Polițiști acuzați de tergiversarea cercetărilor

80

Începând cu luna mai a anului trecut, Inspectoratul de Poliție al Județului Olt are un nou comandant, în persoanacomisarului-șef Cătălin Florescu, după ce fostul șef al poliției oltene, Mihai Pruteanu, a fost transferat la Poliția municipiului București.

Cu ceva timp în urmă, IPJ Olt și-a prezentat raportul de activitate pe anul trecut, în linii mari datele statistice indicând a scădere a numărului de infracțiuni față de 2012 în aproape toate domeniile operative.

Mai multe amănunte despre activitatea și rezultatele polițiștilor pe parcursul anului trecut aflați din interviul cu șeful IPJ Olt, comisar-șef Cătălin Florescu.

 

 Domnule comandant, care au fost prioritățile IPJ Olt pe parcursului anului trecut?

Priorităţile stabilite pentru anul 2013, care au constituit fundamentul acţiunilor organizate de poliţiştii olteni, au fost următoarele: eficientizarea serviciului poliţienesc în domeniul prevenirii şi combaterii criminalităţii; creşterea gradului de siguranţă publică şi redimensionarea relaţiei Poliţie – Comunitate.

O atenţie deosebită s-a acordat realizării unui climat de cooperare şi încredere, atât în interiorul instituţiei noastre, cât şi în relaţiile cu cetăţenii, precum şi cooperării cu celelalte forţe, pentru menţinerea ordinii şi liniştii publice a comunităţii din judeţul nostru.

Ne bucurăm că activitatea polițiștilor olteni în cursul anului trecut a fost apreciată de către reprezentanții Poliției Române, iar rezultatele IPJ Olt în 2013 pot fi caracterizate ca fiind preponderant positive, mai ales având în vedere că a crescut gradul de siguranță al cetățeanului din județul Olt.

 

Câți polițiști au fost sancționați în 2013?

Anul trecut au fost sancţionaţi disciplinar 16 poliţişti, cu un total de 18 sancţiuni, din care: 10 – “mustrare scrisă”; 5 – trecerea într-o funcţie inferioară; 1 – amânarea promovării în funcţii superioare pe o perioadă de 2 ani; 2 – amânarea promovării în gradul profesional următor pe o perioadă de 3 ani, şi un număr total de 100 poliţişti (42 ofiţeri, 58 agenţi, cu un total de 105 recompense) recompensaţi cu: 79 – mulţumiri scrise (pentru 32 ofiţeri şi pentru 47 agenţi); 26 – avansare înainte de termen (12 ofiţeri şi 14 agenţi).

 

Pentru ce au fost sancționați aceștia?

Sancționarea acestora a venit ca urmare a unor petiții adresate de cetățeni care, în cea mai mare parte, acuzau tergiversarea cercetărilor în dosarele penale.

 

Cum stă Oltul la capitolul infracționalitate?

În ceea ce priveşte situaţia operativă, în anul 2013, la nivelul I.P.J. Olt, au fost sesizate 14.176 infracţiuni. Comparativ cu anul precedent, numărul infracţiunilor sesizate a scăzut cu 725 fapte (14.901 infracţiuni sesizate în anul 2013).Volumul criminalităţii sesizate la 100.000 de locuitori este de 2963 (- 160 fapte, – 5,12 %, 3123 în anul 2012).

Din analiza datelor statistice privind infracţiunile contra vieţii, integrităţii corporale şi sănătăţii rezultă că, în această perioadă, la nivelul I.P.J. Olt, au fost constatate 94 de infracţiuni grave (cu 15 mai puţine, faţă de 109 fapte constatate în anul 2012) şi au fost declinate 22 fapte (cu 6 mai puţine, faţă de 28 fapte declinate în anul 2012).

Din analiza situaţiei pe genuri de infracţiuni, se constată o scădere cu 6 fapte la infracţiunile de omor, cu 15 la infracţiunile de tâlhărie şi o creştere cu 9 fapte la vătămarea corporală gravă.

Având în vedere faptul că tâlhăria constituie una din infracţiunile prin a cărei săvârşire se vizează atât patrimoniul, cât şi viaţa, integritatea corporală şi sănătatea persoanei, la nivelul judeţului Olt, s-a avut în vedere, în principal, prevenirea şi combaterea acestui gen de fapte. În anul 2013, se observă o scădere a numărului infracţiunilor de tâlhărie sesizate, 62 în anul 2013 (-15 fapte, faţă de 77 fapte în anul 2012). Numărul infracţiunilor de tâlhărie stradală a scăzut cu 28%, 21 infracţiuni în anul 2013, respectiv 30 infracţiuni în anul 2012.

 

Care este situația infracțiunilor contra patrimoniului?

La infracţiunile sesizate contra patrimoniului se constată o scădere cu 629 fapte, fiind sesizate 7.705 infracţiuni. Infracţiunile de furt prezintă un trend descendent faţă de anul trecut, fiind sesizate 5.265 infracţiuni. O scădere semnificativă se înregistrează la furtul din auto (- 33,8%), observându-se scăderi importante şi la furturi din societăţi comerciale (-32,6%) şi furtul de auto (-48,68%).

Infracţiunile de furt se prezintă pe un trend descendent, fiind înregistrată o scădere cu 8%, fiind sesizate 5265 infracţiuni în anul 2013.

 

Ce ne puteți spune despre corupție și criminalitatea economico-financiară?

Ca urmare a activităţilor desfăşurate de poliţiştii specializaţi în domeniul criminalităţii economico financiare, anul trecut, la nivelul I.P.J. Olt, au fost constatate 1.491 infracţiuni de natură economico – financiară, cu 223 infracţiuni mai puţine fapte faţă de anul trecut, respectiv 1.714 infracţiuni de natură economico-financiară constatate în anul 2012.

Situaţia infracţiunilor de natură economico financiară, pentru care s-a propus declinarea competenţei, se prezintă astfel: 799 în anul 2013, cu  178 fapte mai multe faţă de 621 fapte  în anul 2012.

În această perioadă, s-a acţionat pentru descoperirea şi cercetarea faptelor care au creat prejudicii mari ori au avut urmări deosebite, la începutul perioadei analizate, fiind în lucru 51 dosare penale complexe ce au vizat fapte de fraudă economică din sectoarele financiar-bancare, evaziune fiscală, etc. În perioada de referinţă, au fost înregistrate 66 dosare complexe, din care 63 de natură economico-financiară şi 3 de natură judiciară.

În perioada analizată, au fost soluţionate 51 dosare complexe (48 de natură economică şi 3 de natură judiciară), din care 26 cu trimitere în judecată şi 25 cu alte soluţii. De asemenea, s-a propus declinarea competenţei în 24 dosare (toate de natură economică), 12 către D.I.I.C.O.T., 10 către D.N.A. şi 2 către Parchetul de pe lângă Tribunalul Olt, iar în prezent, se află în lucru 45 dosare complexe de natură economico-financiară.

La nivelul I.P.J. Olt, structurile de combatere a criminalităţii din sfera corupţiei şi a domeniilor conexe au înregistrat 22 de dosare penale (cu 12 mai puţine faţă de 34 în anul 2012). 29 de dosare penale au fost soluţionate cu propunerea de declinare a competenţei în favoarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, pentru cercetarea a 174  persoane.

 

Un impact deosebit asupra cetățeanului îl reprezintă criminalitatea stradală. Cum stă Oltul din acest punct de vedere?

Aveți dreptate, de aceea prevenirea şi combaterea criminalităţii stradale constituie una dintre priorităţile naţionale ale Poliţiei Române, mai ales datorită impactului social deosebit pe care îl are comiterea infracţiunilor subsumate acestei categorii, ce afectează sentimentul de siguranţă publică.

În anul 2013, au fost sesizate 619 infracţiuni stradale, la nivelul I.P.J. Olt, iar comparativ cu anul trecut, criminalitatea stradală înregistrează un trend descendent (- 42 infracţiuni, faţă de 661 fapte în anul 2012). Infracţiunile stradale sesizate reprezintă 4,37 % din totalul sesizărilor.

Din totalul infracţiunilor stradale, 271 au fost comise pe timp de zi (310  în anul  2012) şi 348 pe timp de noapte (351 în anul  2012), iar 46 fapte au fost în flagrant (58 în  anul  2012).

Evoluţia principalilor indicatori pe genuri de infracţiuni stradale se prezintă astfel: 20 tâlhării (o scădere cu 10 fapte), 563 fapte de furt (o scădere cu 34 fapte), 32 fapte de furt din auto (o scădere cu 107 fapte) şi 3 fapte de furt din societăţi comerciale (3 fapte în anul  2012).

În urma activităţilor întreprinse, la nivelul judeţului Olt, se înregistrează o scădere a numărului furturilor de păsări, sesizate, de la 161, în anul 2012, la 140 în anul 2013(-21), din care 68 în mediul urban şi 72 în mediul rural.

De asemenea, s-a înregistrat o scădere  a numărului furturilor de animale, de la 222 în anul 2012, la 118 în anul 2013 (-104 fapte), din care 38 în mediul urban şi 80 în mediul rural.

Un lucru de notat este și faptul că a crescut numărul prinderilor în flagrant (+345), la 2005 anul trecut, faţă de 1.760 prinderi în flagrant în anul 2012, din care 848 de către efectivele de ordine publică, respectiv 59 privind infracţiuni stradale.

Zonele din județul nostru probleme mai deosebite, în sensul că există o criminalitate mai mare, rămân aceleași ca și anul precedent, adică Potcoava, Ccoteana, Izvoare, Vâlcele și Osica de Sus, unde ne confruntăm cu multe furturi de animale.

 

Despre activitatea Biroului Arme și Explozibili ce ne puteți spune?

Poliţiştii din cadrul Biroului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, în urma verificării şi valorificării operative a informaţiilor obţinute pe domeniul de activitate, au constatat 98 infracţiuni (68 cu î.u.p. şi 30 cu declinarea competenţei), comparativ cu 94 de infracţiuni în anul 2012. Dintre acestea, 4 au fost pentru nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, 3 la O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, 9 la Legea fondului cinegetic şi a protecţiei vânatului, 34 la Legea privind regimul materiilor explozive şi 14 la Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor.

În paralel cu activitatea de constatare, reliefăm şi situaţia bunurilor confiscate în urma desfăşurării activităţilor specifice: 33 arme letale, 42 arme neletale, 420 cartuşe de diferite calibre şi mărci, 390 kg. explozivi (obiecte pirotehnice) şi 13 kg.  substanţe periculoase. 

 

Ce vă propuneți pentru anul acesta?

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt îşi propune o serie de priorităţi pentru anul 2014, printre care organizarea de acţiuni în sistem integrat, în locurile cu risc criminogen ridicat, pentru prevenirea şi combaterea infracţiunilor de furt şi pentru reducerea infracţiunilor de furturi din locuinţe, furturi din genţi, poşete, buzunare,  infracţiuni stradale.

Avem în vedere și îmbunătăţirea activităţilor specifice privind prevenirea şi combaterea contrabandei cu produse accizabile (alcool şi tutun, produse petroliere, etc) şi organizarea unor acţiuni comune cu Direcţia Regională pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Craiova şi Garda Financiară Secţia Olt. Intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor cu violenţă gravă, astfel încât să se obţină reducerea numărului acestui gen de infracţiuni, săvârşite pe raza judeţului Olt constituie, de asemenea, o prioritate a IPJ Olt.

 

Vă mulțumesc!