Consiliul Județean Olt va asigura finanțarea pentru două investiții  în infrastructura socială. Astfel se va construi la Caracal un complex de locuințe duplex pentru copiii instituționalizați, iar la Fălcoiu un centru de îngrijire și asistență socială. Pentru început, administrația olteană a disponibilizat din bugetul aprobat sumele necesare realizării studiilor de fezabilitate, urmând ca la rectificarea bugetului să se aloce și restul banilor astfel încât investițiile să se realizeze în cel mai scurt timp.