Ambulatoriu la Caracal, la standarde europene, pe fonduri comunitare. Proiectul de reabilitare, dotare și echipare- 8,6 milioane lei

374

Consilierii caracaleni au fost convocați vineri în ședință extraordinară pentru a aproba documentația de avizare a lcurărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Muncipal Caracal”. Finanțarea va fi accesată prin POR 2014- 2020.

Spitalul din Caracal va deveni în câțiva ani unul modern, cu un Ambulatoriu la standarde europene. Transformarea va avea loc în mare parte cu ajutorul fondurilor europene. Contractul de finanțare a proiectului ce vizează reabilitarea termică a spitalului a fost semnat și lansat la licitație, iar proiectul prin care se va moderniza și dota Policlinica va fi depus în perioada următoare. În sprijinul autorităților care doresc schimbare imaginii instituției va veni Ministerul Sănătății care a promis alocarea a două milioane de lei.

Proiectul ce vizează reabilitarea, modernizarea și echiparea Ambulatoriului va fi depus în vederea accesării finanțării din fonduri europene prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014 – 2020, Axa Prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Operaţiunea 8.1 Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, comunitare şi a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace şi izolate. La finele săptămânii trecute, aleșii municipali au aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție.

„În prezent, clădirea care adăpostește Ambulatoriul din cadrul Spitalului municipal Caracal este funcțională, dar prezintă o uzură și o degradare moderată datorate lipsei unei reablitări majore. Pe parcursul anilor, din motive financiare, s-au făcut aleatoriu o serie de mici reparații și îmbunătățiri locale din surse de finanțare proprii, dându-i un aspect neunitar și o disfuncționaliate funcțională. Infiltrațiile de apă pluvială de la nivelul acoperișului, a curților de lumină și a trotuarului de gardă perimetral au dus la degradarea în timp a clădirii. Echipamentele și aparatura medicală din dotare au un grad ridicat de uzură morală sau nu mai sunt în stare de funcționare. Condițiile igienico-sanitare în care se desfășoară activitatea în interiorul spitalului sunt improprii pentru standardele societății actuale atât din punct de vedere funcțional, cât și din punct de vedere al finisajelor interioare. Instalațiile interioare, în general foarte vechi, nu mai corespund cerințelor actuale”, se arată în raportul de specialitate al primăriei.

Valoare totală a investiţiei este de 10.277.004,72 lei, 70% din buget fiind asigurat din fonduri europene, iar 28% din bani de la bugetul de stat.