Oltenii, aşteptaţi să-şi instaleze corturile pe tărâm danez

40

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt are în vede în această perioadă, dar nu numai, o serie de direcţii care să ducă la îmbunătăţirea situaţiei şomajului din judeţul nostru. Astfel, AJOFM Olt îşi canalizează activitatea pe creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă, cu focalizare pe următoarele grupuri ţintă: tineri cu vârste între 15 şi 25 de ani; lucrători cu vârsta între 50 şi 64 de ani; femei; lucrători necalificaţi; persoane cu handicap; persoane cu responsabilităţi familiale complexe; minorităţi etnice, inclusiv minoritatea romă. Pe de altă parte urmăreşte şi stimularea investiţiilor care au ca destinaţie îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ale salariaţilor, cu accent pentru locurile de muncă verzi.

Acestea sunt doar câteva dintre măsurile ce le are în vedere AJOFM Olt pentru acest an. Mai multe amănunte legate de acest subiect, dar şi situaţia şomajului din Olt vorbim cu directorul instituţiei, doamna Gherghina Ioniţă

 


 

  Doamna Gherghina Ioniţă, care este situaţia şomajul în momentul de faţă în judeţul Olt?

– Referitor la această problemă, pot să vă spun că la sfârşitul lunii februarie 2014 rata şomajului înregistrată la nivel judeţean a fost de 8,35 %, mai mică cu 0,31 puncte procentuale decât cea din luna ianuarie a anului 2014 şi mai mare cu 0,07 pp decât cea din luna februarie a anului 2013. Numărul total al şomerilor înregistraţi în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Olt  a fost de 15.138  persoane (din care femei 5.524) cu 563 persoane mai puţin faţă de sfârşitul lunii anterioare.

Din totalul şomerilor înregistraţi la nivel judeţean,  4.708 sunt şomeri indemnizaţi – 3.748 indemnizaţie de şomaj 75% şi 960 indemnizaţie de şomaj 50% – şi 10.430 neindemnizaţi. Din totalul şomerilor înregistraţi în evidenţele noastre, femeile reprezintă 36,49%, rata şomajului în rândul acestora fiind de 6,29%.

  Acesta este situaţia şomajul acum, dar cum a evoluat acesta în ultimii ani?

– Pentru a evidenţia evolutia ciclică a şomajului şi trendul aferent, s-a făcut analiza şomajului în ultimii trei ani, observându-se scăderea în perioada verii şi creşterea în perioada anotimpului friguros, dain cauza disponibilizărilor din construcţii şi agricultură. Analizând media ratei şomajului în ultimii trei ani, se observă tredul crescător, rata medie a şomajului în anul 2011 a fost de 6,86%, în anul 2012 a fost de 6,91%, iar în anul trecut de 7,0%.

  Ce măsuri aveţi în vedere pentru reducerea şomajului şi pentru a facilita accesului pe piaţa muncii a şomerilor şi a altor persoane inactive?

– Pentru a veni în sprijinul şomerilor şi a altor persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, agenţia şi-a propus ca obiective generale: Creşterea gradului de ocupare şi promovarea incluziunii sociale; Creşterea gradului de ocupare a tinerilor şi a persoanelor de etnie romă; Facilitarea tranziţiei de la şomaj la ocupare; Îmbunătăţirea şi consolidarea competenţelor profesionale ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă.

Astfel, programul nostru de ocupare a forţei de muncă pentru acest an prevede încadrarea în muncă a unui număr de 9.700 persoane: 3.010 tineri sub 25 de ani; 500 persoane peste 50 de ani; 3.990 femei; 600 şomeri de lungă durată; 5 persoane cu handicap; 60 persoane de etnie romă.

Vor fi cuprinse în măsuri de mediere 19.005 persoane, iar în servicii de informare şi consiliere profesională 11.400 persoane.

În elaborarea Progamul de ocupare a forţei de muncă pentru anul 2014 s-au avut în vedere: numărul de persoane disponibilizate în ultima perioadă de timp din unităţile industriale şi implicit, numărul de şomeri aflaţi în evidenţă şi rata şomajului, tendinţele şi posibilităţile de dezvoltare economico-socială a fiecărei localităţi, precum şi capacitatea de absorbţie a pieţei muncii în funcţie de ramurile de activitate preponderente în judeţ. De asemenea, au fost luate în considerare şi rezultatele obţinute în anii anteriori, ca urmare a aplicării planurilor şi programelor în domeniul ocupării precum şi schimbările legislative din domeniu.

• În ce măsură obiectivele propuse anul trecut au şi fost realizate?

– Putem aprecia faptul că AJOFM Olt şi-a atins obiectivele propuse, desfăşurând o activitate eficientă, chiar şi în condiţiile crizei economice şi financiare care a afectat aproape fiecare domeniu de activitate. AJOFM Olt şi-a atins obiectivele stabilite în Contractul de Performanţă Manageriala încheiat cu ANOFM, pentru anul 2013, din pachetul de indicatori de performanţă, la nivel judeţean, doar indicatorii 2, 4 şi 8 prezintă uşoare abateri de la valoarea programată.

Ca şi argumente în acest sens, se poate menţiona faptul că, în condiţii de criză economică, când numărul locurilor de muncă scade, iar numărul şomerilor creşte sau se menţine la un nivel aproape constant, este lesne de înţeles că oportunităţile de angajare sunt mult mai reduse. În aceste condiţii, raportul dintre cei care pot ocupa un loc de muncă în totalul persoanelor înregistrate este unul mai redus. În ceea ce priveşte participarea la formarea profesională, o cauza a abaterii de la procentul programat este alocarea resurselor bugetare cu întârziere.

• Ce ne puteţi spune despre munca în străinătate?

– În ceea ce priveşte situaţia adresabilităţii persoanelor interesate de serviciile reţelei EURES, în anul 2013 pot să vă spun că au beneficiat 916 persoane, dintre care 434 femei şi au fost eliberate 172 formulare certificare de informaţii pentru ţări din spaţiul european. Pe parcursul anului trecut au obţinut contracte de muncă în ţările Uniunii Europene 120 persoane, cele mai multe – 71 în Spania, celelalte în Danemarca (27), Finlanda, Norvegia, Germania şi Republica Cehă

Pe de altă parte conform OUG nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, în cursul anului trecut s-au eliberat adeverinţe pentru 10 societăţi comerciale în vederea obţinerii permisului de muncă pentru 108 cetăţeni din ţările non UE.

• Spuneţi-ne câteva cuvinte despre bursa locurilor de muncă ce va fi organizată luna viitoare la Slatina.

– Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă prin Reţeaua EURES, va organiza în luna aprilie, la Slatina, o bursă a locurilor de muncă pentru sectorul agricol din Danemarca. Sunt oferite 50 de locuri de muncă pentru lucrători în agricultură – culegători de mazăre. Culegătorii vor lucra în Portugalia în perioada 15 aprilie – 10 iunie; în Danemarca, între 10 iunie – 1  septembrie; în Portugalia, între 1 septembrie – 20 decembrie 2014. Se va munci într-o comunitate internaţională, cu oportunităţi de dezvoltare a abilităţilor de muncă şi socializare.  Lucrătorii au ocazia de a-şi dezvolta alte abilităţi: pe lângă culesul mazărei, unii lucrători pot fi şoferi de autobuz/tractor, tâmplari, zidari sau supervizori etc.

În Portugalia cazarea se va face fie la hotel, fie în apartamente cu bucătărie, toalete şi duş. Costul pentru cazare/electricitate este de 3 – 6 euro/zi. În Danemarca, cazarea se face în corturi aduse de lucrători sau în rulote cu dormitoare. Bucătăria, toalete, duşuri, maşini de spălat, TV şi internet sunt disponibile. Taxa de cazare pe lucrător/zi este între 4 – 8 euro În Danemarca (pt. acoperirea costurilor de electricitate, apă, etc.) în funcţie de soluţia de cazare aleasă de lucrător. Transportul dus – întors România – Danemarca este în responsabilitatea lucrătorului. În Portugalia, transportul de la locul de cazare până la locul de muncă este gratuit. În Danemarca, pentru transportul de la locul cazării la locul de munca sau pentru cumpărături, angajatorul va pune la dispoziţia lucrătorilor un autobuz, contra cost pentru 1,5 euro/zi/persoană; opţional, lucrătorii pot să îşi aleagă alt mijloc de transport la locul de muncă.