Primăria Drăgănești-Olt angajează referenți, consilier și asistent social

671

7 posturi a scos la concurs Primăria Drăgănești- Olt, patru destinate debutanților, recrutarea fiind făcută pe posturi pe perioadă nedeterminată. Concursul se va susține la începutul lunii viitoare.

Primăria orașului Drăgănești-Olt a scos la concurs un post de consilier, unul de asistent social și cinci de referent. Pentru postul de consilier debutant în cadrul Compartimentului Minorități – Direcția de Asistență Socială se cer studii superioare în asistență socială și recomandare din partea romilor din comunitatea locală. Cerințele postului de asistent social debutant în cadrul Compartimentului Asistență Socială sunt: studii superioare în asistență socială și aviz de exercitare a profesiei.

Tot debutanți se vor angaja și pe două posturi de referent, în cadrul compartimentelor Asistență Socială și Cadastru și Protecție Sanitar Veterinară, fiind admiși candidați cu studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Pentru posturile de referent la Contabilitate Protecția Mediului, se cer studii medii și vechime de minimum 6 ani și 6 luni, în timp ce pentru cel de referent Compartimentul Supravegherea serviciilor publice comunitare și utilități publice vechimea solicitată  este de cel puțin 3 ani și 6 luni.

24 iulie este termenul limită de depunere a dosarelor, proba scrisă urmând a fi susținută pe 1 august, iar data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.