Patronii care angajează pe perioada vacanței elevi și studenți primesc stimulente

82

250 de lei este stimulentul financiar pe care angajatorii îl pot primi pentru fiecare elev sau student angajat pe perioada vacanței.

Agenții economici pot angaja pe perioada verii elevi și studenți, la încadrarea tinerilor putând beneficia prin Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Olt, de un stimulet financiar lunar, a cărui valoare este de 250 lei.  Stimulentul financiar se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic, pentru fiecare elev şi student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. Diferenţa dintre stimulentul financiar lunar acordat si salariul realizat se suporta de catre angajator din fonduri proprii.

Potrivit AJOFM Olt, în cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi si de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Nu beneficiază de acest stimulent financiar angajatorii care încadrează în muncă elevi si studenţi anterior datei de începere a vacanţei sau au mai beneficiat de acest stimulant pentru aceiași elevi/studenți în acest an.