FOTO/ Examen pe meserie pentru absolvenții Colegiului Basarab Caracal

183

Absolvenții învățământului profesional din cadrul Colegiului Tehnic Matei Basarab Caracal au susținut ieri examenul de certificare a competențelor profesionale, impresionând comisiile din care au făcut parte nu numai profesori de specialitate din județ, ci și agenți economici posibili viitori angajatori.

Au învățat meserie, iar acum au arătat că sunt pregătiți să intre pe piața muncii. Absolvenții învățământului profesional din cadrul Colegiului Basarab Caracal au susținut ieri Examenul de certificare a competențelor profesionale, Nivel 3, pentru specializările: Bucătar, Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist, Electrician exploatare de joasă tensiune și Confecționer produse textile.

Absolvenții și-au probat competențele profesionale dobândite în cei trei ani de formare în fața unor comisii formate din cadre didactice de la : Colegiul Economic,, P.S. Aurelian” Slatina, Colegiul Agricol,, Dimitrie Petrescu” Caracal, Colegiul Tehnic,, Alexe Marin” Slatina, Colegiul Tehnic,, Matei Basarab” Caracal și din agenți economici din Caracal. În încercarea de a impresiona mai ales posibilii viitori angajatori, arătând că sunt pricepuți și gata să lucreze, ei au pus în practică ce au învățat la școală. Iar rezultatul a fost unul apreciat.

Pentru anul școlar viitor, colegiul caracalean are în planul de școlarizare la învățământul profesional 14 locuri în domeniul confecționer produse textile și 14 în meseria de sudor. 56 de elevi sunt așteptați în clasa a IX-a la învățământ seral- tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, iar în clasa a XI-a- tehnician electrotehnist și coafor stilist. Pentru Școala de maiștri unitatea va școlariza o clasă de mecanici. În învățământul liceal, Colegiul Basarab va avea în noul an școlar câte o clasă de tehnicieni: mecatronist, în instalații electrice, în gastronomie, în activități economice, în activități de comerț și coafor stilist.