Un liceu din Olt ar putea avea centru de excelenţă în tehnologia informaţiei

509

Cu dascăli formaţi de către profesori japonezi, cei mai buni elevi informaticieni ai Oltului s-ar putea pregăti într-un centru de excelenţă special, înfiinţat printr-un program derulat de Ministerul Educaţiei în parteneriat cu Guvernul Japoniei.

60 de centre de excelenţă în tehnologia informaţiei pentru elevii claselor liceale (IX-XII) va înfiinţa Ministerul Educaţiei printr- proiect derulat în parteneriat cu Guvernul Japoniei, proiect la care s-a dat startul procesului de selecţie şi la care se pot înscrie şi liceele din Olt ai căror elevi au obţinut în ultimii ani medalii – premii la competiţiile sau olimpiadele de informatică.

Şcolile care vor fi selectate vor fi dotate cu un laborator IT cu 26 de calculatoare performante şi o tablă interactivă, iar profesorii vor fi formaţi de către profesori japonezi.

Primul pas pentru şcoala interesată să deţină un centru de excelenţă IT este transmiterea la inspectoratul şcolar a unei scrisori de intenţie prin care îşi asumă un program deschis de cel puţin zece ore pe săptămână adresat copiilor din comunitate interesaţi să participe la activităţi, pe o durată de cel puţin doi ani de la data punerii în funcţiune a centrului. Fiecare profesor instruit de janonezi trebuie să formeze, al rându-i, alţi cel puţin 10 profesori la nivel local.

Pot candida liceele cu profil matematică- informatică, intensiv informatică şi elevi cu rezultate la olimpiada naţională de informatică în ultimii trei ani sau la competiţii internaţionale în ultimii 5 ani. Dacă într-un județ există un centru de excelență înființat prin Ordin de Ministru și care desfășoară activități de excelență în IT, acesta va fi selectat. Dacă nu există, se trece la următoarele reguli, în ordine, până când va rămâne o singură unitate școlară candidată. În caz de egalitate, la nivel județean se va stabili câștigătorul selecției pe baza punctajelor și regulilor de punctaj. După selecţia realizată de fiecare inspectorat şcolar va urma selecţia naţională, în urma căreia vor fi selectate încă 13 centre la nivel naţional, din regiunile mai puţin dezvoltate, care obţin cele mai bune punctaje şi respectă principiul conform căruia în fiecare judeţ nu pot fi mai mult de două centre.