Centrul de zi Cristina, reabilitat de Primăria Caracal cu fonduri europene

68

Centrul de zi Cristina este unul dintre cele cinci obiective cuprinse de Primăria Caracal într-o cerere de finanțare prin Programul Operațional Regional 2014- 2020, axa prioritară 13.1. Consilierii locali au aprobat în ședința trecută de CL documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici.

Cu ajutorul fondurilor europene, Primăria Caracal intenționează reabilitarea, modernizarea, dar și dotarea Centrului de zi Cristina din localitate, centru care  asigură copiilor cu dizabilităţi, pe timpul zilei, servicii de îngrijire prin terapii adecvate de recuperare/ reabilitare, educaţie şi activităţi recreative sprijinind în acelaşi timp familia. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în „Centrul de zi  sunt copiii cu dizabilităţi din casele de tip familial din structura DGASPC Olt, copiii cu dizabilităţi cu măsură de protecţie specială la asistenţi maternali profesionişti şi copiii cu dizabilităţi din comunitate.
Cum clădirea în care funcționează seriviciul social a beneficiat în ultimii ani doar de mici reparații la acoperiș sau zugrăveli interioare, se impun intervenții majore astfel încât să fie asigurat confortul și siguranța beneficiarilor.

Proiectul se ridică la 996.386 lei, surse de finanțare fiind: fonduri structurale FEDR 85%, bugetul de stat 13% și bugetul local 2%.