermei, respectiv creşterea vacilor de lapte, prin construirea unui grajd cu anexele şi echipamentele tehnologice aferente, ponderea valorii investiţiei în acest domeniu fiind majoritară – 50,3%”, a încheiat Liviu Chirea prezentarea poveştii sale de succes de la Rusăneşti.

 

Solariile, o afacere de viitor

A avut curajul să investească în agricultură, iar acest lucra s-a dovedit un succes pentru un legumicultor din comuna Scărişoara. Tânărul Gheorghe Domnicu, cu ajutorul celor 25 mii euro, fonduri europene nerambursabile primiţi prin programul PNDR, a reuşit să-şi extindă afacerea familiei. Proiectul, iniţiat în iulie 2011, urmează să fie finalizat în anul viitor în martie şi vizează mărirea dimensiunii economice a fermei şi veniturile firmei prin mărirea suprafeţei cultivate cu legume din solarii de la 0,85 hectare prin arendarea a 0,23 hectare teren arabil.

„Împreună cu familia mea am decis să accesăm aceşti bani europeni pentru a ne extinde şi nu a fost uşor. Sunt multe acte de depus şi durează foarte mult de la depunerea cererii şi până ajungi să te vezi cu banii în mână. Dar, până la urmă am reuşit, deşi recunosc că acum nu prea mai dorm nopţile pentru că este foarte mult de muncă pentru a reuşi să produci nişte legume de calitate şi să găseşti pieţe de desfacere”, a precizat Gheorghe Domnicu.

 

Bani europeni pentru o fabrică de plasă de sârmă

SC Dinamic Metal Product este o altă beneficiară a programului PNDR, Ştefan-Ion Cristoltan din Dobrosloveni, reuşind să ridice o fabrică pentru producerea plasei de sârmă cu cei peste 780 mii lei primiţi ca finanţare nerambursabilă, valoarea totală a proiectului fiind de 2,12 milioane lei.

Iniţiat la finale anului 2008 şi finalizat în noiembrie 2011, proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non agricole, cu scopul de a creşte numărul de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale. Astfel a luat naştere o unitate de producţie plase de sârmă dotată cu echipamente tehnologice noi cu o capacitate de producţie de 8.200 bucăţi plasă/an

 

Reţeta succesului

În a treia zi de vizite, caravana APDRP a ajuns şi la Scorniceşti, la o favrică de carne şi produse din carne, care a demarat un proiect de achiziţie de utilaje pentru modernizarea şi extinderea unei fabrici de procesare a cărnii. În urma implementării proiectului, cu o valoare eligibilă de 3,65 milioane lei, din care 1,82 milioane lei finanţare nerambursabilă, capacitatea fabricii a fost extinsă de la cinci tone pe zi la 11 tone/zi, rezultând astfel o creştere a capacităţii de 120%.

Obiectivele proiectului au avut în vedere creşterea viabilităţii economice pentru îmbunătăţirea performanţei generale, introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee pentru obţinerea de noi produse competitive, adaptarea întreprinderii la noi standarde comunitare, atât în etapa de procesare cât ţi în cea de distribuţie a produselor obţinute.

Lucian Ionescu, patronul firmei SC Matra, căci despre ea este vorba, spun că prin atingerea acestor obiective proiectul va contribui la creşterea competitivităţii întreprinderilor care procesează produse agroalimentare, prin îmbunătăţirea performanţei generale a întreprinderilor din sectorul de procesare şi marketing a produselor agricole, printr-o mai bună utilizare a resurselor umane şi a altor factori de producţie. „Toate acestea nu se fac, însă, fără un efort susţinut, un efort atât uman cât şi material, la care trebuie să adaugi şi un dezvoltat spirit antreprenorial”, spune Lucian Ionescu.

 

Prin mediatizarea celor 10 proiecte de succes din judeţul nostru s-a dorit crearea unei punţi de legătură între PNDR 2007-2013 şi PNDR 2014-2020 şi diseminarea informaţiilor la potenţialii beneficiari interesaţi de accesarea fondurilor europene nerambursabile.

„Noul Program PNDR fost înaintat la data de 15 martie către Comisia Europeană şi îşi propune un mod de accesare mai simplu, începând cu partea de întocmire a proiectelor, de consultanţă. De asemenea, se intenţionează ca perioada de autorizare la plată să se reducă de la 90 la 45 de zile, inclusiv să se facă depuneri pe sistemul online în ceea ce priveşte proiectele mari. În noul program vor fi numai 14 măsuri, faţă de 24 câte au fost pe PNDR 2007-2013”, a precizat Ştefan Olaru, directorul OJPDRP Olt