Bani europeni pentru ELECTROCARBON Slatina

76

SC Electrocarbon SA Slatina face eforturi mari pentru a face faţa dificultăţilor economice cu care se confruntă industria metalurgică. Una dintre soluţiile menţinerii pe piată a celui mai important producător de electrozi siderurgici este cea privind modernizarea tehnologică, în scopul creşterii eficientizării fluxurilor de producţie şi a calităţii produselor oferite pieţei.

 

Investiţii pentru reducerea consumului de energie

În acest sens, ELECTROCARBON a demarat recent implementarea proiectului ,,Reducerea consumului de energie electrică în sistemul de pompare apă industrială al SC ELECTROCARBON SA Slatina”, în cadrul Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”, derulat sub genericul „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Anunţul a fost făcut public zilele trecute de către directorul general adjunct al societăţii Ovidiu Pisică, managerul proiectului. Potrivit acestuia, durata contractului cu finanţare nerambursabilă, semnat în luna aprilie, este de 12 luni, proiectul având o valoare totală de 1.107.525 lei din care asistenţa financiară nerambursabilă 416.536 lei. Cea mai mare parte din valoarea nerambursabilă – 366.552 este suportată din fondul european de dezvoltare regională, iar o parte mai mică de 49.984 este din bugetul naţional”.

ELECTROCARBON a obţinut finanţare în cadrul proiectului amintit ca urmare a îndeplinirii unei serii de criterii de eligibilitate, printre acestea numărându-se şi cele legate de seriozitatea în relaţiile cu terţii, fie ei privaţi sau publici.

 

Modernizări benefice pentru viitorul companiei

Prin implementarea proiectului se urmăreşte: creşterea eficienţei energetice şi implicit economii de energie; aplicarea unor măsuri de îmbunătăţire a eficienţei energetice prin înlocuirea în sistemul de pompare apă industrială a unor echipamente şi instalaţii existente, cu echipamente noi de ultimă generaţie; montarea de convertizoare de frecvenţă, softstartere, traductoare de presiune, de temperatură şi de nivel pentru optimizarea consumului de apă şi de energie electrică; înlocuirea panourilor de alimentare, comandă şi semnalizare în vederea adaptării la noile tipuri de pompe; Înlocuirea turnurilor de răcire pentru creşterea gradientului de răcire şi creşterea eficienţei energetice prin reducerea recirculării apei calde în vederea răcirii; montarea de contoare de energie electrică şi apă industrială; montarea unui sistem de dedurizare a apei industriale în vederea reducerii consumului de apă; înlocuirea sistemului de iluminat cu lămpi cu eficienţă energetică ridicată şi echiparea staţiei electrice cu sistem de climatizare pentru asigurarea microclimatului necesar funcţionării noilor tipuri de echipamente.

 

Politica energetică, extrem de importantă

Industria energetică este indicatorul unde ţara noastră prezintă cel mai mare decalaj faţă de nivelul mediu al UE. Dacă nu este luat în consideraţie, acest indicator poate constitui un impediment important pentru competitivitatea economiei naţionale, cea de pe Piaţa Unică sau Piaţa sud-est europeană, în principal ca urmare a faptului că tendinţa de creştere a preţului la energie. Obiectivele politicii energetice a ţării noastre sunt în conformitate cu Strategia de la Lisabona pentru energie durabilă, competitivă şi sigură (carta verde). Conform guvernanţilor, acţiunile propuse pentru creşterea eficienţei energetice, valorificarea resurselor regenerabile de energie şi reducerea impactului negativ asupra mediului reprezintă principalele obiective ale Politicii Energetice Naţionale (PEN).

În acest domeniu, ţinta României este de a reduce intensitatea energiei primare şi de a creşte ponderea energiei din resurse regenerabile, în ceea ce priveşte consumul naţional brut de energie electrică. Astfel de obiective sunt realizabile doar prin investiţii semnificative în reabilitarea, upgradarea şi modernizarea capacităţilor de producţie, în extinderea/îmbunătăţirea reţelelor de transport şi distribuţie, în echipamente de eficientizare a energiei în consumatorul final şi în protejarea mediului.