Statul, dator vândut angajaţilor din unităţile de învăţământ

95

Veniturile dascălilor din Olt au crescut în ultima perioadă. Acest lucru nu se datorează guvernanţilor care şi-ar fi reconsiderat poziţia faţă de această categorie profesională, ci magistraţilor care le-au dat câştig de cauză la plângerile introduse în instanţă, pentru recuperarea unor drepturi salariale reduse abuziv de către autorităţi.

 

Magistraţii, de partea angajaţilor din Învăţământ

Statul datorează celor peste 5500 de dascăli din judeţul Olt foarte mulţi bani ca urmare a miilor de hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, emise de judecători la acţiunile introduse de Sindicatul Învăţământului Preuniversitar.

Potrivit preşedintelui SIP Olt, prof. Ionel Barbu, în favoarea membrilor de sindicat există până acum cca 2500 de hotărâri judecătoreşti pe diverse speţe, prin care sunt stabilite drepturi salariale ce trebuiesc achitate în valoare de 120 milioane de lei noi. ,,Zilnic sunt introduse în instanţă 10-15 cauze noi”, ne-a mărturisit preşedintele SIP Olt, Ionel Barbu.

Drepturile câştigate de Sindicat pentru membrii săi, care reprezintă circa 97-98% din totalul angajaţilor din unităţile de învăţământ din Olt, nu se răsfrâng şi asupra celorlalţi, pentru a intra în posesia drepturilor de care au fost privaţi, personalul didactic şi nedidactic, care nu face parte din sindicat, trebuie să apeleze la judecători.

 

Au să ia, nu au să dea

Fiecare dintre membrii ai Sindicatului Învăţământului preuniversitar Olt are de primit sume cuprinse între câteva mii de lei şi câteva zeci de mii, în funcţie de numărul hătărârilor judecătoreşti obţinute. Hotărârile date de judecători vizează neachitarea unei palete largi de drepturi salariale ca urmare a nerespectării mai multor prevederi legale, de la cea privind mărirea salariilor cu 50% la cea legată de acordarea echivalentului în lei a celor 100 euro, pentru achiziţionarea de cărţi sau programe educaţionale pe suport electronic.

Cei mai mulţi bani datoraţi dascălilor din Olt sunt ca urmare a neaplicării prevederilor legale de creştere a salariilor cu 50%, suma ridicându-se la 67 milioane lei.

 

Cu anii în aşteptarea banilor lor

Ca urmare a deciziilor guvernanţilor, angajaţii din învăţământ nu se pot bucura de banii câştigaţi după obţinerea hotărârilor judecătoreşti, ei urmând să-i primească eşalonat până în 2017. ,,După cum se cunoaşte, toate datoriile statului către angajaţii din sistemul bugetar, ca urmare a câştigării în instanţă a unor drepturi de natură salarială se achită eşalonat, pe durata a cinci ani. Avem drepturi salariale ce trebuiesc achitate până în 2016 şi drepturi ce urmează a fi plătite până în 1017. În funcţie de anul emiterii hotărârilor judecătoreşti. Cele emise până în 2012 se achită până în 2016, celelalte până în 2017”, ne-a declarat Barbu. Eşalonarea pe ani prevede ca suma cea mai mare – 35% din cea datorată, să se achite în ultimul an de eşalonare.

 

Suma pe care o au de încasat angajaţii din învăţământul judeţului Olt la această dată este aproape egală cu cea a veniturilor totale ale Consiliului Judeţean, pe acest an.