Peste 400 de olimpici și profesorii lor, PREMIAȚI mâine de CJ Olt. Sumele ajung la 6.000 lei/elev sau 16.000lei/echipă

291

Geniile Oltului și profesorii îndrumători vor fi premiați pentru rezultatele obținute pe parcursul anului școlar trecut cu premii în bani de către Consiliul Județean Olt. Festivitatea va avea loc mâine.

Mâine, 11 decembrie, începând cu ora 14.00, va avea loc Festivitatea de premiere a olimpicilor olteni, în sala de spectacole a Palatului Copiilor „Adrian Băran”- Slatina. Evenimentul este organizat de către Consiliul Județean Olt în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt şi presupune acordarea a peste 400 de premii elevilor şi profesorilor îndumători, care au reuşit rezultate deosebite la etapele judeţene, naţionale sau internaţionale ale olimpiadelor şcolare de specialitate.

Premierea se face cu scopul de a sprijini copiii şi tinerii capabili de performanţe înalte. În cadrul evenimentului vor fi premiaţi, conform situaţiei întocmite de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, elevii care au obţinut: locul I, II, III, inclusiv participarea la olimpiadele internaționale; locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline; calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate în urma participării la etapa judeţeană de profil. Totodată, vor fi premiate şi cadrele didactice care au îndrumat activitatea acestora.

Cuantumul premiilor va fi structurat astfel:

a.)Elevi:

-Etapa intenaţională:

 • Locul I – 6000 lei/elev/disciplină
 • Locul II – 5000 lei/elev/disciplină
 • Locul III – 4000 lei/elev/disciplină
 • Participare – 3500 lei/elev/disciplină

Etapa naţională:

 • Locul I sau calificarea în lotul lărgit al României la disciplinele de specialitate – 1000 lei/elev/disciplină
 • Locul II – 800 lei/elev/disciplină
 • Locul III – 600 lei/elev/disciplină
 • Menţiune, până la poziţia a zecea în ierarhia naţională 400 lei /elev/disciplină.

Etapa judeţeană: calificarea la olimpiadele naţionale de specialitate: 200 lei/elev/disciplină.

Etapa naţională, premii colective:

 • Locul I – 3-15 membri: între 1800-9000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 600 lei/elev/disciplină)
 • Locul I – 16-40 membri: între 6400-16000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină)
 • Locul II – 3-15 membri: între 1500-7500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 500 lei/elev/disciplină)
 • Locul II – 16-40 membri: între 5600-14000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 350 lei/elev/disciplină)
 • Locul III – 3-15 membri: între 1200-6000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 400 lei/elev/disciplină)
 • Locul III – 16-40 membri: între 4800-12000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină)
 • Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 3-15 membri: între 900-4500 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 300 lei/elev/disciplină)
 • Menţiune până la poziţia a zecea în ierarhia naţională – 16-40 membri: între 4000-10000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 250 lei/elev/disciplină)

– Etapa judeţeană, premii colective: Locul I – 3 – 40 membri: între 300 – 4000 lei (fiecărui elev revenindu-i suma de 100 lei/elev/disciplină)

b.) Cadre didactice:

 • Etapa internaţională: Se acordă suma egală cu premiul elevului care a participat sau a obţinut rezultate deosebite la olimpiada internaţională.
 • Etapa naţională: Locurile I, II, III, menţiune sau clasarea până la poziţia a zecea în ierarhia naţională la etapa națională a olimpiadelor școlare, pe discipline – 500 lei/cadru didactic.
 • Etapa judeţeană: Se acordă suma egală cu premiul elevului care s-a calificat la etapa naţională a olimpiadelor de specialitate, ca urmare a participării la faza judeţeană a olimpiadelor de specialitate.

Regulamentul specifică faptul că, în situaţia în care un elev sau cadru didactic a obţinut rezultate la aceeaşi disciplină şi la etapa naţională şi internaţională, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. În situaţia în care un elev obţine rezultate deosebite la mai multe discipline în cadrul olimpiadelor naţionale de specialitate va fi premiat pentru fiecare rezultat obţinut. În situaţia în care un cadru didactic a coordonat mai mulţi elevi care au reuşit performanţe naţionale sau internaţionale, se va acorda un singur premiu, cel cu valoarea cea mai mare. În situaţia în care la rezultatele unui elev la o disciplină au contribuit două sau mai multe cadre didactice, fiecare cadru didactic va beneficia de premiul în bani, prevăzut la categoria respectivă.