Oltenii nu prea se mai joacă cu focul

48

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă funcţionează ca structură integrată, componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. Obiectivul fundamental al întregii activităţi desfăşurate la nivelul instituţiei în acest an, care a capacitat resursele umane, materiale şi financiare avute la dispoziţie a fost îmbunătăţirea calităţii acţiunilor de prevenire şi intervenţie în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă. În vederea atingerii parametrilor obiectivului fundamental, eforturile au fost îndreptate către: a. perfecţionarea continuă a activităţii de organizare, pregătire şi desfăşurare a intervenţiilor pe tipuri de riscuri, în condiţii de eficienţă şi securitate; b. asumarea şi consolidarea statutului de factor integrator al activităţii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă; c. acordarea asistenţei tehnice de specialitate tuturor comunităţilor locale pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice în vederea prevenirii şi intervenţiei în situaţii de urgenţă. Cum s-a desfăşurat activitatea ISU Olt în acest an, aflaţi de la inspectorul şef, colonel Marian Pică


• Domnule colonel Marian Pică, una din atribuţiile ISU Olt este prevenirea. ce aţi făcut în acest domeniu pe parcursul acestui an?

– Pe linia prevenirii situaţiilor de urgenţă Activităţile de pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă s-au desfăşurat în baza prevederilor Strategiei Naţionale de Ordine Publică în perioada 2010-2013, a Strategiei Naţionale de Prevenire a Situaţiilor de Urgenţă, a Concepţiei Naţionale de Prevenire a Dezastrelor a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aProgramului unitar cuprinzând principalele direcţii de acţiune şi măsuri pentruîndeplinirea misiunilor inspectoratului şi a altor acte normative cu incidenţăasupra acestui domeniu.

În toate activităţile de pregătire desfăşurate în acest an, s-a urmăritcreşterea gradului de conştientizare publică a riscurilor dezastrelor, prinimplicarea în activităţile preventive a tuturor factorilor reprezentativi lanivelul comunităţilor locale, pregătirea, organizarea, îndrumarea, coordonareaşi controlul activităţilor de pregătire în materie de situaţii de urgenţă apersonalului de specialitate cu atribuţii în domeniile protecţiei civile şi apărăriiîmpotriva incendiilor, organizate de Inspectoratul Judeţean sau derulate cusprijinul acestuia de instituţiile abilitate de lege, crearea spiritului colectiv darşi contribuţia fiecăruia în prevenirea şi intervenţia în situaţii de urgenţă, înrândul preşcolarilor şi şcolarilor.

Pe plan local, la nivelul celor 112 localităţi s-au executat activităţi de pregătire cu membrii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă prininstructaje de pregătire semestriale, cu personalul serviciilor voluntare pentrusituaţii de urgenţă şi cu salariaţii, prin şedinţe teoretice şi practice lunare /trimestriale iar la instituţiile publice şi operatorii economici din judeţ, s-au executat instructaje trimestriale cu personalul de specialitate, şedinţe teoretice şi practice cu membrii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă şi instructaje cu salariaţii. De asemenea, pregătirea şcolarilor si preşcolarilor, la nivel local, s-a efectuat lunar de către personalul desemnat în acest sens, prin parcurgerea tematicii obligatorii pentru fiecare ciclu şcolar.

• Care este situaţia intervenţii pe linia gestionarii situaţii lor de urgenţă?

În periada ianuarie august, ISU Olt a fost solicitat să intervina la 2990 intervenţii, faţă de 4460 intervenţii în aceeaşi perioadă a anului 2012, descreşterea procentuală fiind de 94,75 %.

Situaţia intervenţiilor ISU Olt în această perioadă este următoarea: la incendii – 288 intervenţii; SMURD – 2.497 intervenţii; alte tipuri de intervenţii – 205, din care: asistări persoane – 32 intervenţii; evenimente publice de amploare – 17; asanare muniţie – 13; distrugere muniţie – 1; alte intervenţii – 86; salvări animale – 22; inundaţii – 16; poluare curs apă – 2; explozie – 1; protecţia mediului – 8; supraveghere zonă producere situaţii de urgenţă – 7.

De asemenea, s-au înregistrat un număr de 154 de deplasări fară intervenţii, întoarceri din traseu, alarme false etc.

În urma producerii incendiilor au fost distruse bunuri în valoare de 2.204.050 lei, dau au şi fost salvate de angajaţii ISU bunuri în valoare de  12.523.500 lei. Din păcate, au existat şi patru decese şi patru persoane rănite în urma acestor incendii.

Cele mai multe incendii au avut loc în gospodării, anexe ale populaţiei – 162, urmate de cele incendiile de vegetaţie usacată – 93. Dacă ne referim la cauzele producerii acestor evenimente, putem spune că cele mai multe incendii au avut drept cauză instalaţii electrice defecte – 53 (18,4%) şi focul deschis în spaţii deschise – 30 incendii (10,41%)

• Ce ne puteţi spune de activitatea celor de la SMURD?

– În anul 2013 au absolvit cursul de prim ajutor calificat 15 subofiţeri şi doi ofiţeri, numărul total ajungând la 177 subofiţeri şi 5 ofiţeri. Începând cu 1 aprilie 2013 s-a operaţionalizat în cadrul Gărzii de intervenţie Balş un echipaj de prim ajutor calificat, iar la 08.07.2013 un echipaj de prim ajutor calificat în cadrul Gărzii de intervenţie Osica, numărul echipajelor de prim ajutor calificat în judeţ ajungând la 7 echipaje.

Aşa cum am mai precizat numărul de intervenţii al celor de la SMURD a fost de 2497, din care: intoxicaţii = 119 intervenţii; afecţiuni cardiace – 194; traumatisme – 601; arsuri – 8; diverse medicale – 1363; diverse neurologice şi psihiatrice – 150; pacient găsit în SCR – 49; persoane găsite decedate – 13.

Au fost de asemenea 2.500 persoane asistate medical, fiind vorba de 2320 adulţi şi 180 copii. Intervenţiile SMURD au fost finalizate astfel: 2022 intervenţii cu persoane predate la UPU; 304 intervenţii cu persoane predate la Ambulanţă; 171 intervenţii cu persoane care refuză transportul.

• Cum aţi comenta dumneavoastră activitatea ISu Olt pe parcursul acestui an, până în momentul de faţă?

Aş putea spune în acest sens că direcţiile de acţiune în domeniul pregătirii pentru situaţii de urgenţă au vizat cu precădere integrarea accentuată atât a factorilor de răspundere, cât şi a comunităţilor umane, a altor instituţii şi organizaţii nonguvernamentale în efortul de apărare a vieţii, proprietăţii şi mediului în situaţii de urgenţă;

Pe timpul intervenţiilor în situaţii de urgenţă, personalul inspectoratului a dat dovadă de profesionalism, curaj şi spirit de sacrificiu în acţiunea de salvare a vieţii oamenilor a bunurilor şi a mediului.

Pe de altă parte, în urma desfăşurării activităţilor de prevenire şi intervenţie în situaţii de urgenţă s-a observat o implicare mai mare a factorilor cu responsabilităţi în acest domeniu.