ISU Olt, doar 21% din necesarul de mijloace auto

42

În anul 2013, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 4628 intervenţii, din care 5 intervenţii pe teritoriul judeţului Dolj şi două intervenţii pe teritoriul judeţului Vâlcea, faţă de 5.941 intervenţii în anul  2012, scăderea în  procent fiind de  28,37 %.

Statistica incendiilor din 2013 arată o scădere considerabilă în comparaţie cu 2012. Astfel în anul ce s-a încheiat s-au produs cu circa 30% mai puţine incendii, iar arderile necontrolate au fost cu aproape 80% mai puţine. De asemenea, numărul incendiilor la instituţii publice este cu 50% mai mic, înregistrând o uşoară creştere de 17% la incendiile produse la operatorii economici.

Mai multe amănunte despre situaţia intervenţiilor angajaţilor de la ISU Olt afăm de la inspectorul-şef al instituţiei, colonel Marian Pică.

 

 

• Domnule colonel Marian Pică, spuneţi-ne care este situaţia statistică a intervenţiilor ISU Olt în cursul anului trecut?

– Pe parcursul anului trecut, ISU Olt a fost solicitat să intervină la un număr de 4628 intervenţii, din care 5 interven?ii pe teritoriul judeţului Dolj şi două intervenţii pe teritoriul judeţului Vâlcea, faţă de 5941 intervenţii în anul  2012, scăderea în  procent fiind de  28,37 %. Pe tipuri de riscuri situaţia se prezintă astfel: 471 incendii (19%); Asistare persoane – 56 intervenţii (1,21%); Inundaţii – 20 intervenţii (0,43%); Poluare – 2 intervenţii (0,04%); Explozie – 2 intervenţii (0,04%); Asanare muniţie neexplodată = 15 intervenţii (0,32%); Distrugere muniţie – 1 intervenţie (0,02%); Protecţia mediului – 12 intervenţii (0,25%); Salvări animale – 38 intervenţii (0,82%); Asigurare măsuri evenimente publice – 33 intervenţii (0,71%); Supraveghere zonă de producere a  situaţiilor de urgenţă – 13 intervenţii (0,2 %); Alte intervenţii – 126 intervenţii (2,72 %); 3.839 intervenţii ale echipajelor SMURD – (82,95%)

Din totalul celor 471 incendii, 279 (59,23%) s-au produs la gospodării cetăţeneşti, anexe şi bunuri ale populaţiei, 22 (4,67%) la domeniul public şi privat al statului, 23 (4,88%) la domeniul privat român, 4 (0,84%) la domeniul privat străin şi mixt şi 143 (30,36%) incendii de vegetaţie uscată. Pagubele materiale se ridică la circa 3,36 milioane lei, iar valoarea bunurilor salvate se ridică la aproximativ 22,6 milioane lei.  De asemenea, s-a înregistrat un număr de 40 victime (28 decedaţi şi 12 răniţi). Pe timpul acţiunilor de intervenţie au fost salvate un număr de 79 persoane – 30 adulţi şi 49 copii, precum şi 232 animale.  Nu au fost incendii scăpate de sub control şi nu ne-am înregistrat cu accidente de circulaţie pe timpul deplasărilor la intervenţii.

        În perioada de referinţă, I.S.U. Olt prin dispeceratul propriu a asigurat  gestionarea a 10627 apeluri de urgenţă direcţionate de către Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă-112, precum şi monitorizarea a 1023 transporturi de substanţe periculoase pe căi de transport rutier, feroviar şi naval, notificând despre acestea, instituţiilor abilitate.

        De asemenea fluxul informaţional-decizional a fost realizat la nivel optim atât prin monitorizarea a  4882 solicitări la  intervenţii, cât şi prin gestionarea celor 7638 documente cu caracter operativ, tranzitate prin sistemele existente în dispecerat.

• Anul 2013 a fost pentru ISU Olt unul în care dotarea s-a îmbunătăţit…

– Pe tot parcursul anului 2013, inspectoratul a participat activ în cadrul proiectelor europene în care a fost implicat. Astfel, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa 3 – ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII SOCIALE,   proiectul regional – „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în regiunea S-V Oltenia”, au fost primite de unitatea noastră 7 autospeciale complexe de intervenţie, descarcerare şi acordarea asistenţei medicale de urgenţă şi o autospecială pentru descarcerări grele. În perioada următoare, instituţia noastră va fi dotată cu o autospeciala de intervenţie şi salvare de la înălţimi şi o autospecială complexă de intervenţie, descarcerare şi acordare a asistenţei medicale de urgenţă.

În cadrul Programului de Cooperare  Transfrontalieră România – Bulgaria 2007- 2013, AXA 2 – MEDIU, Domeniul 2.2 Dezvoltarea infrastructurii şi a serviciilor comune de prevenire a dezastrelor naturale sau a celor tehnologice, inclusiv a serviciilor comune de intervenţie în situaţii de urgenţă, în anul 2013 a avut loc predarea – primirea echipamentelor şi tehnicii de intervenţie între Consiliul Judeţean Olt şi I.S.U.Olt ca beneficiar al proiectului. S-au desfăşurat de asemenea mai multe instruiri ale personalului de intervenţie din cadrul inspectoratului privind modul de lucru în parametri al echipamentelor.

Pe de altă parte, în cadrul Programului de Cooperare  Transfrontalieră România – Bulgaria 2007- 2013, proiectul ,,Joint Risk Management in the Danube Area   Border”, ce are ca obiectiv îmbunătăţirea pregătirii şi intervenţiei la urgenţe, prevenire eficientă, monitorizare şi limitare a consecinţelor dezastrelor şi lupta pentru combaterea poluării factorilor de mediu în zona eligibilă a proiectului, în anul 2013, s-au desfăşurat 6 ateliere de lucru şi activităţi comune de instruire. Atelierele de lucru desfăşurate, au vizat discuţii tehnice care să conducă la identificarea potenţialelor categorii de tehnică şi echipamente de intervenţie necesare monitorizării factorilor de risc specifici şi asigurării unei intervenţii oportune, executate în comun, în cazul producerii unor situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră.

• Cu toate acestea, dotarea ISU Olt în momentul de faţă este departe de a fi satisfăcătoare pentru nevoile dumneavoastră.

– În acest sens pot să spun că prin corelarea optimă a actului decizional şi modalităţile de finalizare a acestuia, pe fondul descentralizării activităţilor s-au asigurat, în limita fondurilor alocate, atât mijloacele tehnice necesare îndeplinirii misiunilor specifice, cât şi condiţiile de  echipare, cazare a efectivelor şi depozitare a tehnicii de intervenţie.

Unitatea are asigurate mijloace tehnice în proporţie de 75% din necesar, iar mijloace de transport 21% din necesar. Lipsa fondurilor financiare pentru activitatea de reparaţii auto a pus serioase semne de întrebare privind posibilitatea efectuării lucrărilor specifice de asistenţă tehnică şi reparaţii. Cu toate acestea, au fost executate 28 revizii tehnice şi 15 reparaţii accidentale.          

• Pentru anul acesta ce obiective v-aţi propus?

Principalele obiective şi priorităţi pentru anul 2014, vizează, în esenţă, antrenarea personalului pentru cunoaşterea zonei de competenţă, a raioanelor de intervenţie şi reducerea timpului de răspuns al subunităţilor de intervenţie operativă; îmbunătăţirea capacităţii autorităţilor de pregătire, reacţie şi refacere în urma dezastrelor naturale sau antropice prin interconectarea pe diferite nivele de competenţă şi responsabilitate; creşterea nivelului de pregătire şi educare a populaţiei în domeniul situaţiilor  de urgenţă; reducerea numărului de incendii la locuinţe/gospodării cetăţeneşti şi de victime rezultate din acestea.

• Vă mulţumesc!