Primari cercetaţi de ANI

125

Agenţia Naţională de Integritate a luat la bani mărunţi câţiva dintre primarii Oltului, iar descoperirile nu au tocmai pe placul edililor de pe la noi. Gheorghe Florea, primarul de la Priseacă a „căzut cel mai rău” în plasa celor de la ANI, instituţia cu pricina descoperind la primarul oltean venituri nejustificate de peste 100.000 lei.

Printre cei care au intrat în vizorul ANI sunt şi primarul de la Schitu, Cornel Ionescu, primarul de la Scorniceşti – Cătălin Davidescu, dar şi mulţi alţi consilieri locali.

 


 

Venituri nejustificate pentru primarul de la Priseaca

Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa unei diferenţe nejustificate, în cuantum de 107.242 Lei (aprox. 30.842 Euro), între averea dobândită şi veniturile realizate de către Gheorghe Florea, primarul comunei Priseaca.

În consecinţă, ANI a dispus sesizarea Comisiei de cercetare a averilor din cadrul Curţii de Apel Craiova în vederea începerii acţiunii de control cu privire la modificările patrimoniale intervenite şi veniturile realizate de către Gheorghe Florea în perioada exercitării funcţiei publice. Primarul de la Priseaca a fost informat despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Persoana evaluată nu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.

 

Afaceri de familie…

În vizorul celor de la ANI a intrat şi primarul comunei Schitu, Cornel Ionescu, care se pare că dădea contractele primăriei firmelor familiei sale.

Aşa se face că Agenţia Naţională de Integritate a constatat încălcarea regimului juridic privind conflictul de interese în materie administrativă şi penală de către Cornel Ionescu,, în calitate de primar al comunei Schitu şi reprezentant al primăriei.

Primarul Ionescu a emis o dispoziţie cu privire la adjudecarea ofertelor privind concesionarea imobilului situat în curtea primăriei, în care va funcţiona un cabinet medical pentru acordarea unor servicii de specialitate de sănătate cetăţenilor localităţii Schitu, prin care este declarată câştigătoare oferta prezentată de societatea comercială deţinută de fiul şi nora acestuia;

De asemenea, a încheiat cu nora sa (în calitate de reprezentant legal al societăţii) contractul de concesiune având ca obiect exploatarea imobilului situat în Schitu, precum şi procesul-verbal de predare / primire a imobilului. Cornel Ionescu a semnat cererea de ofertă adresată societăţii comerciale, precum şi adresa Primăriei Schitu, prin care se comunică societăţii faptul că oferta acesteia a fost declarată câştigătoare.

Astfel, acesta a încălcat dispoziţiile art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Primarii […] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută”.

De asemenea, au rezultat şi indicii privind săvârşirea infracţiunii de conflict de interese, întrucât, în calitate de primar, a emis la data de 19 februarie 2010 dispoziţia de numire a nurorii sale într-o funcţie publică de execuţie şi, ulterior, la data de 12 decembrie 2011, dispoziţia de numire a acesteia în funcţia publică vacantă de conducere de Secretar al comunei Schitu. Totodată, Cornel Ionescu a aprobat şi fişa postului aferentă funcţiilor publice în care a fost numită nora sa.

Astfel, primarul de la Schitu a încălcat şi dispoziţiile art. 2531 din Codul Penal al României, potrivit cărora „Fapta funcţionarului public care, în exerciţiul atribuţiilor de serviciu, îndeplineşte un act ori participă la luarea unei decizii prin care s-a realizat, direct sau indirect, un folos material […] pentru o altă persoană cu care s-a aflat în raporturi comerciale ori de muncă în ultimii 5 ani sau din partea căreia a beneficiat ori beneficiază de servicii sau foloase de orice natură, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani şi interzicerea dreptului de a ocupa o funcţie publică pe durată maximă”.

ANI a sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Craiova cu privire la posibila săvârşire de către Cornel Ionescu a infracţiunii de conflict de interese, prevăzută de art. 2531 din Codul Penal al României.

 

Viceprimari cu probleme

Nu numai primarii din Olt au intrat sub lupa celor de la ANI, ci şi consilierii locali sau chiar viceprimari, cum este şi cazul Loredanei Vasilescu de la Sârbii-Măgura. Ea se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 3 septembrie 2008, întrucât, în perioada exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al Comunei Sârbii-Măgura, societatea în cadrul căreia soţul său deţine calitatea de asociat şi funcţia de administrator a încheiat, în perioada 2008-2012, cinci contracte de prestări servicii cu Primăria Comunei Sârbii-Măgura. Astfel, Loredana Vasilescu a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Consilierii locali […] care au funcţia de […] administrator […] precum şi calitatea de […] asociat la societăţile comerciale cu capital privat […] nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii […] cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte […]. Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”.

Un alt caz intrat în atenţia celor de la ANI este cel al fostului viceprimar de la Corabia, Anton Drăguinea.

Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 19 iulie 2010 – 25 aprilie 2012, întrucât a deţinut, simultan, funcţia de viceprimar al oraşului Corabia şi calitatea de membru în Consiliul de administraţie al Spitalului Orăşenesc Corabia. Astfel, acesta a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de […] viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcţia de membru al consiliului de administraţie […] la instituţiile publice”.

Astfel, acesta a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. k) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de […] viceprimar […] este incompatibilă cu […] orice […] activităţi remunerate, în ţară […] cu excepţia funcţiei de cadru didactic sau a funcţiilor în cadrul unor asociaţii, fundaţii sau alte organizaţii neguvernamentale”, precum şi dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de consilier local […] este incompatibilă cu […] calitatea de […] angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv […]”.

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a constatat existenţa stării de incompatibilitate în cazul a viceprimarului Marin Mihăeşteanu. Acesta s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 mai 2011 – 07 martie 2012, întrucât a deţinut, simultan, atât funcţia de viceprimar al comunei Sprâncenata, cât şi cea de administrator al S.C. SERAGROMAR PREST S.R.L.

 

Mateescu şi Davidescu, cercetaţi de ANI

Printre cei cercetaţi de ANI se află şi Tiberiu Mateescu, fost consilier judeţean, dar şi actualul primar al oraşului Scorniceşti, Cătălin Davidescu.      

„Mateescu Tiberiu Florian se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 08.02.2011 şi până în prezent, deoarece a deţinut, simultan, atât funcţia de manager la Spitalul de Pneumofiziologie Scorniceşti, cât şi funcţia de Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Olt, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 180, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare.

La data de 26.02.2009, a fost validat mandatul lui Mateescu Tiberiu Florian de Consilier Judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Olt. Începând cu data de 08.02.2011, Mateescu Tiberiu Florian a fost numit în funcţia de manager persoană fizică la Spitalul de Pneumofiziologie Scorniceşti. Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece, potrivit prevederilor 180, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, “funcţia de manager persoană fizică este incompatibilă cu exercitarea oricăror altor funcţii salarizate, nesalarizate sau / şi indemnizate, cu excepţia funcţiilor sau activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi de creaţie literar-artistică”, se specifică într-un comunicat ANI.

De asemenea, Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către actualul primar al Scorniceştiului Cătălin Davidescu, fost director coordonator în cadrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială Olt.

„Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerinţele Legii nr. 176/2010, referitoare la înştiinţarea persoanelor evaluate, domnul Davidescu Nicolae Cătălin fiind informat, prin adresa nr. 90224/G/I.I./14.12.2010, despre declanşarea procedurii de evaluare. În urma evaluărilor demarate la 16.11.2010, s-au constatat următoarele:

Domnul Davidescu Nicolae Cătălin s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 25.05.2009 – 30.11.2009, întrucât a deţinut simultan: – funcţia de consilier local în cadrul Consiliului Local Scorniceşti,  iunie 2008 – iunie 2010; funcţia  de  Director coordonator în cadrul Direcţiei Generale de Muncă şi Protecţie Socială Olt (în prezent, Agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Olt), 25.05.2009 – 30.11.2009; calitatea de administrator în cadrul S.C. LOCTRANS S.A., 29.12.2008 – prezent; încălcând, astfel, prevederile art. 94, alin. (2), lit. a) şi c) din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulterioare.

Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor, deoarece funcţionarii publici nu pot deţine  alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice şi în cadrul regiilor autonome, societăţilor comerciale ori în alte unităţi cu scop lucrativ, din sectorul public sau privat, în cadrul unei asociaţii familiale sau ca persoana fizică autorizată”, se menţionează în comunicatul primit de la ANI.