SIP Olt ameninţă cu blocarea anului şcolar

82

Federaţia Sindicatelor din Educaţie „SPIRU HARET”, la care este afiliat şi Sindicatul Învăţântului Preuniversitar Olt, solicită alocarea unui procent de 6% din PIB pentru Educaţie în 2014, dar şi o nouă lege a educaţiei sau măcar modificarea actualei legi în special cu privire la: renunţarea la finanţarea „per elev/preşcolar” în învăţământul preuniversitar de stat; modificarea nivelurilor sistemului de învăţământ preuniversitar, astfel încât nivelul gimnazial să cuprindă clasele V-VIII, iar cel liceal clasele IX-XII/XIII; reînfiinţarea şcolilor profesionale şi a formei de învăţământ „cu frecvenţă – seral”; consacrarea dreptului personalului de îndrumare şi control, precum şi al personalului didactic auxiliar de a beneficia de decontarea cheltuielilor de navetă; decontarea cheltuielilor pentru naveta personalului din învăţământ din finanţarea de bază, iar nu din cea complementară.

Mai multe amănunte despre nemulţumirile cadrelor didactice din Olt aflaţi de la preşedintele Sindicatului Învăţământului Preuniversitar Olt, Ionel Barbu

 

• Domnule Ionel Barbu, personalul din învăţământ nu e mulţumit de măsurile luate de guvern şi nici de bugetul ce va fi repartizat Ministerului Educaţiei. Se pare că sunteţi pregătiţi de grevă…

– Conducerea operativă a Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a hotărât în data de 27 noiembrie 2013, ca, în cazul declanşării conflictului colectiv de muncă în învăţământ, calendarul acţiunilor de protest să fie stabilit de comun acord cu conducerile celorlalte două federaţii sindicale din învăţământ F.S.L.I. şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, după finalizarea de către cele două federaţii a referendumurilor organizate de ele în această perioadă.

Până în acest moment, la nivelul judeţului Olt, în urma referendumului organizat de S.I.P. Olt, sunt îndeplinite condiţiile legale pentru organizarea următoarelor forme de protest: mitinguri, blocarea anului şcolar, neîncheierea situaţiei şcolare la sfârşitul semestrului I, grevă de avertisment şi de solidaritate.

Din discuţiile purtate în cadrul comisiilor reunite de învăţământ din Parlamentul României, bugetul preconizat pentru educaţie în anul 2014 este de 3,4% din PIB, la care se mai adaugă 0,3% pentru cercetare, procentul fiind cu mult sub 6%, cât prevede Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. S-a mai alocat 1 miliard de lei pentru plata diferenţelor salariale câştigate de sindicate prin hotărâri judecătoreşti pentru membrii de sindicat şi alocarea a 300 milioane euro, din fonduri structurale, pe componenta Regio prin MDRT.

Dacă luăm şi analizăm situaţia existentă, e foarte clar că procentul din PIB pentru educaţie va fi şi în 2014 sub limita minimă prevăzută de lege, ceea ce va accentua starea de subfinanţare cronică a învăţământului românesc.

Din punct de vedere statistic, putem spune că pentru educaţie, faţă de anii precedenţi, procentul din PIB este puţin mai mare în anul 2013, de 3,2% din PIB,  faţă de 2012 şi 2011, când procentul alocat din PIB a fost de numai 2,8%, respectiv, 2,72%.

• Ce speraţi să obţineţi în urma acestor proteste?

– Noi sperăm că, în urma demersurilor intreprinse atât de noi, cât şi de celelalte două federaţii către Parlament, Guvern şi Ministerul Educaţiei Naţionale, revendicările formulate să fie soluţionate şi să se evite astfel declanşarea conflictelor de muncă, mai ales acum, în pragul sărbătorilor de iarnă. Putem avea un prim semnal pozitiv, în zilele următoare, dacă ce s-a promis până acum, şi anume că, prin recentele rectificări bugetare, vor fi asigurate sumele necesare pentru plata drepturilor salariale până la sfârşitul anului în curs şi, de asemenea, plata diferenţelor salariale pentru anul 2013, conform hotărârilor judecătoreşti şi actelor normative privind plata eşalonată a acestora. În acest moment, noi suntem în aşteptare, deciziile urmând a fi luate de partea guvernamentală.

• Dar în momentul de faţă personalul din învăţământul oltean este pregătit de grevă…

– Pentru noi, greva nu este un scop în sine, noi recurgem la astfel de forme de protest numai în situaţia în care cei care sunt, fie aleşi, fie numiţi pentru a lua decizii nu-şi respectă nici promisiunile, nici programul de guvernare şi, în unele cazuri, chiar unele prevederi legislative care, în niciun caz, nu au fost promovate de către sindicate. Atunci când o lege este adoptată, indiferent de procedura prin care acest lucru s-a realizat, ea trebuie şi respectată.

Din păcate, în ultimii 10 ani, foarte multe drepturi legale au fost recuperate numai în urma unor acţiuni în instanţă, ceea ce nu e absolut deloc normal într-un stat european şi de drept.

• Am înţeles că există consilii locale care, în ciuda faptului că există hotărâri judecătoreşti definitive, nu vor să plătească cheltuielile de transport ale celor din învăţământ.

– Aşa este! Noi chiat am înaintat o adresă către Inspectoratul Şcolar al Judeţului Olt în acest sens. Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt, organizaţie sindicală afiliată la Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret”, a făcut cunoscut că, la nivelul localităţilor Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Morunglav, Cîrlogani, Radomireşti, Dobrun, Osica de Jos, Valea Mare, Strejeşti, Perieţi, Topana, Vitomireşti, Coteana, Sprâncenata, Obârşia, Gârcov, Vişina, Urzica, Pleşoiu, Ipoteşti, consiliile locale nu respectă prevederile art. 105, alin. (2), lit. (f) şi art. 276 din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile stipulate în Instrucţiunea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 2/2011, precum şi cele ale art. 56 din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar înregistrat la M.M.F.P.S. – S.D.S. sub numărul 59276/2012, privind decontarea de către administraţia publică locală a cheltuielilor de transport, la şi de la locul de muncă.

Menţionez că, în ultima perioadă de timp, numărul consiliilor locale care nu respectă prevederile legale mai sus menţionate este în creştere,  acestea refuzând, în mod sistematic, să acorde personalului didactic drepturile prevăzute de lege.

De asemenea, precizăm faptul că, în acest moment, există consilii locale care refuză punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile privind plata navetei cadrelor didactice, hotărâri pronunţate de Tribunalul Olt în urma acţiunilor formulate de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Olt. În această situaţie sunt următoarele consilii locale: Scorniceşti, Drăgăneşti-Olt, Vitomireşti, Stoeneşti, Cârlogani, Redea şi Teslui.

Solicităm conducerii Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt să ia toate măsurile şi să facă toate demersurile ce se impun  pentru soluţionarea grabnică  a acestei probleme.

• La ce sumă se ridică drepturile salariale pe care salariaţii membrii SIP Olt trebuie s-o primească în urma hotărârilor judecătoreşti?

– Sumele stabilite prin hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea salariaţilor, membri de sindicat, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din judeţul Olt, în urma acţiunilor formulate în instanţă de SIP Olt, totalizează aproximativ 120 milioane lei.