Furtul de lemne, atentat la siguranţa naţională

83

 În primele 6 luni ale anului, în Romania s-au tăiat ilegal păduri în valoare de 8 milioane de euro. Culmea, vinovaţii, mulţi dintre ei angajaţi ai statului, s-au ales doar cu o mustrare. Autorităţile vor ca furtul de lemn să fie considerat atentat la siguranţa naţională şi promit să schimbe codul silvic, astfel încât cei care fură, chiar şi o creangă, să fie pedepsiţi cu închisoarea. Mai mult, statul va putea să ia pădurile de la proprietarii care nu le păzesc.

 


 

Noul cod silvic va institui însă o autorizaţie de practică. Aceasta va fi retrasă pe o jumătate de an la cea mai mică abatere. Cu alte cuvinte, timp de 6 luni pădurarii care încalcă legea nu vor avea voie să calce în pădure. Nu este singura noutate legislativă. În prezent 500.000 de hectare de păduri din toată România nu sunt păzite. Ca să-i oblige pe proprietari să aibă grijă de ele, Guvernul va introduce aşa-numitul impozit de neadministrare, plătit de cei care nu au un contract de pază. Lucia Ana Varga, ministrul Apelor şi Pădurilor: “În cazul în care nu plăteşte impozitul de neadministrare vom trece la executare silită”. Numai că furturile au loc în special noaptea, aşa că Executivul promite că va interzice transportul lemnelor pe drumurile forestiere după lăsarea serii.

În prezent, doar celor care au furat peste 5 metri cubi de lemne li se întocmeşte dosar penal, restul scapă cu o amendă. Potrivit noului cod silvic, ce urmează să fie adoptat de Parlament până la sfârşitul acestui an, chiar şi pentru o creangă luată fără autorizaţie, vinovatul ajunge la închisoare.

 

Oltul, sărac în păduri

Cu o suprafaţă a fondului forestier de 51.321 ha, reprezentând 9% din suprafaţă, judeţul Olt se situează printre judeţele sărace în păduri ale României.

Din această suprafaţă, 31.074 ha reprezintă pădure proprietatea publică a statului, 23.247 ha reprezintă pădure deţinută de alţi proprietari, din care numai 12.861 ha sunt administrate de Direcţia Silvică Olt pe bază de contracte.

„Pentru realizarea obiectivului «Prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale de sustragere, transport şi comercializare ilegală a materialului lemnos şi a altor produse ale pădurii», în baza Programului comun de acţiune pentru prevenirea şi combaterea delictelor silvice SCUTUL PĂDURII încheiat la nivel central, a fost încheiat la nivelul judeţului, Planul comun de acţiune SCUTUL PĂDURII, având ca părţi semnatare: I.P.J. Olt, I.J.J. Olt, S.T.P.F. Olt, Direcţia Silvică Olt, I.T.R.S.V. Vâlcea, G.N.M- Comisariatul Judeţean Olt.

Acţiunile desfăşurate în baza planului sus menţionat au vizat protecţia fondului forestier, prevenirea şi combaterea tăierilor ilegale, transportul sau alte fapte ilicite cu material lemnos în zonele împădurite de pe raza judeţului Olt.

Majoritatea trupurilor de pădure care compun fondul forestier al judeţului Olt sunt trupuri mici şi izolate. Fenomenul antisocial în materie silvică s-a manifestat mai pregnant în zonele împădurite de pe raza localităţilor Reşca, Potcoava, Comani, Schitu, Balş, Iancu – Jianu, Bobiceşti, Morunglav, Corbu, Scorniceşti, Milcov şi Arceşti. Presiunea asupra pădurilor este mare în special acolo unde aceste păduri sunt situate în apropierea comunităţilor de rromi”, ne-a declarat directorul Direcţiei Silvice Olt, Cătălin Matei.

 

Se fură mai puţin…

Conform datelor oferite de DS Olt, se pare că volumul de arbori tăiaţi în ultimul timp este din ce în ce mai mic, însă noi considerăm că tot se taie pădurile anapoda.

„Prin executarea de patrule mixte, organe silvice-jandarmi, volumul tăierilor ilegale de material lemnos s-a redus de la an la an, prin comparaţie cu celelalte zone în care nu s-au executat acţiuni comune, unde starea infracţională şi contravenţională a crescut.

Astfel, dacă în anul 1997 volumul arborilor tăiaţi ilegal a fost de 3.286 mc, în anul 2001 volumul arborilor tăiaţi ilegal a fost de 2.772 mc, în anul 2012 acest volum s-a redus la 1532 mc, o reducere de 44,73%.

Un caz elocvent este cazul de la Ocolul Silvic Drăgăneşti-Olt, cantonul silvic Schitu. La Ocolul Silvic Drăgăneşti-Olt nu s-au efectuat patrule mixte, jandarmi-organe silvice, fapt ce a dus ca în acest canton silvic volumul arborilor tăiaţi ilegal să atingă cote foarte mari, cca 60-70 mc/an. În anul 2012, Direcţia Silvică Olt a cerut sprijinul I.J.J. Olt, iar ca urmare a acţiunilor comune de prevenirea şi combatere a faptelor infracţionale de sustragere, transport şi comercializare ilegală a materialului lemnos, volumul arborilor tăiaţi ilegal în acest canton silvic a devenit insignifiant, cca 3- 6 mc.

De asemenea, dacă la Ocolul Silvic Caracal, trupul de pădure Reşca, trup înconjurat numai de colonii de rromi a căror sursă unică de venituri îl reprezintă furtul, şi în special furtul de material lemnos, înainte de cooperarea privind prevenirea şi combatere a faptelor infracţionale de sustragere, transport şi comercializare ilegală a materialului lemnos dintre D.S. Olt şi I.J.J. Olt volumul arborilor tăiaţi ilegal se ridica la cca 1.500 mc/an, în urma acţiuniloc comune intrprinse acest volum a scăzut la 429 mc/an, în anul 2012”, mai spune Cătălin Matei.

Direcţia Silvică Olt şi IJJ Olt au desfăşurat de-a lungul timpului o serie de activităţi specifice ce au urmărit îndeplinirea atribuţiilor conferite de legislaţia în vigoare, privind prevenirea şi combaterea faptelor infracţionale de sustragere, transport şi comercializare ilegală a materialului lemnos şi a altor produse ale pădurii.

Astfel au fost executate 307 misiuni cu Direcţia Silvică Olt pe raza ocoalelor silvice Slatina, Caracal, Corabia, Scorniceşti şi Balş pentru depistarea persoanelor ce comit fapte antisociale prevăzute de Legea 46/2008-Codul Silvic, în zonele Slatina-baraj Arceşti, Caracal – Reşca – Hotărani, Scorniceşti – Potcoava, Corbu, Balş – Bobiceşti – Morunglav – Iancu Jianu, Corabia – Orlea – Ianca.

În acţiunile desfăşurate de organele de jandarmi au fost constatate 30 de fapte de natură contravenţională fiind aplicate 3 avertismente şi 27 amenzi în valoare totală de 25.600 lei; nu au fost constatate fapte de natură penală. În comun cu organele silvice, au fost constatate 22 fapte de natură contravenţională fiind aplicate patru avertismente şi 18 amenzi în valoare totală de 16.400 lei; nu au fost constatate fapte de natură penală. – în comun cu organele de poliţie, au fost constatate 8 infracţiuni prevăzute de legislaţia silvică şi identificaţi 14 autori ai acestor fapte.