Zece persoane decedate în accidente de muncă

55

În anul 2013 activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt a fost îndreptată îndeosebi către realizarea obiectivelor prevăzute în Programul propriu de acţiuni, intensificarea activităţii de control preventiv privind respectarea prevederilor legale din domeniul relaţiilor de muncă, dar şi rezolvarea eficientă a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la angajaţi şi de la instituţii ale statulului.

Prin intermediul serviciului control relaţii de muncă s-au efectuat anul trecut un număr de 1.739 controale la angajatorii care desfăşoară activitate pe raza judeţului, fiind sancţionaţi 660 cu amenzi în valoare totală de peste 2,3 milioane RON.

Mai multe amănunte despre activitatea ITM Olt, îndomeniul relaţiilor de muncă, aflăm de la inspectorul şef, Constantin Cristian Ungureanu

 

• Domnule inspector şef Cristian Ungureanu, în domeniul relaţiilor de muncă, cum aţi caracteriza în câteva cuvinte activitatea ITM Olt pe parcursul anului trecut?

– Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, prin intermediul serviciului control relaţii de muncă, a efectuat în anul 2013 un număr de 1739 controale (1.896 în 2012) la angajatorii care desfăşoară activitate pe raza judeţului nostru. Din angajatorii controlaţi 660 nu au respectat prevederile legale referitoare la relaţiile de muncă, fiind aplicate un număr de 863 sancţiuni, din care 201 amenzi şi  662 avertismente, faţă de anul 2012 când s-au aplicat 1.023 sancţiuni la 812 angajatori, din care 132 amenzi şi  891 avertismente.

Pe parcursul anului trecut s-au aplicat 138 de amenzi angajatorilor care nu au respectat prevederile legale cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii raporturilor de muncă, faţă de 75 în anul 2012, şi 348 sancţiuni conform Legii nr. 53/2003 (37 amenzi şi 310 avertismente), pentru nerespectarea prevederilor privind munca de noapte, munca suplimentară, faţă de 425 sancţiuni (36 amenzi şi 389 avertismente) înregistrate pe parcursul anului 2012.

• Cea mai importantă parte a activităţii instituţiei pe care o conduceţi este poate identificarea şi combaterea cazurilor de muncă la negru. Ce ne puteţi spune legat de această activitate a ITM Olt?

– În vederea identificării şi combaterii muncii fără forme legale Inspectoratul Teritorial de Muncă Olt, prin intermediul serviciului control relaţii de muncă a efectuat în anul 2013 un număr de 1.739 controale la angajatorii care desfăşoară activitate pe raza judeţului. Din angajatorii controlaţi, 138 nu au respectat prevederile legale cu privire la încheierea contractelor individuale de muncă anterior începerii raporturilor de muncă, fiind aplicate un număr de 138 amenzi în valoare de 2.130.000 lei, faţă de cei 75 sancţionaţi în 2012 cu amenzi în valoare de 1.120.000 lei. Aceşti angajatori sancţionaţi nu au respectat prevederile legale referitoare la angajarea personalului, fiind astfel folosite 251 persoane fără forme legale de angajare, respectiv contracte individuale de muncă, faţă de 169 persoane câte am descoperit în 2012.

 În conformitate cu dispoziţiile art. 264, alin. 4 din Legea nr. 53/2003, republicată, am transmis la Parchetul de pe lângă Judecătoria Slatina documentele necesare începerii urmăririi penale împotriva a 6 angajatori, cu unul mai mult decât s-a înregistrat în 2012.

De asemenea, s-au efectuat controale ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor adresate Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt. În urma acestor acţiuni intreprinse s-a constatat o diminuare a muncii fără forme legale şi o creştere a numărului de agenţi economici care se prezintă la ITM Olt în vederea informării cu privire la formalităţile necesare desfăşurării activităţii conform legislaţiei în vigoare.

• În ce alte campanii a mai fost implicat ITM Olt pe parcursul anului trecut?

– În  anul 2013 s-au desfăşurat campanii naţionale în domeniul confecţiilor textile, pielăriei şi încălţămintei (8 sancţiuni cu amenzi în valoare de 3.500 lei), în domeniul întreţinerii şi reparării autovehiculelor (22 sancţiuni în valoare de 80.000 lei, 8 persoane depistate fără forme legale); în domeniul fabricării produselor de brutărie şi a produselor făinoase (14 sancţiuni în valoare de 11.500 lei); în domeniul construcţiilor (8 sancţiuni în valoare de 50.000 lei, 10 persoane fără contract individual de muncă); în domeniul panificaţiei (8 sancţiuni în valoare de 40.000 lei, 4 persoane fără forme legale); în domeniul transporturilor (7 sancţiuni în valoare de 20.000 lei, două persoane fără forme legale

• În ce măsură în judeţul Olt se respectă, de către angajatori, plata salariului minim brut pe ţară?

– Am avut şi anul trecut acţiuni în acest domeniu şi pot să vă spun că în 2013 s-a efectuat un număr de  1.739 controale la angajatori în vederea verificării modului în care se respectă prevederile Legii nr. 53/2003, cu privire la respectarea prevederilor referitoare la negarantarea în plată a salariului minim brut pe ţară, a repausului săptămânal, la plata orelor suplimentare şi la sărbătorile legale.

În urma verificărilor realizate de către inspectorii noştri de muncă au fost aplicate 348 de sancţiuni, din care 37 amenzi în valoare de 55.800 lei şi 310 de avertismente.

• Despre firmele care se ocupă cu plasarea forţei de muncă în străinătate ce ne puteţi spune?

– La sfârşitul anului trecut, în conformitate cu prevederile art. 9 litera „e” din Legea 156/2000, modificată prin OG 43/2002 erau înregistraţi la ITM Olt un număr de 7 agenţi economici care au ca obiect principal de activitatea selecţia şi plasarea forţei de muncă în străinătate.

Din verificările efectuate, precum şi din situaţiile trimestriale întocmite de agenţi economici înregistraţi ca agenţi de ocupare, a rezultat faptul că niciunul dintre aceştia nu au inclus în baza de date solicitanţi de locuri de muncă în străinătate.

• Ce alte sancţiuni aţi mai aplicat angajatorilor olteni, în afară de cele privind munca fără forme legale?

– Pe parcursul anului 2013 s-au efectuat şi 1.739 controale în vederea verificării modului în care angajatorii respectă legislaţia privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, fiind aplicate 301 sancţiuni, din care 295 avertismente şi 6 amenzi în valoare de 48.500 lei.

De asemenea, au fost efectuate 65 controale  de noapte în baruri, discoteci şi unităţi de morărit şi panificaţie, ocazia cu care au fost aplicate 45 sancţiuni, din care 16 amenzi în valoare de 184.500 lei şi 29 avertismente. Au fost identificate 17 persoane fără forme legale, faţă de 6  amenzi în valoare de 130.000 lei, 23 avertismente şi 13 persoane fără forme legale cât s-a înregistrat pe parcursul anului 2012.

Nu în ultimul rând s-a urmărit sverificarea respectării legislaţiei muncii în activitatea de taximetrie, efectuându-se 11 controale cu ocazia cărora au fost aplicate 4 sancţiuni în valoare de 40.000 lei şi s-au dispus 32 de măsuri. De asemenea, au fost identificate patru persoane fără forme legale de angajare, faţă de cele opt sancţiuni în valoare de 5.000 înregistrate în 2012.

• Care este situaţia în ceea ce priveşte accidentele de muncă?

– Din păcate, pe parcursul anului trecut s-au înregistrat şi accidente de muncă, 65 la număr. În urma producerii acestor accidente de muncă s-au înregistrat 10 persoane decedate, un accident soldat cu invaliditate şi 54 cu incapacitate temporară de muncă