Suplinitorii, în concurs pentru posturi. Azi, probele practice, mâine proba scrisă

93

Inspectoratul Școlar Județean Olt organizează concursul judeţean / testarea pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante rămase disponibile.

Suplinitorii calificați și cei fără studii corespunzătoare postului susțin azi și mâine concurs pentru a preda în școlile oltene în următorul an școlar, la 36 de discipline.

https://www.isjolt.ro/wp-content/uploads/2019/08/Propunere_discipline_concurs.pdf

Probele practice/orale se susțin azi, iar proba scrisă se susţine mâine, 4 septembrie, la Liceul Tehnologic Metalurgic Slatina. IȘJ Olt a anunțat că pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării concursului şi a securităţii candidaţilor, sălile de concurs sunt supravegheate audio-video. Candidaţii eliminaţi din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2019-2020.

Rezultatele concursului se vor afişa la sediul Liceului Tehnologic Metalurgic Slatina și pe net la adresa www.isjolt.ro, pe 4 septembrie.